Etikettarkiv: Litteratur

Nya regler för licensiering av upphovsrätt

Regeringen: I en remiss till Lagrådet föreslås nu ett antal åtgärder som är tänkta att förenkla för upphovsmän och användare att ingå avtal om användning av upphovsrättsligt skyddat material som musik, litteratur och bilder. Förslagen syftar till att göra det möjligt för marknadens parter att, genom ett enda avtal, lösa svårigheter som kan uppstå när stora mängder material används och många upphovsmän berörs.

Rättsområde: Upphovsrätt