Etikettarkiv: utbildning

Hovrätten meddelar dom i det s.k. terroristmålet

Malmö tingsrätt dömde i februari 2017 en 34-årig man för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och bestämde straffet till sex månaders fängelse. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

Fråga om förutsättningarna för att en sökande ska anses ha deltagit i utbildning i den mening som avses i 10 § första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 1477-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3224-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mälardalens högskola återbetalningsskyldig för brister i utbildning

I målet mellan Connie Askenbäck och Mälardalens högskola har Västmanlands tingsrätt förpliktat högskolan att betala 170 182 kronor plus ränta till Connie Askenbäck, vilket motsvarar de studieavgifter hon betalat under 2011-2013 för kandidatprogrammet Analytical Finance.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domarskolan startar med ny rektor på plats

Den 1 april tillträdde hovrättsrådet och docenten i processrätt Roberth Nordh tjänsten som rektor för den så kallade Domarskolan, som från och med 2009 ska förse Sveriges Domstolar med högre utbildning av nyutnämnda domare. Därmed har startskottet gått för ett ambitiöst projekt att rusta domarkåren inför en exceptionell generationsväxling och allt högre krav från samhället.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pressinbjudan: Snabbare väg in i jobbet med ny domstolssekreterarutbildning

En ny utbildning för landets cirka 1600 domstolssekreterare startar till hösten. Den 1 september inbjuder Domstolsverket representanter från massmedia till invigning av den nya utbildningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förskoleklasslärare får inte legitimation för förskolan

Kammarrätten: Kvinnan uppgav att hon blev tillförsäkrad att hennes utbildning, med inriktning mot förskoleklass, fritidshem och grundskolan, skulle ge behörighet att undervisa i förskolan. Men av examensbevis framgår att kvinnan inte avlagt examen som har varit avsedd för undervisning i förskola och hon får inte sådan legitimation.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt