Etikettarkiv: Villkor

Byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

2017-11-24 Mark- och miljödomstolens dom

  Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.   Landstingets ansökan om miljötillstånd   Bakgrunden till ansökan ä…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hamnkonfliktens moment 22

STREJK. Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i Göteborgs hamn kan stjälpa den svenska konflikträtten. Förbundet har erbjudits avtal i utbyte mot fredsplikt. Många frågar sig varför de inte skriver på, men Lag & Avtal kan avslöja att ingen lösning skulle ge förbundet rätt till förhandlingar om medlemmarnas villkor.

Högsta domstolen uttalar sig om de rättsliga verkningarna av en s.k. emissionsgaranti i samband med nyemission.

Högsta domstolen har i dag slagit fast att ett avtal om emissionsgaranti inför nyemission är rättsligt bindande i den meningen att den som lämnat garantin (garanten), men inte fullgör sina åtaganden enligt denna, kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta förutsätter att garantiavtalet är skriftligt och att garanten har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör tvist om rätt till prisavdrag vid fel i konsumenttjänst

Ett företag som anlitades för att lägga ett nytt golv i en bostadsrättslägenhet utförde arbetet felaktigt. När företaget ville avhjälpa felen ställde bostadsrättshavaren upp villkor för att acceptera erbjudandet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Transport: Ett schysst gig är värt schyssta villkor

DEBATT. Genom den framväxande ”gig”-ekonomin ser vi hur den svenska modellen sätts ur spel i en situation som helt saknar parter. Konsekvensen blir att människor utnyttjas med urusla arbetsvillkor i en farlig arbetsmiljö där ingen tar ansvar, skriver Markus Pettersson, t f ordförande i Transportarbetareförbundet som driver en kampanj gentemot plattformsföretagen.

Åtgärder krävs för att begränsa påverkan på rennäringen

Den påverkan som vindkraftparken på Gabrielsberget har på rennäringen ska begränsas genom de villkor som idag har fastställts av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Fråga om en anställds förvärv av syntetiska optioner från arbetsgivaren ska ske på sådana villkor att optionerna ska behandlas som värdepapper vid beskattningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

PostNords nya villkor för årsvolymrabatt är förenliga med postlagen

Post- och Telestyrelsen (PTS) har genom ett beslut förelagt PostNord att inte använda sig av PostNords nya villkor för årsvolymrabatt för förmedlarna. Förvaltningsrätten upphäver nu beslutet. Förvaltningsrätten finner, till skillnad från PTS, att PostNords nya villkor för årsvolymrabatter är förenliga med postlagen då de inte kan anses diskriminerande gentemot förmedlare.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om inkomsttaxering m.m.

Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen har ansetts kunna tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersatts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Inkomsttaxering 2009–2011.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen