Etikettarkiv: medborgarskap

Högsta domstolen tillerkänner person som fråntagits sitt medborgarskap ersättning för ideell skada

Högsta domstolen har i dag ålagt staten att betala 100 000 kr till en ung man vars svenska medborgarskap felaktigt hade avregistrerats av skattemyndigheten. Avregistreringen har enligt domstolen utgjort en skadeståndsgrundande överträdelse av en bestämmelse i regeringsformen som anger att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd i mål om svenskt medborgarskap

En utlänning, som har en skuld till det allmänna, ansöker om svenskt medborgarskap (naturalisation). Fråga om han har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. (UM 7390-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd i mål om svenskt medborgarskap

En utlänning, som har en skuld till det allmänna, ansöker om svenskt medborgarskap (naturalisation). Fråga om han har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. (UM 7390-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen tillerkänner person som fråntagits sitt medborgarskap ersättning för ideell skada

Högsta domstolen har i dag ålagt staten att betala 100 000 kr till en ung man vars svenska medborgarskap felaktigt hade avregistrerats av skattemyndigheten. Avregistreringen har enligt domstolen utgjort en skadeståndsgrundande överträdelse av en bestämmelse i regeringsformen som anger att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen