Etikettarkiv: obeståndsrätt

Fråga om konkurs hindrar trafiktillstånd

HFD: En man fick inte tillstånd för bedrivande av yrkesmässig trafik. HFD har nu meddelat prövningstillstånd för frågan om en ansökan om yrkestrafiktillstånd kan beviljas när en juridisk person i vilken sökanden har ett bestämmande inflytande är eller har varit försatt i konkurs.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Förvaltningsrätt övrigt

Kontofordringar i förvaltarbyråns namn får utmätas

HD: KFM beslutade att utmäta två kontofordringar hos Handelsbanken. Konkursboet hävdade att fordringarna tillhörde konkursförvaltarbyrån. Trots att kontofordringarna var i byråns namn är boet borgenär till kontofordringarna eftersom de medel som satts in tillhörde konkursboet. HD beslutar därför att de får utmätas. Två råd är skiljaktiga i fråga om motiveringen.

Rättsområde: Obeståndsrätt

Pt om kostnader för försäljning av värdelös fastighet

HD: Tingsrätten satte ner konkurs-förvaltarens arvode eftersom hon ansågs ha dragit på boet onödiga kostnader genom att försöka sälja en värdelös fastighet. Men hovrätten ansåg att förvaltarens åtgärder varit skäligen påkallade och tillerkände henne yrkat belopp. Nu meddelar HD pt i målet.

Rättsområde: Obeståndsrätt

Likvidatorn inte vårdslös

Hovrätten: Ericsson stämde likvidatorn för ett bolag och menade att han varit vårdslös när han påstått att Ericssons krav på bolaget var prekluderat, något som domstol senare fastslog inte var fallet. Men både tingsrätt och hovrätt anser att likvidatorn hade behövt göra långtgående utredningar för att komma fram till samma slutsats och att han därför inte varit vårdslös.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Obeståndsrätt