Etikettarkiv: våldtäkt

Hovrätten skärper fängelsestraff för människorov och våldtäkt

Hovrätten skärper fängelsestraffen för de två bröder som höll en kvinna fången och våldtog henne under närmare sjutton timmar i en källare i Malmö i april 2017. Straffet skärps också för en annan man som våldtog en kvinna i hennes hem i mars samma år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom mot samtliga åtalade i målet om grov våldtäkt i Fittja

Södertörns tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt respektive medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016. Eftersom männen har frikänts har de inte heller dömts att betala skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två bröder döms för bl.a. människorov, grov våldtäkt och försök till utpressning till fängelse och utvisning.

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där två bröder från Syrien stått åtalade för bl.a. människorov, grov våldtäkt och försök till utpressning på Snödroppsgatan i Malmö i april 2017.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nacka tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om våldtäkt

I domen frikänns den tilltalade från våldtäkt. I målet är det ostridigt att det förekommit ett samlag mellan honom och målsäganden men deras uppgifter om det varit frivilligt eller inte går isär och det rör sig alltså om en ord-mot-ord situation.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda

Åklagare har i dag väckt åtal mot en person för delaktighet i folkmordet i Rwanda 1994. Den tilltalade har åtalats för att under perioden 9 april – 31 maj 1994 ha gjort sig skyldig till bl.a. folkmord genom mord, försök till mord, grov våldtäkt och människorov.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd rörande betydelsen av syftet med att en man med våld eller hot om våld har fört upp fingrarna i en kvinnas underliv

Sedan en man åtalats bl.a. för att han hade fört upp fingrarna i sin sambos underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen dömdes han för det till våldtäkt av tingsrätten. Hovrätten fann däremot att gärningen var att bedöma som olaga tvång på den grunden att mannen inte hade haft något sexuellt syfte med sin handling. Sedan riksåklagaren och kvinnan har överklagat hovrättens dom och yrk…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom om intervjuad persons rätt till anonymitet.

En kvinna som intervjuades av en tidningsjournalist om en våldtäkt och i artikeln uppträdde under fingerat namn har kunnat identifieras. Eftersom hon inte ansågs ha samtyckt till att hennes identitet röjdes innebar det ett brott mot tystnadsplikt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i två mål om bevisvärdering vid åtal för våldtäkt.

I mål om sexualbrott handlar bevisvärderingen ofta om en bedömning av målsägandens trovärdighet. Högsta domstolen har tidigare meddelat flera prejudikat om hur trovärdighetsbedömningen ska göras. Nu tar domstolen upp ytterligare två sådana mål.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom i mål om ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

Högsta domstolen konstaterar att en person inte kan fällas till ansvar för underlåtenhet att avslöja ett brott som han eller hon kan misstänkas ha begått. Fyra män frikänns därför från ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Facebook-målet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män om våldtäkt och grovt förtal som överklagats från Uppsala tingsrätt. Hovrätten har skärpt straffen och dömt de tilltalade till något längre fängelsestraff än tingsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

60-årig man döms för våldtäkter mot barn

Skaraborgs tingsrätt meddelade den 22 juni 2017 dom gentemot en 60-årig man som åtalats för bl.a. våldtäkt grovt brott. Mannen har erkänt tre fall av övergrepp av sexuell natur mot två av målsägandena. Tingsrätten finner att mannen gjort sig skyldig till de påstådda brotten och dömer honom för upprepade våldtäkter mot barn, grovt brott, gentemot tre målsägande. Tingsrätten lägger främst…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom i mål om ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

Högsta domstolen konstaterar att en person inte kan fällas till ansvar för underlåtenhet att avslöja ett brott som han eller hon kan misstänkas ha begått. Fyra män frikänns därför från ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms till tio års fängelse för grov våldtäkt mot barn m.m.

Den man som suttit häktad sedan slutet av november misstänkt för bland annat 31 fall av grov våldtäkt mot barn döms idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse. Han döms för 30 fall av grov våldtäkt mot barn, fyra fall av sexuellt ofredande, kränkande fotografering, grovt barnpornografibrott samt tre fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. Mannen frias från ett fall av grov våldtäkt…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål

Tingsrätten har i dag dömt tre män för våldtäkt, medhjälp till våldtäkt, underlåtenhet att avslöja våldtäkt samt för grovt förtal. Påföljden har i samtliga fall bestämts till fängelse. Männen ska även betala skadestånd till målsäganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen