Etikettarkiv: sexuella övergrepp

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Myndighetschefer markerar mot övergrepp

Ikväll samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande:

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Målet om sexuella övergrepp på barn över internet

  Den rättegång som har pågått i Uppsala tingsrätt sedan den 28 september mot en man som misstänks för sexuella övergrepp via internet mot ett stort antal barn bosatta i utlandet beräknas avslutas under vecka 45. Slutanföranden kommer enligt den nuvarande planeringen att hållas torsdagen den 9 november, och förhandlingen kommer då åter att hållas inför öppna dörrar.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man åtalad för sexuella övergrepp på barn över internet

Den 25 september väcktes åtal vid Uppsala tingsrätt mot en man som påstås ha begått sexuella övergrepp på ett stort antal barn bosatta i utlandet. Övergreppen ska enligt åtalet ha skett via internet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. – mål B 1602-15 vid Borås tingsrätt

Borås tingsrätt har idag den 28 oktober 2016 meddelat dom i ett omfattande och uppmärksammat mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. där brotten skett via sociala chattforum som Kik och Skype. Tingsrätten har funnit den tilltalade skyldig bland annat till ett stort antal grova sexuella övergrepp mot barn och grova utnyttjanden av barn för sexuell posering, samt en rad andra brott. Påföljd…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Barnskötare på förskola döms för sexuella övergrepp mot barn

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot en barnskötare på en förskola i Bro. Barnskötaren har stått åtalad för bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn. Han döms till två års fängelse och skadestånd. Tingsrätten fäller honom i fem åtalspunkter och friar i en punkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Barnskötare på förskola döms för sexuella övergrepp mot barn

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot en barnskötare på en förskola i Bro. Barnskötaren har stått åtalad för bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn. Han döms till två års fängelse och skadestånd. Tingsrätten fäller honom i fem åtalspunkter och friar i en punkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göta hovrätt fastställer efter Högsta domstolens beslut om resning sin dom från år 2003

En man dömdes av Linköpings tingsrätt i juli 2003 för att vid ett stort antal tillfällen under åren 1987 – 1996 i Motala ha utsatt målsäganden, född 1983, för sexuella övergrepp. Gärningarna rubricerades som grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av underårig och straffet bestämdes till fängelse åtta år. Mannen förpliktades även att betala 463 800 kr i skadestånd till målsäganden. Göta…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

40-årig åtalad barnskötare ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

Kristianstad tingsrätt har den 22 oktober 2015 kommit fram till att det har presenterats övertygande bevisning för att den barnskötare som åtalats för flera fall av sexuella övergrepp mot barn har begått de åtalade gärningarna. Rättspsykiatrisk undersökning behövs för att tingsrätten ska kunna ta ställning till om 40-åringen ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk undersökni…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åklagare har väckt åtal mot en 40-årig man för flera fall av sexuella övergrepp mot barn

Åklagare har idag väckt åtal mot en 40-årig man för flera fall av sexuella övergrepp mot barn. Enligt åtalet rör det sig om fyra fall av grov våldtäkt mot barn, 19 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, och ett fall av kränkande fotografering samt grovt barnpornografibrott. Händelserna ska ha ägt rum under tiden mars 2014 – juli 2015.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Jourhemspappa döms för grov våldtäkt mot barn

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i det mål som gäller en 61-årig man som begått sexuella övergrepp mot två jourhemsplacerade barn. Mannen döms till åtta års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Barnskötare dömd till fyra år och tre månaders fängelse för sexuella övergrepp mot barn på dagis

Den 32-årige barnskötare som stått åtalad vid Malmö tingsrätt för flera sexuella övergrepp mot barn på förskolor i Malmö har idag dömts till fängelse i fyra år och tre månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkare döms för sexuella övergrepp mot barn och innehav av barnpornografi

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot en läkare i Sigtuna. Läkaren döms för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott till två och ett halvt års fängelse. Han ska också betala skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer en familjehemspappa för våldtäkt mot barn

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för sexuella övergrepp mot en 16-årig flicka som var familjehemsplacerad hos honom. Hovrätten dömer mannen för bl.a. våldtäkt mot barn till fängelse i två år och sex månader.   

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer läkare som begått övergrepp mot patienter till fyra års fängelse

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en läkare åtalades för bland annat sexuella övergrepp mot patienter på en vårdcentral i norra delarna av storstockholmsområdet. Hovrätten skärper tingsrättens bedömning för ett av övergreppen. Med hänsyn till det övergreppets art finner hovrätten att den handlingen är jämförlig med samlag och dömer därför läkaren för våldtäkt mot barn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms till sju års fängelse för sexuella övergrepp på nätet

Solna tingsrätten har i dag meddelat dom i ett omfattande mål avseende sexualbrott mot unga flickor som har skett över internet. En 29-årig man döms för bl.a. 63 fall av grovt sexuellt tvång till sju års fängelse. Han har också ålagts att betala drygt fem miljoner kr i skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer två män för grova sexuella övergrepp mot barn via internet, s.k. onlineövergrepp, i ett omfattande mål från Gotland

Svea hovrätt meddelar dom i ett omfattande mål om sexuella övergrepp via internet och dömer, till skillnad från tingsrätten, två män för bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn i åtskilliga fall och skärper fängelsestraffen samt höjer skadestånden till målsägandena.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen