Etikettarkiv: mobiltelefon

Patent- och marknadsdomstolen dömer i upphovsrättsmålet mellan en riksdagsman och SVT. Båda parter såväl vinner som förlorar.

Målet gäller en film som mannen – som numera är riksdagsman – spelade in med sin egen mobiltelefon i juni 2010 i samband med händelser på Kungsgatan i Stockholm. Dessa händelser kom senare att bli mycket uppmärksammade och har ibland benämnts ”järnrörsskandalen”. Mannen har yrkat att domstolen ska fastställa att SVT är skyldigt att betala ersättning dels för att ha utnyttjat filmen och bilder…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En man som fotograferade under en kvinnas kjol har idag dömts av Högsta domstolen för sexuellt ofredande

I en rulltrappa förde en man upp sin mobiltelefon under kjolen på en kvinna och fotograferade hennes underliv. Eftersom kvinnan inte var medveten om vad som hände ansåg tingsrätten och hovrätten att hon inte hade blivit ofredad i lagens mening. Åtalet för sexuellt ofredande ogillades därför. Efter riksåklagarens överklagande bifaller Högsta domstolen nu åtalet och dömer mannen till dagsböter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En man som fotograferade under en kvinnas kjol har idag dömts av Högsta domstolen för sexuellt ofredande

I en rulltrappa förde en man upp sin mobiltelefon under kjolen på en kvinna och fotograferade hennes underliv. Eftersom kvinnan inte var medveten om vad som hände ansåg tingsrätten och hovrätten att hon inte hade blivit ofredad i lagens mening. Åtalet för sexuellt ofredande ogillades därför. Efter riksåklagarens överklagande bifaller Högsta domstolen nu åtalet och dömer mannen till dagsböter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Företaget NMI har rätt att överklaga PTS beslut om frekvenser för mobiltelefoni och trådlöst bredband

Nordisk Mobiltelefon International AB, NMI, har rätt att överklaga Post- och telestyrelsens, PTS, beslut om fördelning av frekvenser för bland annat mobiltelefoni och trådlöst bredband i 900 MHz-bandet. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom idag. PTS tilldelade tillstånden utan att anordna auktion eller ”skönhetstävling”. Förvaltningsrätten i Stockholm ska nu ta upp NMI:s överklagande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mobil i bilen gav böter

Tingsrätten: I enlighet med de nya reglerna från december 2013 fälls bilföraren för förseelse mot trafikförordningen. Han får därför betala 1.500 kronor för att ha använt sin mobiltelefon när han körde lastbil på ett sätt som påverkat bilkörningen.

Rättsområde: Trafikbrott

Skydd för brottsoffer

Brottsoffer För Dig som har utsatts för ett brott, finns ett antal olika typer av skydd som kan bli nödvändigt med anledning av hot och andra risker. Det finns både sådana skydd som fysiskt skyddar ett brottsoffer och sådana som skyddar brottsoffrets personuppgifter. De som beslutar om skydd och vilket skydd som är lämpligast för en specifik person, är polis eller åklagare.

Besöksförbud, trygghetspaket från polisen (innehållande mobiltelefon och larm), livvakt och underrättelse från Kriminalvården är exempel på olika fysiska skydd. Polisens webbplats har bra information om sådana typer av åtgärder. Fingerade personuppgifter, kvarskrivning och namnändring är exempel på skydd för brottsoffrets personuppgifter.

Exempelvis underrättelse från Kriminalvården innebär att Kriminalvården är skyldiga att i vissa fall lämna uppgifter till den som har blivit utsatt för ett brott, om en dömd och intagen gärningsman. Det gäller framför allt brott där våld eller hot om våld har förekommit. Brottsoffret kan välja att bli informerad om t.ex. vid vilken anstalt den intagne befinner sig, om den intagne kommer att förflyttas till öppen anstalt, om den intagne får permission eller får vistas utanför anstalt, om den intagne friges, rymmer eller uteblir efter permission eller annan vistelse utanför anstalten.

Om någon har utsatts för hot om allvarlig brottslighet mot liv, hälsa eller frihet, finns möjlighet att få fingerade personuppgifter eller livvakt. Det är dock mycket ovanligt och används i princip endast om inte de andra typerna av skydd räcker till.

Brottsoffermyndighetens webbplats kan Du läsa mer om brottsoffer och vilken hjälp som finns att få.