Etikettarkiv: Nyköpings Tingsrätt

Barnmorskan får inget skadestånd

Nyköpings tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en barnmorska har begärt skadestånd av Södermanlands läns landsting. Hon ansåg bl.a. att hennes religions- och samvetsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) hade kränkts.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domstolsverket föreslår en ny tingsrättsorganisation i Södermanlands län

Domstolsverket har efter utredning och remissförfarande lämnat förslag till regeringen om förändringar av tingsrättsorganisationen inom Södermanlands län. Förslaget innebär att Katrineholms tingsrätt läggs samman med Nyköpings tingsrätt till en tingsrätt med Nyköping som kansliort. Enligt förslaget lämnas Eskilstuna tingsrätt oförändrad. En sammanläggning av tingsrätter får naturligtvis betydan…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

F.d landstingspolitiker frias i rättegång om trolöshet mot huvudman

Nyköpings tingsrätt har idag friat den f.d. landstingspolitiker som stått åtalad för att ha missbrukat sin ställning som förtroendevald politiker i Landstinget Sörmland och skadat sin huvudman ekonomiskt genom att ge direktiv om utbetalning av arvoden som fullmäktige inte hade beslutat om.   Tingsrätten gör bedömningen att det inte är ställt utom rimligt tvivel att politikern hade uppsåt till…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt återförvisar ett mål angående mord till Nyköpings tingsrätt

Svea hovrätt har i dag återförvisat ett mål angående mord till Nyköpings tingsrätt på grund av att tingsrätten höll ett flertal vittnesförhör på telefon.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen