Etikettarkiv: ne bis in idem

Högsta domstolen återförvisar påföljdsfrågan i plenimålet om ne bis in idem till hovrätten för prövning

Högsta domstolen har idag meddelat prövningstillstånd beträffande frågorna om påföljd och näringsförbud i plenimålet rörande skattetillägg och åtal för skattebrott (ne bis in idem) samt beslutat att hovrätten ska pröva dessa frågor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem (dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet)

I ett avgörande år 2013 slog Högsta domstolen fast att det svenska systemet med dubbla förfarande och sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är oförenligt med rätten enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Sedan dess har i åtskilliga mål åtal för skattebrott avvisats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen återförvisar påföljdsfrågan i plenimålet om ne bis in idem till hovrätten för prövning

Högsta domstolen har idag meddelat prövningstillstånd beträffande frågorna om påföljd och näringsförbud i plenimålet rörande skattetillägg och åtal för skattebrott (ne bis in idem) samt beslutat att hovrätten ska pröva dessa frågor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem (dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet)

I ett avgörande år 2013 slog Högsta domstolen fast att det svenska systemet med dubbla förfarande och sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är oförenligt med rätten enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Sedan dess har i åtskilliga mål åtal för skattebrott avvisats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HD avgör ersättning för dubbelbestraffning

HD: För första gången har Högsta domstolen avgjort ett mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem, det vill säga dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, EKO-brott, Allmän processrätt, Inkomstskatt

Övriga mål:

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns skäl för återkallelse av tillstånd att inneha vapen och ammunition med anledning av att tillståndshavaren dömts för misshandel och i så fall om en återkallelse är förenlig med Europakonventionen (ne bis in idem). ( Mål nr 1161-14, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6576-13)