Etikettarkiv: saab

HOVRÄTTEN DÖMER TILL FÖRMÅN FÖR SAABS KONKURSBO I ÅTERVINNINGSTVIST

Saabs konkursbo har tvistat med en av Saabs underleverantörer om återkrav (återvinning) av betalningar som Saab gjorde till underleverantören strax före konkursen. Konkursboets krav var på cirka 90 miljoner kronor. Tingsrätten dömde ut drygt halva det beloppet medan hovrätten har bedömt att konkursboet är berättigat till hela beloppet. Skillnaden beror främst på att hovrätten har ansett att Saa…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beträffande konkursansökan mot Saab Automobile Tools AB

Sedan SwePart Verktyg i Tyringe AB`s konkursansökan mot Saab Automobile Tools AB nu är kompletterad med ansökningsavgift, har tingsrätten kallat parterna till konkursförhandling i tingsrättens lokaler den 15 augusti 2011 kl. 10.00. Tingsrätten har så här långt inte mottagit några ytterligare ansökningar rörande något Saab-bolag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Konkursansökan mot Saab Automobile Tools AB återkallad

Eftersom SwePart Verktyg i Tyringe AB nu har återkallat sin konkursansökan rörande Saab Automobile Tools AB kommer tingsrätten att avskriva ärendet från vidare handläggning. Tingsrätten har så här långt inte mottagit några ytterligare ansökningar rörande något Saab-bolag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om företagsrekontruktion från SAAB

Vänersborgs tingsrätt har idag mottagit ansökningar om företagsrekonstruktion från SAAB Automobile AB, SAAB Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB. Tingsrätten kommer under dagen att på Vänersborgs tingsrätts hemsida lämna information om när beslut i ärendena kommer att meddelas.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

TIDPUNKT FÖR BESLUT GÄLLANDE FÖRETAGSREKONSTRUKTION FRÅN SAAB

Som Vänersborgs tingsrätt tidigare informerat om har tingsrätten idag mottagit ansökningar om företagsrekonstruktion från SAAB Automobile AB, SAAB Automobile Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB. Tingsrätten informerar nu om att beslut i ärendena kommer att meddelas torsdagen den 8 september 2011 kl. 14.00. Beslutet kommer att läggas ut på Vänersborgs tingsrätts hemsida. De domare som…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

BESLUT I FRÅGAN OM REKONSTRUKTION FÖR SAAB

Vänersborgs tingsrätt har denna dag kl. 14.00 beslutat att avslå SAAB Automobile Aktiebolags, Saab Automobile Powertrain AB:s och Saab Automobile Tools AB:s ansökningar om företagsrekonstruktion. Beslutet finns utlagt på Vänersborgs tingsrätts hemsida.    Kontaktperson är rådmannen Cecilia Tisell, 0521 – 27 02 64.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB

Vänersborgs tingsrätt har idag mottagit ca knappt 900 ansökningar från vissa  SAAB-anställda om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. De anställda som har gett in ansökningarna är medlemmar i fackföreningarna Unionen och Ledarna. Tingsrätten kommer efter inledande registrering och kontroll att snarast lägga ut ansökningarna på hemsidan.   Kontaktperson Cecilia Tisell 0521-27 02 64…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT GÄLLANDE FÖRETAGSREKONSTRUKTION (SAAB)

Vänersborgs tingsrätt avslog den 9 september 2011 SAAB Automobile AB:s, SAAB Automobile Powertrain AB:s och Saab Automobile Tools AB:s ansökningar om företagsrekonstruktion. De tre bolagen har idag inkommit med ett överklagande av tingsrättens avslagsbeslut. Tingsrätten kommer under tisdagen att skicka överklagandet och tingsrättens akter i ärendena till Hovrätten för Västra Sverige. …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

SAAB-bolagens överklagande

SAAB-bolagens överklagande av Vänersborgs tingsrätts beslut att inte bevilja företagsrekonstruktion har ännu inte inkommit till hovrätten. På hovrättens webbplats www.vastrahovratten.domstol.se finns generell information om hur hovrättens prövning går till i fall som detta.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Konkursansökan mot Saab Automobile Powertrain AB

Under gårdagen har medlemmar i fackförbundet Unionen, utöver 770 ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs, till tingsrätten ingett även 106 ansökningar om att dotterbolaget SAAB Automobile Powertrain AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna samt information om handläggningen av dessa ärenden kommer att publiceras på hemsidan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Konkursansökan mot Saab Automobile Powertrain AB

Under gårdagen har medlemmar i fackförbundet Unionen, utöver 770 ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs, till tingsrätten ingett även 106 ansökningar om att dotterbolaget SAAB Automobile Powertrain AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna samt information om handläggningen av dessa ärenden kommer att publiceras på hemsidan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

SAAB-bolagens överklagande

SAAB-bolagens överklagande av Vänersborgs tingsrätts beslut att inte bevilja företagsrekonstruktion har nu inkommit till hovrätten och beredningen av ärendet har påbörjats. Ärendet handläggs med förtur och beslut i frågan om prövningstillstånd kommer sannolikt att meddelas inom några dagar. På hovrättens webbplats www.vastrahovratten.domstol.se finns generell information om hur hovrättens…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ytterligare konkursansökan mot SAAB Automobile AB

YTTERLIGARE KONKURSANSÖKAN MOT SAAB AUTOMOBILE AB Tingsrätten har idag från ett bolag mottagit en ansökan om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Tingsrätten har valt att inte publicera sökandens namn. Ansökningshandlingen publiceras på hemsidan utan att sökandens namn framgår. Tingsrätten kommer att kalla parterna till konkursförhandling inom de närmaste veckorna. Information om den…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

KONKURSANSÖKNINGAR OCH ÅTERKALLELSER

2011-09-16 FYRA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB Tingsrätten har, sent under eftermiddagen den 15 september 2011, mottagit fyra ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna publiceras på tingsrättens hemsida. Tingsrätten kommer att, efter att ansökningsavgift inbetalts, kalla parterna till konkursförhandling inom de närmsta veckorna. Information…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

KONKURSANSÖKNINGAR OCH ÅTERKALLELSER

2011-09-16 FYRA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB Tingsrätten har, sent under eftermiddagen den 15 september 2011, mottagit fyra ansökningar om att SAAB Automobile AB ska försättas i konkurs. Ansökningshandlingarna publiceras på tingsrättens hemsida. Tingsrätten kommer att, efter att ansökningsavgift inbetalts, kalla parterna till konkursförhandling inom de närmsta veckorna. Information…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen