Etikettarkiv: mänskliga rättigheter

Fel att övervaka elektroniska kommunikation

Integritet. Europadomstolen för mänskliga rättigheter slår fast att en arbetsgivare i Rumänien inte hade rätt att övervaka en anställd – med hänvisning till respekten för den anställdes privatliv: – Vi har länge efterlyst en lag om arbetstagares personliga integritet, säger Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare

Orden huvudduk och handskakning har kommit att utgöra symboler för ett inkluderande eller ett exkluderande arbetsliv. Mänskliga rättigheter som religionsfrihet och arbetsgivares näringsfrihet, uttryckt som antagnings- och uppsägningsrätt, har ställts emot varandra. Det skriver Susanne Fransson och Eberhard Stüber på Göteborgs universitet.

Migrationsdomstolen stoppar överföringar till Ungern

Migrationsdomstolen har idag i två fall stoppat överföringar av asylsökande från Sverige till EU-medlemstaten Ungern för personer som har rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att dessa personer annars skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: En överföring av en asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen är för närvarande inte förenlig med utlänningslagen och kan strida mot Europakonventionen

En familj på tre personer ska inte överföras till Grekland enligt Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen konstaterar i en dom att en överföring för närvarande inte är förenlig med utlänningslagen och kan innebära en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Familjens asylansökningar ska därför tas upp till prövning i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: En överföring av en asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen är för närvarande inte förenlig med utlänningslagen och kan strida mot Europakonventionen

En familj på tre personer ska inte överföras till Grekland enligt Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen konstaterar i en dom att en överföring för närvarande inte är förenlig med utlänningslagen och kan innebära en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Familjens asylansökningar ska därför tas upp till prövning i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Justitierådet Helena Jäderblom ny domare i Europadomstolen

Justitierådet Helena Jäderblom vid Högsta förvaltningsdomstolen har idag utsetts till svensk domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Socialsekreterare frias från tjänstefel

Hovrätten: En socialsekreterare hade åtalats för tjänstefel efter att ha omhändertagit en liten flicka innan domen avseende flickan hade vunnit laga kraft. Men såväl tingsrätten, som nu hovrätten, friar socialsekreteraren.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, Socialrätt, Förvaltningsrätt övrigt

Tingsrätt kritiseras av JO

JO: Kalmar tingsrätt och två av tingsrättens domare kritiseras av Justitieombudsmannen för hur man hanterat ett antal frågor i samband med handläggningen av ett mål om vårdnad om barn med mera.

Rättsområde: Familjerätt, Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter, Allmän processrätt

HD avgör ersättning för dubbelbestraffning

HD: För första gången har Högsta domstolen avgjort ett mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem, det vill säga dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, EKO-brott, Allmän processrätt, Inkomstskatt