Etikettarkiv: VD

Kammarrätten fastställer Skatteverkets beslut – väsentlig anknytning efter flytt till Storbritannien

Kammarrätten i Stockholm anser att Hexagon AB:s VD haft väsentlig anknytning till Sverige även efter att han flyttat till Storbritannien och att han därför ska beskattas som obegränsat skattskyldig här inkomståren 2005-2008.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fel att övervaka elektroniska kommunikation

Integritet. Europadomstolen för mänskliga rättigheter slår fast att en arbetsgivare i Rumänien inte hade rätt att övervaka en anställd – med hänvisning till respekten för den anställdes privatliv: – Vi har länge efterlyst en lag om arbetstagares personliga integritet, säger Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Frågan om resning av dom rörande skattebrott

Sedan Högsta domstolen har slagit fast att en person inte får åtalas för skattebrott om det dessförinnan har beslutats om skattetillägg för en och samma oriktiga uppgift, uppkommer frågan om en person som redan har dömts för skattebrott, trots att det förelåg ett beslut om skattetillägg, nu har rätt att få domen upphävd genom resning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen