Etikettarkiv: utredning

”Varje utredning är unik”

Trakasserier. Både TV4 och Svenska Akademien har anlitat advokat­byråer för att utreda de anklagelser om sexuella trakasserier som kommit fram genom #metoo-uppropet. Henrik Kjellander på Setter­walls advokatbyrå som lett TV4-utredningen ser #metoo som ett uppvaknande för arbetsgivarna. De kommer att behöva följa lagarna, som han tycker är väldigt bra och väl genomarbetade.

Lagmannen har idag lämnat sin utredning om hemlig dataavläsning

Idag har lagmannen Petra Lundh lämnat sin utredning ”Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet” till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling att ställa olika krav på hur utredning om leverantörs lämplighet ska inhämtas av den upphandlande myndigheten, beroende på om leverantören eller dess underleverantör är inhemsk eller utländsk. (Mål nr 4092-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 661-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten bifaller överklagande – utredning visar inte att priset på entreprenadtjänster understigit marknadsvärdet

När en fastighet köptes krävdes i avtalet att entreprenadtjänster skulle köpas av Midroc Projects AB. Skatteverket anser att fastighetens stora värdeutveckling mellan det att fastigheten köptes till att den såldes innebar att entreprenadtjänsterna prissatts för lågt och att beskattningsunderlaget skulle omvärderas. Kammarrätten i Stockholm anser att Skatteverkets utredning inte visar att priset…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om arkeologisk utredning enligt kulturmiljölagen

Fråga om utformningen av en förvaltningsdomstols avgörande sedan domstolen gjort en sakprövning i ett s. k. desert mål. Även fråga om huruvida ett visst arbetsföretag kan anses ingå i pågående markanvändning och därför inte innebär att ett markområde tas i anspråk i den mening som avses i 2 kap. 11 § första stycket kulturmiljölagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#migjuridik Beslut: Missar i Migrationsverkets utredning och migrationsdomstolens förfarande gör att mål tas om från början

#migjuridik Beslut: Missar i Migrationsverkets utredning och migrationsdomstolens förfarande gör att mål tas om från början

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beviskravet i fråga om tilltalads ålder när denne saknar identitetshandlingar

Svea hovrätt har i ett mål om grov misshandel kommit fram till att en tilltalad som saknar identitetshandlingar ska behandlas som vuxen när straffet bestäms. Det beror på att den tilltalades egen uppgift om att han var underårig har framstått som obefogad när den jämförts med åklagarens utredning. Istället för ungdomsvård har straffet därför bestämts till fängelse i ett år och sex månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domstolsverket föreslår en ny tingsrättsorganisation i Södermanlands län

Domstolsverket har efter utredning och remissförfarande lämnat förslag till regeringen om förändringar av tingsrättsorganisationen inom Södermanlands län. Förslaget innebär att Katrineholms tingsrätt läggs samman med Nyköpings tingsrätt till en tingsrätt med Nyköping som kansliort. Enligt förslaget lämnas Eskilstuna tingsrätt oförändrad. En sammanläggning av tingsrätter får naturligtvis betydan…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domstolsverket föreslår en utökning av Göteborgs tingsrätt

Domstolsverket har efter utredning och remissförfarande lämnat förslag till regeringen avseende lokalisering av domstolarna i Göteborgsregionen. Förslaget innebär att Göteborgs tingsrätt utökas med Mölndals tingsrätts domsaga och Kungälvs kommun (hör idag till Stenungsunds tingsrätt). Avsikten är att lokalisera den utökade tingsrätten till Ernst Fontells Plats i anslutning till polishus och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsöverdomstolen upphäver avvisningsbeslut och återförvisar mål till migrationsdomstol på grund av bristande utredning

Migrationsöverdomstolen har i dag beslutat att upphäva ett avvisningsbeslut och återförvisa målet till migrationsdomstolen för ny handläggning på grund av att domstolen brustit i sin utredningsskyldighet. Beslutet är prejudicerande för migrationsdomstolarnas framtida arbete och bedömningar. Bakgrund Målet avser en egyptier som har sökt asyl i Sverige i april 2005. Den sökande har uppgett sig va…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten har idag dömt fem personer för koppleribrott efter 20 dagars förhandlingar och genomgång av 6 000 sidor utredning.

Tingsrätten har på grund av avlyssnade samtal, polisspaningar och Skypekonversationer samt kvinnornas berättelser funnit att brotten i huvudsak är styrkta. Den huvudåtalade kvinnan döms för grovt koppleri och försök till utpressning till fängelse tre år. Hon ska även utvisas och förbjuds att återvända inom 10 år. Hennes make döms också för bland annat grovt koppleri  till fängelse i 2 år 6…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen