Etikettarkiv: Polisen

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd

Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domen överklagades till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inget straff vid underlåtenhet att polisanmäla påkörning av ett vildsvin.

Om ett motorfordon har varit inblandat i en sammanstötning med t.ex. ett vildsvin, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt underrätta polisen. Frågan i målet var om föraren kunde straffas när han inte kände till skyldighetens omfattning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En polis som använde sin tjänstehund för att ta fast en flyende klottrare har i dag dömts av Högsta domstolen för tjänstefel

En hundförande polis upptäckte två personer som klottrade i en gångtunnel. Klottrarna sprang från platsen och polisen kommenderade hunden att stoppa den ene klottraren. Hunden sprang ifatt och bet tag i klottraren. Tingsrätten fällde polisen för tjänstefel, men hovrätten ansåg att gärningen var ringa och ogillade åtalet. Efter riksåklagarens överklagande bifaller Högsta domstolen åtalet och döm…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En polis som använde sin tjänstehund för att ta fast en flyende klottrare har i dag dömts av Högsta domstolen för tjänstefel

En hundförande polis upptäckte två personer som klottrade i en gångtunnel. Klottrarna sprang från platsen och polisen kommenderade hunden att stoppa den ene klottraren. Hunden sprang ifatt och bet tag i klottraren. Tingsrätten fällde polisen för tjänstefel, men hovrätten ansåg att gärningen var ringa och ogillade åtalet. Efter riksåklagarens överklagande bifaller Högsta domstolen åtalet och döm…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktningsförhandlingar i uppmärksammat barnpornografimål

Södertörns tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandlingar under dagen i ett mål om bl.a. grovt barnpornografibrott och våldtäkt mot barn. Målet har varit uppmärksammat i medierna med anledning av flera tillslag som har gjorts av polisen på flera olika platser i landet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inget straff vid underlåtenhet att polisanmäla påkörning av ett vildsvin.

Om ett motorfordon har varit inblandat i en sammanstötning med t.ex. ett vildsvin, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt underrätta polisen. Frågan i målet var om föraren kunde straffas när han inte kände till skyldighetens omfattning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Polisen får använda kameraövervakning i Rinkeby och Tensta (#juridik)

Kammarrätten i Stockholm anser att det för att förebygga, avslöja eller utreda brott finns ett betydande intresse av att kunna komplettera polisens insatser med kameraövervakning vid Rinkeby centrum samt Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm. Tillstånd beviljas dygnet runt under två år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut: När polisen beslutat om överföring enligt Dublinförordnigen ska ett överklagande av beslutet prövas av domstol och inte av Migrationsverket

Beslut: När polisen beslutat om överföring enligt Dublinförordnigen ska ett överklagande av beslutet prövas av domstol och inte av Migrationsverket

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom utlämnande av allmän handling: Polisen måste göra en bedömning av varje enskilt ärende, inte enbart det som betecknas som särskild händelse

Dom utlämnande av allmän handling: Polisen måste göra en bedömning av varje enskilt ärende, inte enbart det som betecknas som särskild händelse

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen