Etikettarkiv: löpande räkning

Underentrepenad skedde till fast pris

Hovrättsdom: Underentrepenören lyckas inte visa att elinstallationerna skett på löpande räkning eller att han fått någon beställning på tilläggsarbeten. Arbetet skulle därför utföras till ett fast pris om 150.000 kronor. Men eftersom installationerna inte färdigställts anses underentrepenören vara tillgodosedd med 100.000 kronor.

Rättsområde: Fordringsrätt