Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Högsta domstolen uttalar sig om betydelsen av att en häktningsförhandling hålls och häktningsbeslut meddelas trots att den s.k. 96-timmarsfristen överskridits.

När någon har gripits och anhållits, ska frågan om fortsatt frihetsberövande prövas vid en häktningsförhandling. Häktningsförhandlingen får aldrig hållas senare än fyra dygn efter att den misstänkte gripits (96-timmarsfristen). En domare underlät av oaktsamhet att kontrollera att fristen inte hade överskridit. Domaren höll häktningsförhandling och häktade de misstänkta. Domaren åtalades för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Intäktsramar för naturgasföretag och elnätsföretag

Kammarrätten har i dag avgjort ett flertal mål som gäller fastställande av intäktsramar för naturgasföretag (naturgasmålen) och elnätsföretag (elmålen). Innebörden av kammarrättens fyra domar i naturgasmålen är att Energimarknadsinspektionen ska räkna om intäktsramarna. I elmålen har kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens avgöranden i…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Lagmannen har idag lämnat sin utredning om hemlig dataavläsning

Idag har lagmannen Petra Lundh lämnat sin utredning ”Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet” till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kan inte jobba men får ingen sjuklön

EXPERTFRÅGA. Jag har opererat min hälsena och fick inte stödja på foten de tre första veckorna. Därefter skulle jag ta det lugnt i fem veckor. Eftersom jag går och står hela tiden på jobbet fick jag åtta veckors sjukskrivning. Nu har Försäkringskassan avslagit min sjukskrivning och jag är utan ersättning. De säger att jag borde ha sökt ett lättare jobb. Kan de göra så?

Svenska lagar, praxis & regler!