Etikettarkiv: Natura 2000

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Regeringen har i beslut föreslagit Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden. Två bolag, som i Mark- och miljööverdomstolen driver processer om tillstånd till kalkstenstäkt inom områdena, har ansökt om rättsprövning av beslutet.   Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslutet visserligen påverkat de pågående…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Tre bolag har ansökt om rättsprövning av regeringens beslut att föreslå Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden (mål nr 6337-15). Högsta förvaltningsdomstolen kommer att meddela dom i målet torsdagen den 29 juni kl. 15.00 .

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Delbeslut i mål om rättsprövning

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning förordnat att regeringens beslut med förslag till nya Natura 2000-områden på Gotland tills vidare inte ska gälla såvitt gäller Bästeträsk och Stora Vikers.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HFD har upphävt ett regeringsbeslut om s.k. bearbetningskoncession

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning i dag upphävt ett regeringsbeslut om s.k. bearbetningskoncession (rätt till gruvdrift) i Norra Kärr, Jönköpings län, eftersom prövning inte gjorts av den påverkan som markanvändningen för tillhörande driftsanläggningar kan få för näraliggande Natura 2000-områden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tillstånd till Botniabanan genom Natura 2000-områdena i Umeå m.m.

Miljödomstolen har i dag beslutat att ge Banverket tillstånd att anlägga Botniabanan inom Natura 2000-områdena Umeälvens delta och slätter och Umeälvens delta samt att på banan få bedriva järnvägstrafik. Beslutet omfattar också tillstånd till vattenverksamhet bl.a. att i Umeälven vid Storsandskär anlägga en ca 1 900 m lång järnvägsbro. För tillståndet gäller 26 villkor t.ex. att Banverket ska…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tillstånd till Botniabanan genom Natura 2000-områdena i Umeå m.m.

Miljödomstolen har i dag beslutat att ge Banverket tillstånd att anlägga Botniabanan inom Natura 2000-områdena Umeälvens delta och slätter och Umeälvens delta samt att på banan få bedriva järnvägstrafik. Beslutet omfattar också tillstånd till vattenverksamhet bl.a. att i Umeälven vid Storsandskär anlägga en ca 1 900 m lång järnvägsbro. För tillståndet gäller 26 villkor t.ex. att Banverket ska…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen