Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Fängelse för uppmaningar på Facebook om att finansiera terroristbrott

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som rör uppmaningar på Facebook om att finanisera terroristbrott. En 34-årig man döms till fängelse sex månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt och huvudförhandling planerad i mål om människorov och mord

Åtal har väckts vid Gävle tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande människorov och mord. Rättegången inleds den 7 mars 2017 kl. 10.00 och kommer hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående skola enligt skollagen

Fråga om en kommuns beslut att fastställa ersättningsnivåer enligt skollagen till fristående gymnasieskolor får överklagas av huvudman för en fristående gymnasieskola genom förvaltningsbesvär när beslutet inte riktar sig särskilt till den aktuella skolan. (Mål nr 5998-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1218-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen beviljar inte resning i det s.k. Härjedalsmålet

Högsta domstolen har tagit ställning till en resningsansökan som gäller en hovrättsdom från år 2002 rörande rätten till renskötsel i Härjedalen. Enligt domstolen kan en del av de åberopade omständigheterna och bevisen inte beaktas i resningsärendet, och det övriga materialet räcker inte för resning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nya regler ger funkisar svagt hopp

Alla skyller på alla, inklusive sig själva.Diskriminerings­ombuds­mannen och funktions­hinderrörelsen är för passiva och klagomålen håller för låg kvalitet.Lagen testas för sällan.Facket och arbetsgivarna är okunniga och ointresserade.Sedan årsskiftet ska arbetsgivare ha en plan för att anpassa arbetsplatsen till funktionshindrade.

Svenska lagar, praxis & regler!