Etikettarkiv: Vapenbrott

Huvudförhandling i mål om mord m.m. i Katrineholm

Åtal har väckts i Nyköpings tingsrätts mål B 1456-17 gällande mord, anstiftan av mord och grov misshandel, flera fall av grovt vapenbrott, grov utpressning, penningtvätt, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse och våldtäkter i Katrineholm.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt för mord m.m. i Katrineholm

Åtal har väckts i Nyköpings tingsrätts mål B 1456-17 gällande mord, anstiftan av mord och grov misshandel, flera fall av grovt vapenbrott, grov utpressning, penningtvätt, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse, och våldtäkter i Katrineholm.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Flera häktade efter första helgen med ändrad vapenlag

Helsingborgs tingsrätt har sedan i fredags hållit fyra häktningsförhandlingar i mål där åklagaren begärt personer häktade för grovt vapenbrott. Tre av personerna har häktats för detta brott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Innehav av 64 återaktiverade vapen utgör synnerligen grovt vapenbrott

Malmö tingsrätt har i dag dömt två män, båda 32 år, för att tillsammans ha gjort om 64 vapen till funktionsdugliga vapen och sålt dessa vidare. I flera fall har försäljningen skett till personer som avsett att använda vapnen i brottslig verksamhet. Männen döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse fyra år och fyra månader respektive fyra år och fem månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom i ett mål om vapenbrott och prövar om gärningarna ska bedömas som grovt eller synnerligen grovt brott

Tre personer som har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats har av Högsta domstolen i dag dömts för grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen dömer tre journalister för vapenbrott

Högsta domstolen har i dag meddelat dom beträffande åtalet mot tre journalister på Expressen för ett vapenköp i samband med ett reportage kring skjutningar i Malmö hösten 2010. Domstolen anser att vapenköpet utgör ett brott men sänker straffen till dagsböter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande

Kammaråklagaren Åse Schoultz vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål, åklagarkammaren i Östersund, har idag väckt åtal mot fem personer för ett flertal fall av grova jaktbrott och jakthäleribrott, medhjälp och anstiftan till sådana brott, samt för grova vapenbrott, vapenbrott av normalgraden och artskyddsbrott. Det är totalt fråga om 23 åtalspunkter. De aktuella brotten…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal har väckts i målet om skottlossningen i Huskvarna och tidpunkt för huvudförhandling har bestämts

Åtal har nu väckts mot den 33-årige man som sitter häktad, misstänkt för skottlossningen i Huskvarna som skedde i slutet av 2016. Mannen åtalas för försök till mord i två fall, försök till grovt rån samt grovt vapenbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Varbergs tingsrätt dömer en ung man för bland annat olaga förföljelse av två pojkar i ett fosterhem

Varbergs tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål om olaga förföljelse i två fall, misshandel i två fall, djurplågeri, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, brott mot strålskyddslagen, vapenbrott samt brott mot vapenlagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet om skjutningen på Vårväderstorget

Tingsrätten har idag dömt samtliga åtta åtalade för inblandningen i skjutningen inne på Vår Krog & Bar den 18 mars 2015. Domen avser också en skjutning på Väderkvarnsgatan, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott m.m. Fem av de tilltalade döms för mord och försök till mord och tre av de tilltalade döms för medhjälp till dessa brott. Straffen bestäms till fängelse med strafftider på mellan sju…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Solna tingsrätt har i dag meddelat dom i "OG-målet"

Solna tingsrätt har idag den 23 december 2009 dömt flera män med koppling till gruppen Original Gangsters ”OG” för grovt narkotikabrott, försök till grov utpressning, vapenbrott mm till långa fängelsestraff. Däremot har tingsrätten i huvudsak frikänt dem som åtalats för försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse (sprängningen av en bomb utanför en journalists bostad på Södermalm) En…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Attunda tingsrätt dömer till livstids fängelse för två mord och ett mordförsök

Attunda tingsrätt har idag dömt en 36-årig man för två mord, ett mordförsök, grov misshandel, anstiftan av grov misshandel, grovt olaga hot och vapenbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En man döms idag för bl.a. ett flertal sexualbrott till fängelse i tolv år

Örebro tingsrätt dömer idag en man för grov våldtäkt i två fall, försök till våldtäkt i sex fall, försök till rån i ett fall, misshandel, som inte är ringa, i två fall, olaga hot i ett fall, sexuellt ofredande i två fall och för ringa vapenbrott i ett fall. I några av åtalspunkterna rubricerar tingsrätten gärningarna på ett annat sätt än åklagaren gjort.  Brottslighetens samlade straffvärde och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fyra ungdomar häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt rån och en av dem även för försök till mord samt grovt vapenbrott

Tingsrätten har idag häktat fyra ungdomar på sannolika skäl misstänkta för det grova rånet i matbutiken Högdalen den 12 oktober 2015. En av ungdomarna häktades även på sannolika skäl misstänkt för försök till mord i Tumba den 21 augusti 2015 och grovt vapenbrott den 13 oktober 2015, även detta i Tumba.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande dom i vapenmålet

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i vapenmålet, där Expressens chefredaktör, en nyhetschef och en reporter stått åtalade för vapenbrott och anstiftan till vapenbrott. Chefredaktören döms för anstiftan till vapenbrott, nyhetschefen för medhjälp till vapenbrott och reportern för vapenbrott. Samtliga döms till villkorlig dom och dagsböter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sänkta straff i cannabishärva

De två huvudmän som överklagat i den s.k. cannabishärvan fick sina fängelsestraff sänkta när Hovrätten för Nedre Norrland idag meddelade dom. Fem övriga tilltalade fick samtidigt sina fängelsedomar fastställda och en kvinna som stått åtalad för grovt vapenbrott blev, liksom i tingsrätten, friad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet om brott mot griftefrid

Göteborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i målet där en kvinna varit åtalad för bl.a. brott mot griftefrid. Tingsrätten dömer kvinnan för brott mot griftefrid samt vapenbrott av normalgraden till skyddstillsyn med skyldighet för henne att genomgå missbruksvård och psykiatrisk vård.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förhandlingsplan i Uddevalla tingsrätts mål B 563-15 (”Trippelmordsrättegången”)

Brottsmisstankarna gäller tre fall av mord, narkotikabrott av olika svårighetsgrader (från ringa till grovt brott, vapenbrott och grovt vapenbrott samt framkallande av fara för annan)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långa fängelsestraff för grovt rånförsök i Täby och efterföljande skottlossning mot poliser

Attunda tingsrätt har idag dömt två män för försök till grovt rån, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. En av männen har även dömts för försök till mord bestående av att han skjutit mot en polisbil i samband med flykt efter rånet. Gärningsmännen dömdes till fängelse i drygt 9 år respektive 5 år och 9 månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet om brott mot griftefrid

Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom i målet där en kvinna varit åtalad för bl.a. brott mot griftefrid. Hovrätten ogillar åtalet för brott mot griftefrid och yrkandet om förverkande av bl.a. skelettdelar. Hovrätten dömer, i likhet med tingsrätten, kvinnan för vapenbrott till skyddstillsyn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen