Etikettarkiv: nämndemän

Huvudförhandling i "Carolin-målet" i Gällivare troligen den 2-6 mars 2009

Åtal i ”Carolin-målet” kommer sannolikt att väckas den 23 februari 2009. Gällivare tingsrätt kommer därför troligen att påbörja huvudförhandlingen måndagen den 2 mars 2009 i Gällivare (Rättscentrum, Lasarettsgatan 22). Huvudförhandlingen beräknas ta fyra dagar, måndag-torsdag, med fredagen som reservdag. Lagmannen Jan Erik Oja kommer att vara rättens ordförande. Dessutom kommer tre nämndemän at…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringens mål: Fler yngre nämndemän

Statistiken visar att 45 procent av domstolarnas nämndemän är 65 år eller äldre. Endast 16 procent är under 45 år. Inför höstens nomineringar i de politiska partierna vill regeringen att medelåldern sänks betydligt. Domstolsverket genomför nu informationsinsatser för att medvetandegöra frågan och skapa långsiktig föryngring.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Karlstad efterlyser system för kontroll av nämndemän

Aftonbladet rapporterade igår om att av Sveriges 8 000 politiskt tillsatta nämndemän är elva dömda för brott samtidigt som de sitter kvar och deltar i den dömande verksamheten. En av dessa elva nämndemän tjänstgör vid Förvaltningsrätten i Karlstad, något som domstolen beslutat efter att domen kom till kännedom. Lagmannen saknar dock ett fungerande system för att kontrollera om nämndemännen begå…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Karlstad efterlyser system för kontroll av nämndemän

Aftonbladet rapporterade igår om att av Sveriges 8 000 politiskt tillsatta nämndemän är elva dömda för brott samtidigt som de sitter kvar och deltar i den dömande verksamheten. En av dessa elva nämndemän tjänstgör vid Förvaltningsrätten i Karlstad, något som domstolen beslutat efter att domen kom till kännedom. Lagmannen saknar dock ett fungerande system för att kontrollera om nämndemännen begå…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertälje tingsrätt planerar för ny förhandling i det återförvisade Södertälje-målet (B 2376-12)

Den 5 oktober meddelade Svea hovrätt att Södertälje tingsrätts dom i mål B 2781-10 undanröjs. Skälet till beslutet är att en av de nämndemän som dömt i målet befunnits vara jävig. Till följd av hovrättens beslut måste därför målet i överklagade delar tas om. Södertälje tingsrätt arbetar nu med att planera för den nya huvudförhandlingen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertälje tingsrätt planerar för ny förhandling i det återförvisade Södertälje-målet (B 2376-12)

Den 5 oktober meddelade Svea hovrätt att Södertälje tingsrätts dom i mål B 2781-10 undanröjs. Skälet till beslutet är att en av de nämndemän som dömt i målet befunnits vara jävig. Till följd av hovrättens beslut måste därför målet i överklagade delar tas om. Södertälje tingsrätt arbetar nu med att planera för den nya huvudförhandlingen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertälje tingsrätt planerar för ny förhandling i det återförvisade Södertälje-målet (B 2376-12)

Den 5 oktober meddelade Svea hovrätt att Södertälje tingsrätts dom i mål B 2781-10 undanröjs. Skälet till beslutet är att en av de nämndemän som dömt i målet befunnits vara jävig. Till följd av hovrättens beslut måste därför målet i överklagade delar tas om. Södertälje tingsrätt arbetar nu med att planera för den nya huvudförhandlingen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertälje tingsrätt har tagit beslut i frågan om uppspelning av förhör och utsett nya nämndemän i det återförvisade Södertäljemålet

Södertälje tingsrätt har tagit beslut i frågan om uppspelning av förhör samt utsett nya nämndemän i det återförvisade Södertäljemålet (B 2376-12)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nämndemännens medelålder fortsatt hög

Nämndemannakårens medelålder är fortsatt hög. Dessutom har medelåldern ökat något för de nämndemän som valdes för 2015 jämfört med 2011. Det visar färsk statistik som Domstolsverket i dag presenterar för regeringen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen