Etikettarkiv: nytt jobb

Ska företagets pensionsmiss drabba mig?

I januari började jag ett nytt jobb. Nu har jag upptäckt att före­taget inte gjort några pensionsinbetalningar. De säger att det varit stökigt internt. Nu vill arbetsgivaren bara betala in den summa som missats. Jag anser att de borde kompensera mig för den värdeökning som hade skett under året om pengarna hade betalats in i tid.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt lagar

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)
Arbetstidslag (1982:673)
Semesterlag (1977:480)

– Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
– Diskrimineringslag (2008:567)
– Föräldraledighetslag (1995:584)
– Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
– Arbetsmiljölag (1977:1160)