Etikettarkiv: material

Upphandling av VA-material med krav på eget hämtlager/butik är inte proportionerligt

Vid upphandling av VA-material har bl.a. ställts krav att leverantören ska ha eget hämtlager eller butik inom ett visst geografiskt avstånd. Kammarrätten anser att kravet inte är proportionerligt. Upphandlingen ska därför göras om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen måste på nytt pröva ett mål om tillstånd till kalkstenstäkt i Skövde.

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag funnit att mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet i ett miljömål rörande en kalkstenstäkt och att domstolen måste pröva målet på nytt. Mark- och miljödomstolen ansåg att bolagets utredning rörande täktens effekter på ett skyddat naturområde var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Omfattande nytt material har …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen måste på nytt pröva ett mål om tillstånd till kalkstenstäkt i Skövde.

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag funnit att mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet i ett miljömål rörande en kalkstenstäkt och att domstolen måste pröva målet på nytt. Mark- och miljödomstolen ansåg att bolagets utredning rörande täktens effekter på ett skyddat naturområde var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Omfattande nytt material har …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen måste på nytt pröva ett mål om tillstånd till kalkstenstäkt i Skövde

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag funnit att mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet i ett miljömål rörande en kalkstenstäkt och att domstolen måste pröva målet på nytt. Mark- och miljödomstolen ansåg att bolagets utredning rörande täktens effekter på ett skyddat naturområde var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Omfattande nytt material har …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Programinstallation i dator – inte dataintrång

Hovrätten: Mannen fälldes för brott mot upphovsrättslagen samt dataintrång. Nu ogillas åtalet för dataintrång. Installation av ett dataprogram som endast påverkar sådana system i datorn som är betingade av dess funktion bör falla utanför vad som utgör ett ”införande av uppgift i register” i den mening som avses i 4 kap. 9 c § brottsbalken då syftet med bestämmelsen är att skydda datalagrat material.

Rättsområde: IT-rätt, Övriga specialreglerade brott

Barnporrbrott inte grovt

Hovrätten: En del av innehavet av mannens barnpornografiska material gjorde att brottet skulle betraktas som grovt, ansåg tingsrätten och dömde mannen till fängelse. Men hovrätten redogör för praxis och förarbeten och anser att brottet är av normalgraden.

Rättsområde: Brott mot person

Felaktig handläggning av tomträttsavgäld

HD: Halmstads kommun fick ingen framgång med sitt yrkande om tomträttsavgäld i underinstanserna. Hovrätten har dock bestämt avgäldsräntan utifrån ett material som inte åberopats av parterna och som de inte heller fått yttra sig över. Därmed undanröjer Högsta domstolen domen och målet återförvisas till hovrätten för ny behandling.

Rättsområde: Fastighetsrätt

Utgivaransvarets temporalitet – fortlöpande ansvar för äldre material

Högsta domstolen har i flera mål behandlat temporala aspekter kring ansvar och ersättning. Det senaste beslutet berör utgivaransvaret för yttrandefrihetsbrott avseende databas, varvid skadeståndsansvaret kom att gälla för uppgifter som tillhandhölls under ansvarstiden, men som inlagts i basen före denna period.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Yttrandefrihetsrätt

Nya regler för licensiering av upphovsrätt

Regeringen: I en remiss till Lagrådet föreslås nu ett antal åtgärder som är tänkta att förenkla för upphovsmän och användare att ingå avtal om användning av upphovsrättsligt skyddat material som musik, litteratur och bilder. Förslagen syftar till att göra det möjligt för marknadens parter att, genom ett enda avtal, lösa svårigheter som kan uppstå när stora mängder material används och många upphovsmän berörs.

Rättsområde: Upphovsrätt

”Stinkbomb”, säger advokaten – ”Rökgranat”, kontrar åklagaren efter konflikt om hemligt material

Advokaterna i det jättelika narkotikamål som pågår i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt kommer att få förhöra ett par av de undercover-poliser som deltog i Rikskriminalens hemliga operationer. Det beslutade tingsrätten idag efter en utdragen konflikt med åklagarna. Samtidigt avvisade domstolen ett par av de andra polisvittnen som försvaret hade åberopat.