Etikettarkiv: Lagrådet

Förslag om ändringar på området för skattetillägg och skattebrott till Lagrådet

Regeringen lämnade den 8 maj remiss till Lagrådet om förslag kring förändrade regler om Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. I lagrådsremissen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet.

Buggningslagar är här för att stanna – och en ny integritetsskyddsmyndighet inrättas

Tillträdesförbud till idrottsarenor registreras

Regeringen: Nu ska Lagrådet yttra sig över ett lagförslag som gör det möjligt för polisen att föra ett register över personer med tillträdesförbud. Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter i registret för att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna.

Rättsområde: Mänskliga rättigheter, Förvaltningsrätt övrigt

Sex med djur kriminaliseras – kan ge upp till två års fängelse