Etikettarkiv: Transaktioner

Remissvar: Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Remissvar: Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

EU prövar momsgrupps betalningsskyldighet

EU-domstolen: När ett huvudkontor i tredje land tillhandahåller tjänster till en filial som är medlem i en svensk momsgrupp utgör dessa tjänster beskattningsbara transaktioner och det är momsgruppen som sådan som ska beskattas. Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsvgörande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Rättsområde: Mervärdesskatt, EU-skatterätt

Advokatkårens eget val av affärsadvokat – "mer trassel än transaktioner just nu"

Mannheimer Swartlings styrelseordförande Biörn Riese är förstahandsvalet om advokatkåren själv får välja affärsadvokat. Det visar den undersökning som Dagens Juridiks systertidning Legally Yours har gjort. I en intervju i tidningen berättar Biörn Riese att han under lågkonjunkturen främst riktar in sig på att reda ut  "trassel". Bland annat i Uzbekistan där han utreder TeliaSoneras affärer. 

RÅ 2009 ref. 31

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier.
Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 31