Etikettarkiv: Mord

Friande dom för skjutningnen utanför McDonald’s den 17 maj

Den åtalade 34-åringen frikänns från åtalet för försök till mord. Tingsrätten finner det bevisat att den tilltalade befunnit sig på platsen vid skjutningen. Men det finns minst en alternativ gärningsman och det går inte att fastställa att det var den tilltalade som sköt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt skärper straffet och beslutar om utvisning för mordet vid Stensjön

Hovrätten har i dag skärpt straffet för den 50-årige man som dömts för mord på en släkting i samband med en fisketur vid Stensjön i Dalarna. Hovrätten har dessutom utvisat mannen på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet om skottlossningen i Brickebacken

Örebro tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för att ha för-sökt döda sin tidigare hustru genom att med en pistol avlossa sex skott mot henne. Den åtalade mannen döms för försök till mord.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information inför huvudförhandling i mål nr B 1071-1

Måndagen den 27 november inleds huvudförhandlingen i mål nr B 1071-17 angående åtal för mord m.m. För att möta det stora intresset från media kommer medhörning från angränsande sal vara möjlig den första och den andra förhandlingsdagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer till livstids fängelse för dubbelmord

Hovrätten har i dag dömt en man för två mord och ändrat påföljden från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning till fängelse på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktningsförhandling i mål om misstänkt mord i Lekeryd

Den 14 november lämnade åklagaren in en häktningsframställan mot den man i 60-års åldern som är misstänkt för mord i Lekeryd, Jönköpings kommun.Tingsrätten har hållit häktningsförhandling i målet. Efter häktningsförhandlingen, som hölls bakom stängda dörrar, har tingsrätten kommit fram till att den misstänkte ska vara häktad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättegång om mord i Åkersberga

Attunda tingsrätt inleder måndagen den 20 november 2017 en rättegång som behandlar åtalet för mord på en ung man i Åkersberga den 18 juni 2017. Åklagaren har i andra hand gjort gällande att gärningen ska bedömas som synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i det s.k. Arbogamålet B 8032-17

Den 7 november påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. anstiftan till mord i Arboga 2015 och mord i Arboga 2016. Förhandlingen, som kommer att hållas i Svea hovrätt, beräknas pågå fram till början av februari nästa år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

53-åring döms för försvunnen flerbarnsfars död – men frias från åtal för mord

En flerbarnsfar från Malmö försvann i fjol efter ett möte med sin 53-årige affärskompanjon, men åklagaren fick inte framgång med sitt mordåtal vid tingsrätten. Mannen dömdes för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död till ett sjuårigt fängelsestraff. I dag fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mord och försök till mord m.m.

Tingsrätten har idag den 20 oktober 2017 meddelat dom i ett uppmärksammat mål avseende mord och försök till mord i två fall den 22 mars 2017 på Hässleholmen i Borås. Tingsrätten har funnit en 26-årig man skyldig till mord och försök till mord i två fall. 26-åringen har även dömts för viss annan brottslighet. Påföljden har bestämts till fängelse på livstid. 26-åringen har vidare ålagts…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda

Åklagare har i dag väckt åtal mot en person för delaktighet i folkmordet i Rwanda 1994. Den tilltalade har åtalats för att under perioden 9 april – 31 maj 1994 ha gjort sig skyldig till bl.a. folkmord genom mord, försök till mord, grov våldtäkt och människorov.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål rörande bl.a. folkrättsbrott i Kosovo år 1999

En man dömdes i tingsrätten för bl.a. folkrättsbrott och mord begångna i en by i Kosovo i maj 1999. Domen överklagades till hovätten, som i sin dom fann att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade mannen hade befunnit sig på platsen vid tiden för gärningarna. Hovrätten ogillade därför åtalet. Målsägandena överklagade hovrättens dom. Högsta domstolen har efter att ha gått igeno…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag meddelat dom i målet angående mordet vid Lugna gatan i Malmö

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. Det innebär att gärningsmannen döms för mord till fängelse 17 år. Både riksåklagaren och gärningsmannen hade överklagat hovrättens dom. Riksåklagaren yrkade livstids fängelse. Gärningsmannen ansåg att gärningen skulle bedömas som dråp och att straffet i vart fall skulle sättas lägre.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fängelse i 14 år för försök till mord

HD har i dag meddelat dom i målet angående kvinnan från Södertälje som föll från en balkong på sjätte våningen och överlevde fallet. HD anser att det är bevisat att kvinnans man försökte döda henne genom att kasta eller släppa ned henne från balkongen. HD dömer mannen för försök till mord till fängelse i 14 år. Han ska också betala skadestånd på cirka 350 000 kr till kvinnan. Hovrätten hade…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har nu avgjort sitt första mordfall med tillämpning av den nya straffskalan för mord. Påföljden blev fängelse i sexton år.

Den 1 juli 2014 ändrades straffskalan för mord. Syftet var att domstolarna i en majoritet av fallen ska döma till fängelse på livstid. Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är försvårande”. HD har kommit fram till den nya lagtexten inte stämmer med motiven och att det då är lagtexten som ska ha företräde. Någon grund f…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen