Etikettarkiv: Regeringen

TCO kräver granskning av Försäkringskassan

Nu protesterar ordföranden Eva Nordmark och tre andra tunga TCO-företrädare mot Försäkringskassans många avslag på sjukpenningen. De sjuka hamnar mellan stolarna när de inte har återfått sin arbetsförmåga och ändå skickas till Arbetsförmedlingen. De fyra kräver att regeringen ser över hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan.

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Spelet om turordningen

Vad och vem ska avgöra vem som blir uppsagd vid arbetsbrist? Frågan har ställts av och till sedan lagen om anställningsskydd kom till 1974.Nu kräver samtliga allianspartier förändringar. Regeringen ser det som en valfråga men facken vill hellre att det ska förhandlas mellan parterna. Samtidigt visar forskning att AD:s tolkning av lagen inte alls är densamma som för 40 år sedan.

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Den 26 oktober avslutades huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Klart för tillbyggnad av Attunda tingsrätt

Regeringen har nu gett klartecken för en tillbyggnad av Attunda tingsrätt i Sollentuna. De nya lokalerna, som beräknas stå klara våren 2020, ger Attunda tingsrätt välbehövliga extra utrymmen. Samtidigt får ett stort antal domstolar i närområdet tillgång till nya stora och säkra förhandlingssalar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fiskare ges rätt till skadestånd för fiskeförbud i Torne älvs fiskeområde

Högsta domstolen har i dag i ett mål rörande regeringsformens s.k. egendomsskydd fastställt att staten är skyldig att ersätta sju innehavare av fiskerätt i Torne älvs fiskeområde för den ekonomiska förlust som kan ha uppkommit till följd av begränsningar av fiskerätten som beslutats av regeringen under åren 1997–2010. De sju innehavarna av fiskerätt var yrkesfiskare eller hade fiske som binärin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Utnämning av ny ordförande i Högsta domstolen

”Regeringen har i dag utnämnt justitierådet tillika avdelningsordföranden Stefan Lindskog att vara ordförande i Högsta domstolen. Stefan Lindskog tillträder sin anställning den 1 maj 2016 då den nuvarande ordföranden Marianne Lundius går i pension.”

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Regeringen har i beslut föreslagit Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden. Två bolag, som i Mark- och miljööverdomstolen driver processer om tillstånd till kalkstenstäkt inom områdena, har ansökt om rättsprövning av beslutet.   Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslutet visserligen påverkat de pågående…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen