Etikettarkiv: löneunderlag

Svea hovrätt söker ekonomihandläggare

Arbetsuppgifterna består av löpande ekonomiredovisning, budgetuppföljning, resebeställningar och övrigt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomiadministration. I arbetet ingår även löneadministrativt arbete som kontroll och kvalitetssäkring av löneunderlag, reseräkningar och stöd i avtalsfrågor inom löneområdet.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

RÅ 2004 ref. 80

Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 80

RÅ 2009 ref. 31

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier.
Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 31