Etikettarkiv: Marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier

Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat ett förbud och ett åläggande avseende otillbörlig marknadsföring mot en influencer i sociala medier. Enligt domstolen har influencern i sin blogg och på sitt Instagramkonto publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det var marknadsföring. Domstolen anser däremot inte att influencern felaktigt har utgett s…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen dömer i upphovsrättsmålet mellan en riksdagsman och SVT. Båda parter såväl vinner som förlorar.

Målet gäller en film som mannen – som numera är riksdagsman – spelade in med sin egen mobiltelefon i juni 2010 i samband med händelser på Kungsgatan i Stockholm. Dessa händelser kom senare att bli mycket uppmärksammade och har ibland benämnts ”järnrörsskandalen”. Mannen har yrkat att domstolen ska fastställa att SVT är skyldigt att betala ersättning dels för att ha utnyttjat filmen och bilder…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot Nasdaq angående missbruk av dominerande ställning

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot fyra bolag i Nasdaqkoncernen om att de ska betala s.k. konkurrenskadeavgift till staten på grund av missbruk av dominerande ställning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Swedish Match North Europe AB döms för överträdelse av konkurrenslagen

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Swedish Match missbrukat sin dominerande ställning genom att under ett antal månader 2012–2013 införa ett etikettsystem i sina snuskylar, vilket varit ägnat att begränsa konkurrensen. Swedish Match döms att betala ca 38 miljoner kr i konkurrensskadeavgift.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sara Skyttedal har delvis framgång i Patent- och marknadsdomstolen i en upphovsrättstvist mot DN

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i en upphovsrättslig tvist mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter (DN). Domstolen har beslutat att DN ska betala ersättning med 10 000 kr till Sara Skyttedal, vilket är ett lägre belopp än hon begärt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB döms för överträdelse av konkurrenslagen

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att TeliaSonera inför en upphandling i Göteborgs Stad avseende fasta datakommunikationstjänster sommaren 2009 informerade sin konkurrent GothNet att TeliaSonera inte skulle lämna anbud i upphandlingen men ville bli underleverantör till GothNet om GothNet vann. GothNet och TeliaSonera döms att betala 8 miljoner kr vardera i konkurrensskadeavgift.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter fastställelsetalan i mål om ersättningsskyldighet på grund av upphovsrättsintrång

Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat frågan om fastställelsetalan rörande ersättningsskyldighet ska tillåtas i ett mål om upphovsrättsintrång mellan en sverigedemokratisk riksdagsledamot och Sveriges Television Aktiebolag. Till skillnad från tingsrätten (numera Patent- och marknadsdomstolen) har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att fastställelsetalan ska tas upp till prövning….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om försäljning av replika-möbler över internet

Patent- och marknadsdomstolen har i dag dömt tre personer för brott mot upphovsrättslagen och två av dem även för varumärkesintrång. Därutöver har en person dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Två av gärningsmännen har dömts till fängelse i 1,5 år, medan de andra två personerna dömts till villkorlig dom i förening med böter. De tre som dömts som gärningsmän och det bolag i vilk…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Snart inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna

Den 1 september inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna. Prövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden samlas då i Patent- och marknadsdomstolen som kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen som blir en del av Svea hovrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas

Riksdagen fattade den 2 mars beslut om att de nya patent- och marknadsdomstolarna ska inrättas den 1 september 2016. Patent- och marknadsdomstolen kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas

Riksdagen fattade den 2 mars beslut om att de nya patent- och marknadsdomstolarna ska inrättas den 1 september 2016. Patent- och marknadsdomstolen kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryterar domare till de nya patent- och marknadsdomstolarna

I dag påbörjar Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryteringsprocessen för att anställa domare till två nya domstolar som kommer att handlägga landets samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Det handlar om nya Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt och nya Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt som kommer att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryterar domare till de nya patent- och marknadsdomstolarna

I dag påbörjar Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryteringsprocessen för att anställa domare till två nya domstolar som kommer att handlägga landets samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Det handlar om nya Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt och nya Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt som kommer att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryterar domare till de nya patent- och marknadsdomstolarna

I dag påbörjar Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt rekryteringsprocessen för att anställa domare till två nya domstolar som kommer att handlägga landets samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Det handlar om nya Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt och nya Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt som kommer att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen