Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

En vid tidpunkten psykiskt sjuk persons agerande med kniv är inte förberedelse till mord/grov misshandel

Utredningen i målet ger inte tillräckligt starkt stöd för att den åtalade mannen den 1 november 2018 införskaffat en kniv med uppsåt att döda eller skada okända personer. Mannen var beväpnad med kniven när han greps av polis den 5 november 2018. Mannen frikänns från förberedelse till mord alternativt förberedelse till grov misshandel men döms för bl.a. hot mot tjänsteman.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar frågan om rätten till ersättning för en god man som väckt talan i domstol i ett inlösenförfarande

En god man väckte talan mot en skiljedom i en tvist om inlösen av minoritetsaktier. Den gode mannen förde talan för de frånvarande minoritetsaktieägarnas räkning mot majoritetsaktieägaren och vann framgång i processen. Fråga uppkom om majoritetsaktieägaren skulle utge ersättning för den gode mannens kostnader direkt till den gode mannen eller till de frånvarande minoritetsaktieägare som han had…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingsplan i mål om vållande till annans död m.m.

På morgonen den 2 april 2017 välte en buss med 58 skolungdomar som var på väg till en skidort i norra Sverige. Tre av ungdomarna avled och ett flertal andra fick skador. Åklagaren har väckt talan mot den 64-årige busschauffören för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten fastställer delvis Post- och telestyrelsens föreläggande om att Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang till bl.a. polisen vid misstanke om brott

Kammarrätten i Stockholm anser att Bahnhof inte är skyldigt att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål som kammarrätten i en dom 2017 bedömt strida mot EU-rätten. Däremot ska Bahnhof lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen om misstänkt mord i Huskvarna är avslutad

Den sex dagar långa huvudförhandlingen där en 16-åring har stått åtalad och det förts bevistalan mot en 14-åring, för mord, alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, i Huskvarna den 7-8 augusti 2018 är nu avslutad. Dom i målet kommer att meddelas den 28 december 2018, kl. 14:00

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande dom mot en kvinna för grovt rån och andra grova brott mot mannen när han ville skiljas

Tingsrätten har idag dömt en kvinna till fängelse i fem år och sex månader för grovt rån, grovt olaga tvång och försök till grov utpressning. Hon döms för att ha anlitat andra personer för att begå brotten och för att själv ha hjälpt till på olika sätt, bland annat genom att släppa in tre maskerade män i bostaden. Hennes man har i sitt hem utsatts för allvarligt våld och allvarliga hot i syfte…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Globala företag ligger steget före

I nummer 10 av Lag & Avtal avhandlades hur EU-dom­stolen påverkar arbetsrätten i Sverige. I reportagen nämndes också verksamhetsövergångar. Det är ett område där vi i Sverige inte riktigt har hängt med. Det skriver advokat Jenny Welander Wadström, delägare på Roschier advokatbyrå.

Svenska lagar, praxis & regler!