Etikettarkiv: skulder

Högsta domstolen meddelar dom i ett mål om ansvaret för skulder i ett s.k. processbolag

Ett aktiebolag användes som medel för ägarna att kunna driva en rättsprocess angående en fordran om drygt 64 miljoner kr. Fordringen hade förvärvats från ett konkursbo. Ägarnas avsikt med processbolaget var att begränsa sin risk för negativa ekonomiska konsekvenser vid förlust i processen. Samtidigt behöll de möjligheten att få del av de ekonomiska fördelarna vid framgång.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HD prövar utmätning på gemensamt bankkonto

Kronofogdemyndigheten hade i december 2013 utmätt hälften av det belopp som fanns på ett bankkonto som två makar hade gemensamt. Utmätningen skedde för kvinnans skatteskulder. Makarna överklagade och invände att utmätning hade skett också i maj 2013 på samma konto och att hälften av behållningen då hade tagits i anspråk för kvinnans skulder. Det som fanns på kontot i december 2013 skulle därför…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kommanditdelägare fr annat EU-land är ej egenföretagare, kan inte folkbokföras i Sverige

För att en person från ett annat EU-land ska ha uppehållsrätt i Sverige som egenföretagare krävs att personen utövar verksamheten självständigt och på eget ansvar. En kommanditdelägare har inte behörighet att företräda bolaget och inte, om inte något annat har avtalats, rätt att de del av förvaltningen av bolaget samt har ett begränsat ansvar för bolagets skulder. En kommanditdelägare kan därfö…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#juridik Dom: Skulder i ett finansiellt företag utgör lager, ska skattemässigt värderas som övriga finansiella instrument

#juridik Dom: Skulder i ett finansiellt företag utgör lager, ska skattemässigt värderas som övriga finansiella instrument

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HD prövar utmätning på gemensamt bankkonto

Kronofogdemyndigheten hade i december 2013 utmätt hälften av det belopp som fanns på ett bankkonto som två makar hade gemensamt. Utmätningen skedde för kvinnans skatteskulder. Makarna överklagade och invände att utmätning hade skett också i maj 2013 på samma konto och att hälften av behållningen då hade tagits i anspråk för kvinnans skulder. Det som fanns på kontot i december 2013 skulle därför…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom meddelat i mål om företrädaransvar och annat ansvar

Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan inte göras gällande under ett rekonstruktionsförfarande för skulder som uppkommit innan ansökan men som förfallit till betalning först under förfarandet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rekonstruktionen av Leksands IF-bolag klar efter tingsrättsbeslut

Mora tingsrätt beslutade idag att syftet med rekonstruktionen av Leksands IF Hockey AB och Leksands IF Fastighets AB är uppnått, efter att borgenärer för bolagen antagit ett förslag om nedsättning av bolagens skulder. Båda ärendena avskrivs därmed.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom i ett mål om ansvaret för skulder i ett s.k. processbolag

Ett aktiebolag användes som medel för ägarna att kunna driva en rättsprocess angående en fordran om drygt 64 miljoner kr. Fordringen hade förvärvats från ett konkursbo. Ägarnas avsikt med processbolaget var att begränsa sin risk för negativa ekonomiska konsekvenser vid förlust i processen. Samtidigt behöll de möjligheten att få del av de ekonomiska fördelarna vid framgång.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Upphandling om lunchkort ska göras om

Kammarrätten: Upphandlaren har ställt upp obligatoriska krav på att det för utländska leverantörer ska biläggas bland annat bevisning om att företaget inte har restförda skulder. Kraven gäller inte svenska anbudsgivare och strider därför mot principerna om likabehandling, ickediskriminering och proportionalitet. Upphandlingen ska göras om.

Rättsområde: Offentlig upphandling

Styrelseledamot inte solidariskt ansvarig

HD: Efter att bolaget gått i konkurs vände sig en borgenär till styrelseledamoten och krävde att hon personligen skulle betala bolagets skulder. Styrelseledamoten invände att borgenären varit i ond tro om bolagets finansiella situation och därmed inte kunde rikta anspråk mot henne. Nu har HD kommit fram till att en styrelseledamoten inte är solidariskt ansvarig med bolaget. Två ledamöter är skiljaktiga.

Rättsområde: Aktiebolagsrätt