Etikettarkiv: läkare

Läkare får behålla stor villa

I det uppmärksammade målet där en gammal dam i Kalmar gav bort sin stora villa till en läkare har tingsrätten bestämt att läkaren får behålla villan. Däremot ska läkaren betala tillbaka ca 1,5 Mkr av pengarna som han också har tagit emot.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6054-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1411-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

Internetbaserad sjukvård där legitimerade läkare diagnostiserar och behandlar patienter utan att träffa dem fysiskt har ansetts vara undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m (Mål nr 6054-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1411-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Falu tingsrätt dömer läkare till långt fängelsestraff för bland annat grova sexualbrott mot barn

Falu tingsrätt har i dag meddelat dom mot en läkare i ett uppmärksammat brottmål. Bland annat döms läkaren för omkring hundra fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering eller sexuellt övergrepp mot barn. Påföljden bestäms till fängelse i fyra år. Den dömde läkaren skall också betala skadestånd till målsägandena med…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Falu tingsrätt dömer läkare till långt fängelsestraff för bland annat grova sexualbrott mot barn

Falu tingsrätt har i dag meddelat dom mot en läkare i ett uppmärksammat brottmål. Bland annat döms läkaren för omkring hundra fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering eller sexuellt övergrepp mot barn. Påföljden bestäms till fängelse i fyra år. Den dömde läkaren skall också betala skadestånd till målsägandena med…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkare döms för människorov till tio års fängelse

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot en läkare som åtalats för människorov och grov våldtäkt. Han döms till tio års fängelse för människorov medan tingsrätten friar honom för grov våldtäkt. Han ska även betala 180 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Enig hovrätt ändrar tingsrättens friande dom mot två läkare vid ett sjukhus genom att döma dem för mutbrott men fastställer tingsrättens friande dom mot övriga åtalade.

År 2003 genomförde anställda vid en vårdenhet på ett sjukhus i Jönköping en personalresa till Prag. Delar av kostnaden för resan betalades av läkemedels- och implantatföretag, som var leverantörer till landstinget. Bidragen lämnades sedan företagen hade blivit kontaktade av anställda vid vårdenheten vilka bett om bidrag till resan. En av de nu dömda läkarna tjänstgjorde som verksamhetschef för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling inleds i det så kallade barnläkarmålet

Det så kallade barnläkarmålet, där en läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna är åtalad för att ha förgiftat ett spädbarn, inleds på tisdag den 13 september 2011 kl. 09.00 vid Solna tingsrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkaren frias i det s.k. barnläkarmålet

Solna tingsrätt har idag friat den läkare som varit åtalad för dråp alternativt försök till dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna hösten 2008. Tingsrätten har inte funnit det bevisat att ett brott har begåtts. Tingsrätten har inte heller funnit det bevisat att läkaren skulle ha gjort något som inte varit medicinskt motiverat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om "barnflickan i Knutbydramat" meddelas den 14/12

Sara Svensson, som dömts för mord till rättspsykiatrisk vård i det så kallade Knutbydramat har via sin läkare ansökt om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkare döms för grovt narkotikabrott<br>(mål B 1357-12)

Hovrättens tredje avdelning har idag meddelat dom i målet mot den läkare som skrivit ut narkotikaklassade läkemedel i stor omfattning. På samma sätt som tingsrätten, dömer hovrätten mannen för grovt narkotikabrott. Hovrätten skärper dock straffet något och dömer mannen till fängelse 4 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkare döms för grovt narkotikabrott<br>(mål B 1357-12)

Hovrättens tredje avdelning har idag meddelat dom i målet mot den läkare som skrivit ut narkotikaklassade läkemedel i stor omfattning. På samma sätt som tingsrätten, dömer hovrätten mannen för grovt narkotikabrott. Hovrätten skärper dock straffet något och dömer mannen till fängelse 4 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Attunda tingsrätts mål B 4142-13 gällande åtal mot läkare i Märsta för grov våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott m.m.

Förhandlingsdagar, plan för stängda respektive öppna dörrar samt prisuppgifter för beställning av handlingar i målet

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen