Etikettarkiv: tjänster

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936–3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462–4464-16 och 5559-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936–3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462–4464-16 och 5559-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen dömer i en tvist om intrång i Länsförsäkringars varumärke

Länsförsäkringar stämde ett estniskt bolag för att det hade använt en figur som var lik Länsförsäkringars figurmärke. Användningen hade skett i samband med marknadsföring av företagets tjänster rörande konstruktion, produktion och montering av trähus. Länsförsäkringar förlorade tvisten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt

En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt beslutar att pröva målet om interimistiskt förbud för Black Internet att tillhandahålla Internetuppkoppling till tjänster på The Pirate Bay (Ö 7131-09)

Hovrätten har i dag beslutat att meddela prövningstillstånd i ett mål mellan Black Internet AB och EMI Music Sweden AB m.fl. angående interimistiskt vitesförbud.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot Göran Lindberg (mål nr B 6956-10)

Svea hovrätt har idag dömt Göran Lindberg för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst till fängelse i 6 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Värmlands tingsrätt dömer två personer för koppleri

Värmlands tingsrätt har idag i mål B 4790-13 dömt en kvinna och en man till tio månaders fängelse var för koppleri. Kvinnan har drivit porrklubben Afrodite i Karlstad. Mannen har hjälpt till i verksamheten. Tingsrätten har samtidigt dömt sex män för köp av sexuella tjänster.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Countermine-målet, som överklagats från Stockholms tingsrätt. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Countermine Technologies AB, som var registrerat på NGM-börsen, erbjöd min­röjnings­tjänster i huvudsak med hjälp av maskiner som utvecklats av bolaget. Countermine genom­förde under hösten 2009 en nyemission. Aktie­bolaget Superbus och Yggdrasil AB deltog i nyemissionen. Countermine för­sattes i likvidation under 2010.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fem och ett halvt års fängelse för grovt koppleri och våldtäkt

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort kopplerimål. Huvudmannen döms för att i Polen och Sverige ha rekryterat polska kvinnor i syfte att utnyttja dem för prostitution som han sedan organiserat. Han döms även för att ha utnyttjat kvinnorna ekonomiskt genom att han tagit hälften av de inkomster de fått när de sålt sexuella tjänster. Verksamheten har omsatt omkring 2 milj. svenska…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen