Etikettarkiv: PTS

Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom denna dag funnit att de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter till brottsbekämpande myndigheter inte strider mot EU-rätten. Domstolen anser därför att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft fog för att förelägga operatören Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Post- och telestyrelsen (PTS) har inte haft rätt att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål, s.k. datalagring

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att det med hänsyn till EU-domstolens dom den 21 december 2016 är klarlagt att de svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål står i strid med unionsrätten. Detta får till följd att de svenska bestämmelserna inte kan tillämpas. Kammarrätten upphäver därför PTS beslut att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter m.m…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kan jag beordras att göra precis vilket jobb som helst för bolaget?

Jag har jobbat i snart femton år som processoperatör. Nu har företaget köpts upp av ett utländskt bolag. I stället för att göra mina vanliga arbetsuppgifter har jag blivit tillsagd att rensa ogräs. Kan man verkligen beordras att göra precis vad som helst? Flera av mina arbetskamrater har känt sig tvingade att säga upp sig.

PostNords nya villkor för årsvolymrabatt är förenliga med postlagen

Post- och Telestyrelsen (PTS) har genom ett beslut förelagt PostNord att inte använda sig av PostNords nya villkor för årsvolymrabatt för förmedlarna. Förvaltningsrätten upphäver nu beslutet. Förvaltningsrätten finner, till skillnad från PTS, att PostNords nya villkor för årsvolymrabatter är förenliga med postlagen då de inte kan anses diskriminerande gentemot förmedlare.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Företaget NMI har rätt att överklaga PTS beslut om frekvenser för mobiltelefoni och trådlöst bredband

Nordisk Mobiltelefon International AB, NMI, har rätt att överklaga Post- och telestyrelsens, PTS, beslut om fördelning av frekvenser för bland annat mobiltelefoni och trådlöst bredband i 900 MHz-bandet. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom idag. PTS tilldelade tillstånden utan att anordna auktion eller ”skönhetstävling”. Förvaltningsrätten i Stockholm ska nu ta upp NMI:s överklagande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten godkänner PTS ändring av kostnadsmodellen för TeliaSonera

Efter en dom i Kammarrätten i Stockholm idag godkänns Post- och telestyrelsens, PTS, prisreglering av hyra av kopparnät. Domen innebär att kostnaden för anslutning av t.ex. fast telefoni i bostäder inte längre räknas med i underlaget för det pris som TeliaSonera får ta ut av andra operatörer som hyr in sig på kopparnätet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om den svenska datalagringen begärs från EU-domstolen

Kammarrätten har idag beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i det s.k. datalagringsmålet mellan Tele2 Sverige AB och Post- och telestyrelsen (PTS).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen