Etikettarkiv: LOU

Vafabs direktupphandling av avfallstjänster ogiltigförklaras

Kammarrätten anser att alla avtal som Vafab utan föregående annonsering tilldelat Mälby Gård avseende utförandet av vissa avfallstjänster under 2015 är ogiltiga. Förutsättningarna för direktupphandling enligt 4 kap. 5 § 3 LOU har inte varit uppfyllda. Avtalen har heller inte kunnat bestå med hänvisning till tvingande hänsyn till allmänintresse. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Systembolaget omfattas inte av upphandlingslagstiftningen

För andra gången på ett år har Kammarrätten i Stockholm prövat om Systembolaget AB ska följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Även denna gång anser kammarrätten att Systembolaget inte är ett s.k. offentligt styrt organ som ska jämställas med upphandlande myndighet och att upphandlingslagstiftningen därför inte är tillämplig på Systembolagets inköp. Överklagandet från MBVB…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten i Stockholm: Systembolaget behöver inte tillämpa lagen om offentlig upphandling

Systembolaget AB behöver inte tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm idag. Kammarrätten anser att Systembolaget inte är något offentligt styrt organ i lagens mening och därför inte är att likställa med en sådan upphandlande myndighet som måste tillämpa LOU. Kammarrätten ändrar därmed inte utgången i Förvaltningsrätten i Stockholms dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

FMV:s upphandling av pansarvagnar ska göras om

Länsrätten i Stockholm har i dag beslutat att Försvarets materielverks (FMV) upphandling av Armoured Wheeled Vehicle System ska göras om. Länsrätten har funnit att upphandlingen i vissa delar har genomförts i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta har medfört att BAE Systems Hägglunds Aktiebolag (Hägglunds) har kommit eller kunnat komma att lida skada.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Akademiska Hus AB måste betala avgift för otillåten direktupphandling

Akademiska Hus AB måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag. Detta har Förvaltningsrätten i Umeå bestämt efter ansökan från Konkurrensverket. Det fastslås i förvaltningsrätten att det statliga bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Akademiska Hus AB måste betala avgift för otillåten direktupphandling

Akademiska Hus AB måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag. Detta har Förvaltningsrätten i Umeå bestämt efter ansökan från Konkurrensverket. Det fastslås i förvaltningsrätten att det statliga bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Komplettering beaktades i strid med LOU

Kammarrätten: Ett bolag ansökte om överprövning av en upphandling och förvaltningsrätten beslutade om rättelse och att det bolaget skulle få komplettera anbudet. Bolaget vann sedan upphandlingen. I ett nytt mål om överprövning av samma upphandling kommer nu rätten fram till att kompletteringen var otillåten.

Rättsområde: Offentlig upphandling