Etikettarkiv: narkotikabrott

Fängelse för försök till grov utpressning

Hässleholms tingsrätt har dömt en 42-årig man till fängelse ett år och sex månader för försök till grov utpressning, ringa narkotikabrott och dopningsbrott. Utpressningsförsöket bedöms som grovt på grund av mannens anspelning på sin roll i en välkänd MC-klubb när brottet begicks.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inte tillåtet att odla cannabis för självmedicinering

En man odlade cannabis i syfte att använda den för att lindra allvarlig smärta. Högsta domstolen anser att mannen har befunnit sig i en nödsituation men att gärningen ändå inte är tillåten. Med beaktande av de speciella omständigheterna kring gärningen har den bedömts utgöra ringa narkotikabrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen bedömer om ett narkotikabrott ska betraktas som grovt eller synnerligen grovt

En man åtalades för att under fyra veckor i juli 2016 ha hanterat cirka 1 kg kokain och drygt 7 hg cannabis samt ha förmått tre andra personer att förvara och överlåta narkotika. En grillkiosk centralt belägen i en Stockholmsförort hade använts vid narkotikaförsäljningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten skärper straffet i mål om vapen- och narkotikabrott

Hovrätten för Övre Norrland har i dag huvudsakligen fastställt tingsrättens domar mot en 35-årig man som i två mål åtalats för flera fall av bland annat vapen- och narkotikabrott. Mannen döms i hovrätten även för en inbrottsstöld av vapen och narkotikaklassade läkemedel, som han i tingsrätten frikändes ifrån. Hovrätten skärper de fängelsestraff som tingsrätten dömt ut så att det sammanlagda…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny praxis i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet utgör inte grund för resning

Högsta domstolen slog nyligen fast att den ändring av påföljdspraxis för grova narkotikabrott som skedde med början sommaren 2011 som regel bör ges betydelse vid bedömningen av frågan om villkorligt medgiven frihet ska förverkas och normalt leda till att inte hela straffåterstoden förverkas (Högsta domstolens domar den 30 december 2015 i mål B 2266-15, B 3019-15 och B 4260-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål gällande åtal för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott

Uppsala tingsrätt har idag bl.a. dömt en man för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sju år, dömt en man för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år och sex månader samt dömt en kvinna för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år. En man som stod åtalad för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott har frikänts

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

16-åring fälls för att ha skjutit vaktmästare

I dag kom domen mot den 16-årige man som åtalats för att den 8 februari i år skjutit en vaktmästare. Malmö tingsrätt dömer honom för försök till mord och narkotikabrott till 3 års sluten ungdomsvård.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Södertörns tingsrätt meddelar dom i stort ungdomsmål

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort ungdomsmål gällande försök till mord m.m. Tre personer har frikänts helt. Övriga nio personer har dömts för allt ifrån ringa narkotikabrott till grov misshandel. Påföljderna har varierat från dagsböter till längre fängelsestraff dels beroende på vilka brott personerna dömts för, dels deras ålder vid tiden för brotten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

10 års fängelse för de tilltalade bröderna i det s.k. Malvax-målet

    Ystads tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. Malvax-målet, i vilket två bröder åtalats för narkotikabrottslighet av synnerligen stor omfattning. Bröderna har mot sitt nekande dömts för grovt narkotikabrott m.m. till 10 års fängelse samt ålagts att till staten betala 1 175 000 kr respektive 750 000 kr såsom förverkat värde av utbyte av brott.   Bröderna har stått åtalade för att bl.a ha…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Grovt narkotikabrott

Åklagaren har den 1 februari 2017 väckt åtal för grovt narkotikabrott, medhjälp till grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling mot fyra män, 25 och 27 år, vid Halmstads tingsrätt. Enligt uppgift i stämningsansökan medger en tilltalad de faktiska omständigheterna medan övriga förnekar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

21-årig man dömd för mord och flera andra allvarliga våldsbrott

Helsingborgs tingsrätt har idag dömt en 21-årig man för att med kniv uppsåtligen ha dödat en jämnårig man i Helsingborg natten den 23 februari 2016. Gärningen har rubricerats som mord. Mannen döms också för två fall av grov misshandel, två fall av grovt olaga hot, ett fall av olaga hot och ringa narkotikabrott. Mannen döms till tio års fängelse. Han ska även betala skadestånd till den avlidnes…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål angående åtal om våldtäkt m.m

Tingsrätten inleder idag huvudförhandling i ett mål angående vissa sexualbrott i Göteborg och Los Angeles. I målet har åklagaren åtalat två personer för bl.a. grov våldtäkt och en tredje person för ringa narkotikabrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppsala tingsrätt dömer en doktorand till fängelse i ett år

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en doktorand stod åtalad bl.a. för att ha stulit gift från sin arbetsplats och sålt detta på den s.k. mörka webben. Doktoranden var även åtalad för medhjälp till försök till grov utpressning, grov stöld, brott mot lagen om krigsmateriel, grovt brott, och narkotikabrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppsala tingsrätt dömer en doktorand till fängelse i ett år

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en doktorand stod åtalad bl.a. för att ha stulit gift från sin arbetsplats och sålt detta på den s.k. mörka webben. Doktoranden var även åtalad för medhjälp till försök till grov utpressning, grov stöld, brott mot lagen om krigsmateriel, grovt brott, och narkotikabrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppsala tingsrätt dömer en doktorand till fängelse i ett år

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en doktorand stod åtalad bl.a. för att ha stulit gift från sin arbetsplats och sålt detta på den s.k. mörka webben. Doktoranden var även åtalad för medhjälp till försök till grov utpressning, grov stöld, brott mot lagen om krigsmateriel, grovt brott, och narkotikabrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet om skjutningen på Vårväderstorget

Tingsrätten har idag dömt samtliga åtta åtalade för inblandningen i skjutningen inne på Vår Krog & Bar den 18 mars 2015. Domen avser också en skjutning på Väderkvarnsgatan, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott m.m. Fem av de tilltalade döms för mord och försök till mord och tre av de tilltalade döms för medhjälp till dessa brott. Straffen bestäms till fängelse med strafftider på mellan sju…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande domar i mål rörande grovt narkotikabrott i Husby centrum

Fyra personer har dömts för grovt narkotikabrott avseende försäljning av narkotika i bl.a. Husby centrum. Två personer har dömts för medhjälp till det grova narkotikabrottet och en person för narkotikabrott av normalgraden. Ett stort antal personer har samtidigt dömts för att ha köpt narkotika.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen