Etikettarkiv: Skola

Dom: Skola med islamsk inriktning godkänns som huvudman

Kammarrätten i Stockholm avslår Borås Stads överklagande om att en islamsk skola ska få etableras i kommunen. Skolinspektionen har bifallit ansökan om huvudmannaskap för skolan och förvaltningsrätten har inte ändrat beslutet. Eftersom skolan riktar sig till elever med samma trosuppfattning och enligt stadgarna ska ta särskild hänsyn till det arabiska språket, anser kammarrätten att en etablerin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Trafikskadeersättning har inte utgått när en brinnande bil antände en skola.

Några pojkar tände eld på en bil som stod parkerad vid Torslandaskolan i Göteborg. Elden kortslöt startmotorn och den brinnande bilen kom därigenom att förflyttas ca 2,5 meter närmare skolan. Branden spred sig till skolan som totalförstördes.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Trafikskadeersättning har inte utgått när en brinnande bil antände en skola.

Några pojkar tände eld på en bil som stod parkerad vid Torslandaskolan i Göteborg. Elden kortslöt startmotorn och den brinnande bilen kom därigenom att förflyttas ca 2,5 meter närmare skolan. Branden spred sig till skolan som totalförstördes.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Föreningen Islamiska skolan i Göteborg får bedriva skola vid Römosseskolan i Borås stad.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Borås stads överklagande av Skolinspektionens beslut att godkänna Föreningen Islamiska skolan i Göteborg som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås kommun.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående skola enligt skollagen

Fråga om en kommuns beslut att fastställa ersättningsnivåer enligt skollagen till fristående gymnasieskolor får överklagas av huvudman för en fristående gymnasieskola genom förvaltningsbesvär när beslutet inte riktar sig särskilt till den aktuella skolan. (Mål nr 5998-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1218-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Detaljplan för skola i Liljeholmen upphävd

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag upphävt Kommunfullmäktiges i Stockholms stad beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal i kommunen. Domstolen anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Detaljplan för skola i Liljeholmen upphävd

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag upphävt Kommunfullmäktiges i Stockholms stad beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal i kommunen. Domstolen anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domarskola ska inrättas i Jönköping

Den 21 maj antog Domstolsverket direktivet till ett projekt inom Sveriges Domstolar, som ska utreda förutsättningarna för en särskild skola för ordinarie domare, baserad i Jönköping. Projektet har bland annat i uppgift att undersöka vilka kunskaper och färdigheter som är strategiskt viktiga och behöver säkras i samband med att nyutnämnda domare tillträder.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

14 års fängelse för mordförsök

En 50-årig man som skjutit sin ex-fru utanför hennes SFI-skola i Gårda döms till 14 års fängelse för försök till mord och olaga hot. Mannen ska också betala drygt 1,6 miljoner kr i skadestånd till ex-frun, som fick mycket allvarliga och bestående skador i form av förlamning från nacken och nedåt. Däremot ogillades åklagarens yrkande om utvisning, detta eftersom Migrationsverket bedömt att manne…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan ges företräde. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan ges företräde. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten avslår Skolinspektionens överklagande

Kammarrätten i Stockholm avslår Skolinspektionens överklagande rörande inhibition av tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola. Det innebär att skolan kan fortsätta att vara öppen i avvaktan på nästa domstolsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten avslår Skolinspektionens överklagande rörande tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola

Skolinspektionen har, så som skollagen är utformad, inte tillsyn över händelser som inträffar på elevhem utanför skoldagen. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skolinspektionens överklagande rörande tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En enig hovrätt har i dag dömt Vimmerby kommun att, som huvudman för en skola i kommunen, betala skadestånd med 95 000 kr till en f.d. elev som blivit mobbad i skolan.

Det är Barn- och Elevombudet vid Statens Skolinspektion som har stämt kommunen och yrkat att kommunen ska betala skadestånd till eleven. Tingsrätten ogillade yrkandet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två elever döms för ”strykjärnsnollningen”

Två elever döms för den s.k. ”strykjärnsnollningen” på Lundsbergs skola i augusti förra året då en 14-årig elev brännskadades. Eleverna döms för vållande till kroppsskada till dagsböter. Tingsrätten frikänner emellertid alla elever och den åtalade elevhemsföreståndaren från åtalen för olaga hot alternativt ofredande och medhjälp.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen