Den tilltalade fälls för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

Örebro tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av en artikel som publicerats på hemsidan www.nordfront.se under 2015.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

50-årig man dömd till fängelse

Halmstads tingsrätt har idag dömt en 50-årig man för grov våldtäkt mot barn till fängelse åtta år. Tingsrätten har funnit övertygande bevisning för att han vid ett mycket stort antal tillfällen haft vaginala och vid flera tillfällen även orala samlag med målsäganden, som var under 15 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Arbetsgivarens delfinansiering av ett medlemskap hos ett friskvårdsföretag som, förutom möjlighet till fysisk träning, även ger fri tillgång till bl.a. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om medel, motsvarande extra tillägg till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395), som sparats på bankkonto ska beaktas vid bedömningen av rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 3236-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1974-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Delar av vårt arkiv flyttas

Domstolen har nu levererat de handlingar som tillhör Länsrätten i Stockholms län till Stadsarkivet i Stockholms stad. Det innebär att det inte längre går att beställa sådana handlingar hos förvaltningsrätten

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förtydligande angående mål om grovt skattebrott eller vårdslös skatteuppgift

Igår, tisdagen den 29 november, höll Haparanda tingsrätt huvudförhandling i ett brottmål. Eftersom det i medierapporteringen framkommer missvisande uppgifter vill vi genom detta pressmeddelande förtydliga vad målet handlar om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms stads beslut att genomföra ex-ploatering för Nobel Center på Blasieholmen är lagligt

Förvaltningsrätten har vid laglighetsprövning gjort bedömningen att kommunfullmäktiges beslut att bl.a. medge exploateringsnämnden rätt att genomföra exploatering för Nobel Center på Blasieholmen är lagligt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!