Etikettarkiv: Migrationsdomstolen

106-åring får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen har idag ändrat Migrationsverkets beslut och gett en 106-årig kvinna tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Anledningen till att tillståndet begränsats i tid är att kvinnan omfattas av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller under perioden 20 juli 2016 – 19 juli 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen beviljar afghanska tolkar uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort fyra mål om uppehållstillstånd för afghanska medborgare som arbetat som tolkar för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan. Det är andra gången som migrationsdomstolen överprövar Migrationsverkets avslagsbeslut rörande tolkarna. Genom dagens avgöranden beviljas tre av dem uppehållstillstånd p.g.a. ”särskild anknytning till Sverige”, medan en tolk…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen stoppar överföringar till Ungern

Migrationsdomstolen har idag i två fall stoppat överföringar av asylsökande från Sverige till EU-medlemstaten Ungern för personer som har rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att dessa personer annars skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut: När Migrationsverket prövat frågan om uppehållstillstånd (anknytning) är det olämpligt att migrationsdomstolen avslår överklagandet för att ansökan gjorts först efter inresan

Beslut: När Migrationsverket prövat frågan om uppehållstillstånd (anknytning) är det olämpligt att migrationsdomstolen avslår överklagandet för att ansökan gjorts först efter inresan

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen upphäver avvisningsbeslut och återförvisar mål till migrationsdomstol på grund av bristande utredning

Migrationsöverdomstolen har i dag beslutat att upphäva ett avvisningsbeslut och återförvisa målet till migrationsdomstolen för ny handläggning på grund av att domstolen brustit i sin utredningsskyldighet. Beslutet är prejudicerande för migrationsdomstolarnas framtida arbete och bedömningar. Bakgrund Målet avser en egyptier som har sökt asyl i Sverige i april 2005. Den sökande har uppgett sig va…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen beviljar inte asylsökande man från Bagdad uppehållstillstånd

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, har idag beslutat att avslå överklagandet av ett så kallat vägledande beslut meddelat av Migrationsverket gällande en asylsökande man (A) från Bagdad, Irak. A får således inte uppehållstillstånd i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen beviljar Adil Hakimjan uppehållstillstånd som flykting

– Det sätt på vilket Adil Hakimjan förmåtts söka skydd, familjeanknytningen och skälen av humanitär natur gör att migrationsdomstolen vid en samlad bedömning finner tillräckligt starka skäl för att göra undantag från första asyllandsprincipen och bevilja honom uppehållstillstånd som flykting, säger Carl-Otto Schéle, chefsrådman och domare i målet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen beviljar inte visum för spelare och ledare i fotbollslaget P 18 Syria/Kamishli

Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, har den 19 juli 2012 beslutat att inte bevilja spelarna i och ledarna för fotbollslaget P 18 Syria/Kamishli visum för deltagande i Gothia Cup.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen upphäver utvisningen av tvååriga Haddile till Frankrike

Migrationsdomstolen i Malmö har i dag beslutat att upphäva Migrationsverkets beslut om utvisning av tvååriga Haddile till Frankrike och att visa målet åter till verket för förnyad prövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationscentrum i Norrbotten ger många nya arbetstillfällen

För jurister kommer en mycket god arbetsmarknad att råda i Norrbotten framöver. På Förvaltningsrätten i Luleå mer än fördubblas antalet anställda i samband med att man blir landets fjärde migrationsdomstol. – Ett migrationscentrum håller på att växa fram i Norrbotten med fjärde migrationsdomstolen och Migrationsverket som stora aktörer i regionen, säger Victoria Bäckström, lagman vid…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationscentrum i Norrbotten ger många nya arbetstillfällen

För jurister kommer en mycket god arbetsmarknad att råda i Norrbotten framöver. På Förvaltningsrätten i Luleå mer än fördubblas antalet anställda i samband med att man blir landets fjärde migrationsdomstol. – Ett migrationscentrum håller på att växa fram i Norrbotten med fjärde migrationsdomstolen och Migrationsverket som stora aktörer i regionen, säger Victoria Bäckström, lagman vid…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut vid migrationsdomstolen avseende afghanska tolkar som ansökt om uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen har idag avgjort sju mål där afghanska medborgare, som arbetat som tolkar för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan, ansökt om uppehållstillstånd men fått avslag av Migrationsverket. Tolkarna anser att de ska beviljas tillstånd på grund av att de fått särskild anknytning till Sverige genom tjänstgöringen. De säger också att de riskerar att utsättas för våld eller dödas av…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Barnsoldat från Indien får uppehållstillstånd

MIG: Migrationsdomstolen beviljar en 19-årig man permanent uppehållstillstånd. Det finns inte anledning att betvivla att han som barn tvingats att ta droger, döda andra människor och skurits på kroppen. Hans personliga förhållanden innebär att det inte är rimligt att hänvisa honom till internflykt.

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd skickas tillbaka

MigÖ: Migrationsdomstolen avslog en etiopisk mans ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning eftersom äktenskapet med kvinnan i Sverige inte är civilrättsligt giltigt. Men målet visas åter till migrationsdomstolen eftersom domstolen grundat avgörandet på bestämmelse som inte var tillämplig.

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd

Ensamkommande barn får inte resning

MigÖ: Pojkens ombud klagade för sent på migrationsdomstolens dom. Det finns ingen giltig ursäkt för att inte ha klagat i tid och inte heller, trots uppgift om att migrationsdomstolen inte prövat om utvisningen är proportionerlig eller nödvändig, skäl för att bevilja resning.

Rättsområde: Förvaltningsprocessrätt processrätt, Asyl/Uppehållstillstånd

Transperson får uppehållstillstånd

Kammarrätten: Den albanske mannen har regelbundet blivit misshandlad, dödshotad av sina familjemedlemmar, avskedad och uthängd i media som homosexuell transperson. Migrationsdomstolen anser, till skillnad från Migrationsverket, att han inte kan få skydd mot förföljelsen av hemlandets myndigheter.

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd