Etikettarkiv: svea hovrätt

Svea hovrätt ogillar stort skadeståndskrav mot Telia

Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och ogillat Tele2 Sverige Aktiebolag:s skadeståndstalan mot Telia Company AB på grund av överträdel-ser av konkurrensreglerna om missbruk av dominerande ställning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt skärper straffet och beslutar om utvisning för mordet vid Stensjön

Hovrätten har i dag skärpt straffet för den 50-årige man som dömts för mord på en släkting i samband med en fisketur vid Stensjön i Dalarna. Hovrätten har dessutom utvisat mannen på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i misshandelsmålet mot Kent Ekeroth

Svea hovrätt har idag ogillat åtalet för misshandel mot Kent Ekeroth. Hovrätten har gjort en annan bevisvärdering än den tingsrätten har gjort. Hovrätten anser, i motsats till tingsrätten, att åklagaren inte har motbevisat Kent Ekeroths invändning om nödvärn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt dömer till livstids fängelse för dubbelmord

Hovrätten har i dag dömt en man för två mord och ändrat påföljden från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning till fängelse på livstid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i det s.k. Arbogamålet B 8032-17

Den 7 november påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. anstiftan till mord i Arboga 2015 och mord i Arboga 2016. Förhandlingen, som kommer att hållas i Svea hovrätt, beräknas pågå fram till början av februari nästa år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har ogillat ett skadeståndsyrkande mot en journalist för förtal på Twitter

En känd kulturperson/debattör stämde en journalist och dennes arbetsgivare för förtal på grund av uttalanden som journalisten hade gjort på Twitter. Stockholms tingsrätt kom fram till att journalisten inte hade gjort sig skyldig till förtal. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt ogillar internetleverantörers talan mot Telia om skadestånd för överträdelser av konkurrenslagen

Svea hovrätt har i en dom idag ändrat tingsrättens dom och ogillat Yarps Services Network AB:s talan mot Telia Company AB om skadestånd på grund av överträdelser av konkurrenslagens regler om missbruk av dominerande ställning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Facebook-målet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män om våldtäkt och grovt förtal som överklagats från Uppsala tingsrätt. Hovrätten har skärpt straffen och dömt de tilltalade till något längre fängelsestraff än tingsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt meddelar i dag dom i mål om grovt folkrättsbrott

Svea hovrätt har i dag meddelat dom mot en man i ett mål om grovt folkrättsbrott i Syrien. Mannen åtalades i Stockholms tingsrätt för att ha deltagit i en avrättning av sju personer i Syrien i maj 2012. Tingsrätten dömde mannen för grovt folkrättsbrott och bestämde straffet till livstids fängelse. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nya riktlinjer för sakframställning i hovrätten

Svea hovrätt publicerar nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och familjemål. Promemoriorna ersätter tidigare riktlinjer. Promemoriorna är avsedda att vara ett stöd för parter och ombud i förberedelserna inför en huvudförhandling i hovrätten, säger hovrättsrådet Per Sundberg. Promemorian om sakframställning o…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Romer får skadestånd för att de funnits med i Kringresanderegistret enbart på grund av etniskt ursprung

Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till elva personer med 30 000 kr var för att de har funnits med i Kringresanderegistret hos skånepolisen enbart på grund av etnisk tillhörighet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt lanserar ny presstjänst

I dag lanserar Svea hovrätt sin nya presstjänst Svea hovrätts pressrum . Journalister kommer att kunna nå Svea hovrätt via en särskild presstelefon, även utanför kontorstid (070-183 66 93). Specifika frågor om enskilda mål hänvisas i regel till de som dömer i det aktuella målet. Presstjänsten kommer också bistå journalister i frågor av allmän och principiell karaktär. – Syftet med den nya…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen