Etikettarkiv: LVU

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Landskrona kommun skadeståndsskyldig för bristande uppsikt över 13-åring

I december 2002 brandhärjades Åhléns och Hemköp i Landskrona. Branden hade anlagts av en 13-årig flicka, som av socialnämnden hade varit omhändertagen för LVU-vård i flera år. Flickan var efter utskrivning från BUP tillfälligt placerad hos sin mamma i avvaktan på en mer permanent placering. Hon hade tidigare rymt från olika hem, också när hon befann sig under intensiv övervakning, och anlagt et…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Landskrona kommun skadeståndsskyldig för bristande uppsikt över 13-åring

I december 2002 brandhärjades Åhléns och Hemköp i Landskrona. Branden hade anlagts av en 13-årig flicka, som av socialnämnden hade varit omhändertagen för LVU-vård i flera år. Flickan var efter utskrivning från BUP tillfälligt placerad hos sin mamma i avvaktan på en mer permanent placering. Hon hade tidigare rymt från olika hem, också när hon befann sig under intensiv övervakning, och anlagt et…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pappans agerande inte omsorgsbrist

HFD: När flytten av den nu treårige pojken från familjehemmet till pappan inte fungerade på grund av att pojken mådde dåligt, ansökte socialnämnden om LVU-vård. Nu konstateras att pappans agerande måste ses som både naturligt och befogat. Det fanns därför inte förutsättningar för tvångsvård.

Rättsområde: Socialrätt

Höjd ersättning till LVU-biträde

Kammarrätten: Arbetet är i huvudsak ersättningsgillt och tidsåtgången rimlig med hänsyn till målets omständigheter. Det offentliga biträdet får därför höjd ersättning från 10 till 17 timmar, av yrkade 18 timmar.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt, Förvaltningsprocessrätt offentlig, Förvaltningsprocessrätt processrätt