Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Hovrätten dömer 18-årig man för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik

Hovrätten för Övre Norrland har idag dömt den 18-årige mannen för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik den 24 december 2017. Hovrätten har bestämt påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

17-årig pojke dömd för mord på sin mamma

Attunda tingsrätt har idag dömt en 17-årig pojke för att med hammare och kniv ha dödat sin mamma i deras gemensamma hem. Gärningen bedöms som mord och 17-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

Örebro tingsrätt har idag dömt en 32-årig man för 61 fall av yttrandefri-hetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av material som publice-rats på hemsidan www.nordfront.se. Mannen frias dock i 46 fall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om byggnad som används som bostad åt studerande vid en folkhögskola ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad i form av skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus. (Mål nr 1351-1352-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4223-4224-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om byggnad som används som bostad åt studerande vid en folkhögskola ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad i form av skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus. (Mål nr 1351-1352-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4223-4224-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har Högsta domstolen nu undanröjt utslaget i målet, eftersom borgenären ansågs ha bedrivit en otillbörlig verksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätten dömde en man för mord och en annan man för medhjälp till mord. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och frikänner männen från åtalet för mord respektive medhjälp till mord.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen

Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

35-årig man döms till livstids fängelse för ett mord begånget i december 2016

Tingsrätten har kommit fram till att den man som den 10 december 2016 sköts till döds genom ett sönderslaget fönster, blev mördad. Den döde mannens fru hade en relation med den 35-årige man som döms för att ha genomfört mordet. Kvinnan döms för medhjälp till mord för att ha lämnat nödvändiga upplysningar till mördaren. I rummet där mordet skedde fanns förutom den döde mannen och hans fru även…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor

Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i intressegemenskap med det nederländska bolaget. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!