Etikettarkiv: uppsåtligen

Man friad för mord dömd för brott mot griftefriden

Tingsrätten har idag friat en man från misstanken om att uppsåtligen ha dödat sin hustru. Tingsrätten har dock ansett det klarlagt att han har styckat kvinnan och därför dömt mannen för brott mot griftefrid. Straffet har bestämts till två års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15) 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen höjer ersättningen för psykiskt lidande då nära anhörig blivit uppsåtligen dödad

Den som orsakar en persons död är skyldig att ersätta de som stod den avlidne särskilt nära för det psykiska lidande som dödsfallet innebär. Som regel bestäms skadeståndet schablonmässigt. Schablonbeloppet för uppsåtligt dödande höjs från 50 000 kr till 60 000 kr.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15 samt mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15) 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

21-årig man dömd för mord och flera andra allvarliga våldsbrott

Helsingborgs tingsrätt har idag dömt en 21-årig man för att med kniv uppsåtligen ha dödat en jämnårig man i Helsingborg natten den 23 februari 2016. Gärningen har rubricerats som mord. Mannen döms också för två fall av grov misshandel, två fall av grovt olaga hot, ett fall av olaga hot och ringa narkotikabrott. Mannen döms till tio års fängelse. Han ska även betala skadestånd till den avlidnes…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Även hovrätten dömer för dråp i det s.k. Vallåkra-målet men sänker straffet till två års fängelse

Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. Vallåkra-målet. En numera 69-årig man sköt uppsåtligen ihjäl två bröder utanför sin bostad natten den 14-15 oktober 2015. Bröderna stod utanför mannens låsta entrédörr där de först uttalade ett dödshot och därefter krossade en glasruta i dörren. Bröderna var beväpnade med en kniv och ett smalt metallrör. När glasrutan krossades gick mannen in i ett…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

68-årig man dömd för dråp för skjutningarna i Vallåkra

Helsingborgs tingsrätt har idag dömt en 68-årig man för att uppsåtligen ha skjutit ihjäl två bröder utanför sin bostad i Vallåkra den 14-15 oktober 2015. Mannen döms för dråp till fyra års fängelse. Han ska även betala skadestånd till brödernas föräldrar med totalt 100 000 kr.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga om en styrelseledamot – tillika trafikansvarig i företaget – uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter och avgifter för företaget. (Mål nr 1736-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6451-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en styrelseledamot – tillika trafikansvarig i företaget – uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter och avgifter för företaget. (Mål nr 1736-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6451-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga dels om en likvidator uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat de juridiska personernas skatt i rätt tid, dels – om så är fallet – huruvida särskilda skäl för hel eller delvis befrielse föreligger bl.a. mot bakgrund av att ägarintresse saknas och att det är fråga om ett mycket betydande belopp. (Mål nr 2680-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7403-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga dels om en likvidator uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat de juridiska personernas skatt i rätt tid, dels – om så är fallet – huruvida särskilda skäl för hel eller delvis befrielse föreligger bl.a. mot bakgrund av att ägarintresse saknas och att det är fråga om ett mycket betydande belopp. (Mål nr 2680-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7403-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Solna tingsrätt ogillar åtal för 25 år gammalt mord i Kista

Två makar har åtalats för mord alternativt medhjälp till mord på en 43-årig man 1988. Tingsrätten anser att mannen uppsåtligen har dödat 43-åringen, men att brottet ska bedömas som dråp. Brottet är därför preskriberat och mannen kan inte dömas för det. Kvinnan frikänns helt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Trebarnsmor döms för bidragsbrott

Hovrättsdom: Kvinnan som fick föräldrapenning och samtidigt arbetade som sjuksköterska dömdes av tingsrätten för vårdslöst bidragsbrott. Men hovrätten menar att kvinnan handlat uppsåtligen och dömer för bidragsbrott. Kvinnan måste ha insett att hon skulle ha meddelat Försäkringskassan om sitt arbete.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott