Etikettarkiv: näringsverksamhet

Högsta domstolen har i en dom förklarat att bestämmelserna om företagsbot inte ska tillämpas på kommunal grundskoleverksamhet.

För att någon ska få företagsbot krävs bl.a. att ett brott har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Målet gällde ett fall där en olyckshändelse, som bedömdes som ett arbetsmiljöbrott, hade inträffat under en slöjdlektion. Frågan var om den kommunala grundskoleverksamheten skulle anses vara näringsverksamhet. Högsta domstolen har nu besvarat frågan nekande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har i en dom förklarat att bestämmelserna om företagsbot inte ska tillämpas på kommunal grundskoleverksamhet.

För att någon ska få företagsbot krävs bl.a. att ett brott har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Målet gällde ett fall där en olyckshändelse, som bedömdes som ett arbetsmiljöbrott, hade inträffat under en slöjdlektion. Frågan var om den kommunala grundskoleverksamheten skulle anses vara näringsverksamhet. Högsta domstolen har nu besvarat frågan nekande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål om carried interest: Utbetalningar av särskilda vinstandelar beskattas inte hos NC Advisory

Utbetalningar av särskilda vinstandelar, s k carried interest, till vissa nyckelpersoner inom rådgivningsbolaget NC Advisory AB är inte avhängigt personernas arbetsprestationer i bolaget. Ersättningen ska av den orsaken inte tas upp som inkomst av näringsverksamhet i bolaget. Kammarrätten i Stockholm bifaller därför NC Advisorys överklagande.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har idag meddelat dom i mål om företagsbot för kommun pga arbetsmiljöbrott. Svea hovrätt – Avd 7

Svea hovrätt har idag ogillat en talan om företagsbot riktad mot Fagersta kommun då påstått arbetsmiljöbrott inte skett inom näringsverksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har idag meddelat dom i mål om företagsbot för kommun pga arbetsmiljöbrott. Svea hovrätt – Avd 7

Svea hovrätt har idag ogillat en talan om företagsbot riktad mot Fagersta kommun då påstått arbetsmiljöbrott inte skett inom näringsverksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt meddelar dom om intrång i varumärket TAXI STOCKHOLM

Svea hovrätt har i en dom meddelad i dag fastställt att Taxi Stockholm 15 00 00 AB har ensamrätt att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län. Domen innebär bl.a. att en av Taxi Stockholms konkurrenter förbjuds att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY i sin taxiverksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fastställda skattebesked om kontrollverksamhet

HFD: Elektrikerförbundets verksamhet med ackordskontroll, som finansieras genom medlemsavgifter, är en skattepliktig näringsverksamhet. Förbundet omsätter tjänster i egenskap av beskattningsbar person och omsättningen är inte undantagen från moms.

Rättsområde: Inkomstskatt, Mervärdesskatt

Landstinget frias i ambulansmålet

Tingsrätten: Ambulanssjuksköterskan somnade och körde av vägen med ambulansen. Han hade då arbetat i drygt 22 timmar och landstinget åtalades för arbetsmiljöbrott. Men nu ogillar tingsrätten åtalet, då domstolen anser att den verksamhet som bedrivs vid sjukhuset inte utgör näringsverksamhet, vilket är en förutsättning för att utdöma företagsbot.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

Ingen skattskyldighet för idrottsförening

Kammarrätten: Det finns ett sådant inre sammanhang mellan verksamheten med att hitta sponsorer till arenaloger och den egna verksamheten med sponsring och reklam att de ingår i en och samma förvärvskälla. Eftersom inkomsterna kommer främst från den skattefria verksamheten är föreningen inte skattskyldig för näringsverksamhet.

Rättsområde: Inkomstskatt

Skattetillägg inget hinder för prövning av skattebrott

HD: Att kvinnan påförts skattetillägg för inkomstskatt innebär att åtalet för grovt skattebrott i den del som avser inkomst av näringsverksamhet ska avvisas. Det hindrar däremot inte en prövning av åtalet i den del som gäller mervärdesskatt. Den prövningen liksom frågorna om påföljd och näringsförbud ska göras i hovrätten.

Rättsområde: Inkomstskatt, Skattetillägg m.m.