Etikettarkiv: lagförslag

Kritik mot registerbaserad forskning

Datainspektionen: är kritisk till det lagförslag som lagts fram för registerbaserad forskning, bland annat för att det gör det möjligt att samla in omfattande mängder personuppgifter utan att den enskilde individen ens får information om att uppgifterna samlats in.

Rättsområde: IT-rätt, Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter, Förvaltningsrätt övrigt