Etikettarkiv: Straff

Hovrätten meddelar dom i det s.k. terroristmålet

Malmö tingsrätt dömde i februari 2017 en 34-årig man för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och bestämde straffet till sex månaders fängelse. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny praxis i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet utgör inte grund för resning

Högsta domstolen slog nyligen fast att den ändring av påföljdspraxis för grova narkotikabrott som skedde med början sommaren 2011 som regel bör ges betydelse vid bedömningen av frågan om villkorligt medgiven frihet ska förverkas och normalt leda till att inte hela straffåterstoden förverkas (Högsta domstolens domar den 30 december 2015 i mål B 2266-15, B 3019-15 och B 4260-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inget straff vid underlåtenhet att polisanmäla påkörning av ett vildsvin.

Om ett motorfordon har varit inblandat i en sammanstötning med t.ex. ett vildsvin, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt underrätta polisen. Frågan i målet var om föraren kunde straffas när han inte kände till skyldighetens omfattning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sex månaders fängelse och ingen åldersreduktion för berusad 70-åring som körde två mil på fel sida vajerräcket

Mannen körde med en alkoholhalt i utandningsluften på 0,85 milligram per liter. Körningen var synnerligen trafikfarlig. Riksåklagaren överklagade hovrättens dom på sex månaders fängelse och yrkade straffskärpning. I sin dom kommer Högsta domstolen fram till samma straff som hovrätten, sex månaders fängelse. Någon reduktion på grund av mannens ålder (numera 70 år) görs inte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Varbergs tingsrätt dömer ytterligare en man för grov våldtäkt vid Torpasjön i Kungsbacka

Varbergs tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt. Våldtäkten inträffade i Kungsbacka den 7 mars 2015. Straffet har bestämts till fängelse i fyra år och åtta månader. Mannen utvisas efter avtjänat straff. Han ska även betala skadestånd till målsäganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sex månaders fängelse och ingen åldersreduktion för berusad 70-åring som körde två mil på fel sida vajerräcket

Mannen körde med en alkoholhalt i utandningsluften på 0,85 milligram per liter. Körningen var synnerligen trafikfarlig. Riksåklagaren överklagade hovrättens dom på sex månaders fängelse och yrkade straffskärpning. I sin dom kommer Högsta domstolen fram till samma straff som hovrätten, sex månaders fängelse. Någon reduktion på grund av mannens ålder (numera 70 år) görs inte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten bestämmer påföljden för mord på flyktingförläggning i Mariannelund till fängelse 17 år

Tingsrätten dömde i november 2016 den åtalade mannen för mord på sin hustru till livstids fängelse och utvisning. Hovrätten har i dag fastställt att mannen ska dömas för mord. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten kommit fram till att straffet inte ska bestämmas till livstids fängelse, utan att mannen i stället ska få ett tidsbestämt straff på 17 års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om tvångsäktenskap

Liksom tingsrätten dömer hovrätten dels de två tilltalade för ett antal brott mot en ung man, dels den ena av gärningsmännen även för tvångsäktenskap och olaga hot riktat mot hans dotter. Hovrätten fastställer också de straff som tingsrätten dömde dem till.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inget straff vid underlåtenhet att polisanmäla påkörning av ett vildsvin.

Om ett motorfordon har varit inblandat i en sammanstötning med t.ex. ett vildsvin, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt underrätta polisen. Frågan i målet var om föraren kunde straffas när han inte kände till skyldighetens omfattning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långa fängelsestraff för knarkodlingar

Tingsrätten har idag dömt elva personer som i olika grad medverkat till framställning av cannabis eller sålt marijuana, till fängelse. Längst straff, åtta år och fyra månader, fick en nu 42-årig man bosatt i Helsingborg som enligt tingsrättens bedömning varit organisatör av verksamheten avseende sex av totalt åtta odlingar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skärpt straff i mål om sexbrott på nätet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot en 29-årig man från Stockholm som under ett par års tid via nätet har hotat och förmått 65 unga flickor från hela landet att posera sexuellt och utföra grova sexuella handlingar på sig själva på nätet. Solna tingsrätt dömde mannen i juni 2015 till 7 års fängelse men hovrätten höjer fängelsestraffet till 7 år och 9 månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skärpt straff i mål om sexbrott på nätet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot en 29-årig man från Stockholm som under ett par års tid via nätet har hotat och förmått 65 unga flickor från hela landet att posera sexuellt och utföra grova sexuella handlingar på sig själva på nätet. Solna tingsrätt dömde mannen i juni 2015 till 7 års fängelse men hovrätten höjer fängelsestraffet till 7 år och 9 månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny praxis i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet utgör inte grund för resning

Högsta domstolen slog nyligen fast att den ändring av påföljdspraxis för grova narkotikabrott som skedde med början sommaren 2011 som regel bör ges betydelse vid bedömningen av frågan om villkorligt medgiven frihet ska förverkas och normalt leda till att inte hela straffåterstoden förverkas (Högsta domstolens domar den 30 december 2015 i mål B 2266-15, B 3019-15 och B 4260-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt: Fängelse för terroristbrott

Stockholms tingsrätt har den 14 juni 2006, för andra gången i Sverige, dömt till ansvar enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott som trädde i kraft den 1 juli 2003.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Brottsprovokation vid häleri av Nationalmuséets Rembrandttavla. Medför det straffnedsättning? (B 830-06)

Svea hovrätt har idag dömt i ett mål om brottsprovokation. I domen har hovrätten funnit att det förelåg en brottsprovokation som var otillbörlig och i strid mot Europakonventionen. Detta har lett till s.k. påföljdseftergift – dvs. även om de åtalade anses ha gjort sig skyldiga till brott får de inte något straff för detta.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom för könsstympning

Hovrätten för Västra Sverige dömer idag en 42-årig man för könsstympning av sin dotter till fängelse två år. Könsstympningen utfördes under en vistelse i Somalia. Mannen döms också att betala nästan 300 000 kr i skadestånd till dottern. Det är såvitt känt första gången som en hovrätt prövar vilket straff som bör ges för sådan brottslighet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En livstidsdömd får inte sitt straff omvandlat

Den 19 maj 1995 dömdes i ett uppmärksammat mål en man för bland annat ett mord och tio mordförsök till fängelse på livstid. Brotten var riktade mot personer med invandrarbakgrund. Örebro tingsrätt har idag avslagit mannens begäran om att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff. Mannen har avtjänat cirka 18 år och 6 månader av livstidsstraffet. Vid prövningen av hans ansöka…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen