Etikettarkiv: Migrationsöverdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen

Vid rekrytering till en tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtgärderna riktats mot en begränsad krets av personer i EU/EES och Schweiz. Förfarandet har ansetts förenligt med principen om unionsföreträde.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen

Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status som subsidiärt skyddsbehövande utgör inte hinder för svenska myndigheter att, efter prövning av skyddsbehovet i förhållande till hemlandet, besluta att verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ska ske genom att utlänningen sänds till sitt hemland.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen: Schengenvisering

Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kontroll göras av om alla medlemsstater erkänner den aktuella resehandlingen för införande av visering. Att en sådan kontroll har gjorts måste framgå av handlingarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: Barnfamilj ska inte överföras till Ungern #migjuridik

Migrationsöverdomstolen har i en dom i dag beslutat att en barnfamilj inte ska överföras till Ungern. Deras asylansökningar ska istället prövas i Sverige. Domen rör frågan om överföring av en barnfamilj till Ungern enligt Dublinförordningen, dvs den förordning som säger att en person som flyr till Europa ska söka asyl i det första säkra land personen kommer till.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Betald körkortsutbildning är inte avgångsvederlag och påverkar därför inte rätten till arbetslöshetsersättning

    Följ Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen på Twitter, @KammarrattSthlm, samt på LinkedIn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen upphäver avvisningsbeslut och återförvisar mål till migrationsdomstol på grund av bristande utredning

Migrationsöverdomstolen har i dag beslutat att upphäva ett avvisningsbeslut och återförvisa målet till migrationsdomstolen för ny handläggning på grund av att domstolen brustit i sin utredningsskyldighet. Beslutet är prejudicerande för migrationsdomstolarnas framtida arbete och bedömningar. Bakgrund Målet avser en egyptier som har sökt asyl i Sverige i april 2005. Den sökande har uppgett sig va…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: Asylsökande från Mogadishu får permanent uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen har idag i ett principiellt avgörande beslutat att tre somaliska medborgare får permanent uppehållstillstånd på grund av att det för närvarande råder inre väpnad konflikt i Somalias huvudstad Mogadishu.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: Kvinna med leukemi får uppehållstillstånd

En kvinna med kronisk leukemi får permanent uppehållstillstånd. Detta eftersom den medicin hon dagligen behöver för att inte hamna i ett livshotande sjukdomstillstånd inte är tillåten i hennes hemland Mongoliet. Medicinen har periodvis kunnat köpas illegalt men Migrationsöverdomstolen konstaterar att det inte är att tillgodose hennes vårdbehov om medicinen måste inhandlas illegalt och endast är…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: En överföring av en asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen är för närvarande inte förenlig med utlänningslagen och kan strida mot Europakonventionen

En familj på tre personer ska inte överföras till Grekland enligt Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen konstaterar i en dom att en överföring för närvarande inte är förenlig med utlänningslagen och kan innebära en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Familjens asylansökningar ska därför tas upp till prövning i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: En överföring av en asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen är för närvarande inte förenlig med utlänningslagen och kan strida mot Europakonventionen

En familj på tre personer ska inte överföras till Grekland enligt Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen konstaterar i en dom att en överföring för närvarande inte är förenlig med utlänningslagen och kan innebära en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Familjens asylansökningar ska därför tas upp till prövning i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen: Det råder inre väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia

Migrationsöverdomstolen har i dag beslutat att en somalisk man får uppehållstillstånd i Sverige på grund av att det för närvarande råder inre väpnad konflikt i södra och mellersta Somalia och då mannen saknar ett internt flyktalternativ.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppehållstillstånd när familjeanknytning upphört: Ska göra sannolikt att ha utsatts för våld eller allvarlig kränkning

En person vars familjeanknytning i Sverige upphört, och som gör sannolikt att han eller hon utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning i relationen och också gör antagligt att detta är orsaken till att förhållandet tagit slut, kan trots den upphörda anknytningen beviljas fortsatt uppehållstillstånd visar en dom från Migrationsöverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppehållstillstånd när familjeanknytning upphört: Ska göra sannolikt att ha utsatts för våld eller allvarlig kränkning

En person vars familjeanknytning i Sverige upphört, och som gör sannolikt att han eller hon utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning i relationen och också gör antagligt att detta är orsaken till att förhållandet tagit slut, kan trots den upphörda anknytningen beviljas fortsatt uppehållstillstånd visar en dom från Migrationsöverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen: DNA-analys vägs in i mål om permanent uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen beviljar permanent uppehållstillstånd för ett barn och barnets mamma på grund av anknytning till pappan trots vissa oklarheter kring deras identiteter. Beviskraven har sänkts på grund av säkerställt föräldraskap genom bland annat DNA-analys samt tillförlitliga uppgifter som föräldrarna lämnat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Internationell migrationsrättslig konferens i Göteborg

För första gången sedan migrationsdomstolarna kom till 2006 arrangeras en internationell migrationsrättslig konferens i Sverige. Intresset har varit stort och konferensen är fulltecknad. Tvåhundra deltagare från de fyra svenska migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, samt olika domstolar i Europa samlas den 21-22 november i Göteborg. Totalt är 27 länder representerade.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen