Etikettarkiv: reklam

Prövningstillstånd meddelat i mål om reklam för tobaksvaror

Reklam för tobaksvaror, fråga om vilka krav på precisering som bör ställas på sådana förbud meddelade av en tillsynsmyndighet som inte är förenade med vite. (Mål nr 4268-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4818-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ingen skattskyldighet för idrottsförening

Kammarrätten: Det finns ett sådant inre sammanhang mellan verksamheten med att hitta sponsorer till arenaloger och den egna verksamheten med sponsring och reklam att de ingår i en och samma förvärvskälla. Eftersom inkomsterna kommer främst från den skattefria verksamheten är föreningen inte skattskyldig för näringsverksamhet.

Rättsområde: Inkomstskatt