Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Hovrätten ger prövningstillstånd i Ghostmålet

    Det var i oktober förra året som Linköpings tingsrätt meddelade dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare deltagare i bandet. De tidigare deltagarna ville att tingsrätten skulle fastställa att det fanns ett enkelt bolag mellan dem och sångaren och att sångaren skulle redovisa bolagets intäkter, kostnader och tillgångar. Tingsrätten avslog de tidigare deltagarnas…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skiljedom i en investeringsskyddstvist står till största del fast

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om ogiltighet och klander av skiljedom mellan Republiken Polen och ett bolag från Luxemburg. Hovrättens dom innebär att Polens talan till största del avslås, vilket innebär att Polen är skyldigt att betala ett skadestånd på cirka 1,5 miljarder kr till bolaget från Luxemburg.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Arbitral awards in investment protection dispute remain mainly unchanged

Svea Court of Appeal has today announced its judgement in a case regarding the invalidity and setting aside of two arbitral awards between the Republic of Poland and an investment company from Luxembourg. The Court of Appeal rules that Poland´s claim is dismissed, except for a minor part, which means that Poland is liable to pay damages of approximately 1.5 billion SEK to the investment company.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända strider inte mot bosättningslagen

Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till staden bryter inte mot bosättningslagen. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ett åtal för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp har bedömts inte vara preskriberat

En tryckt hakkorsflagga hissades på ett torg i Eskilstuna. En av de personer som hissade flaggan greps och åtalades för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Han invände att han inte visste något om flaggan och att den därmed skulle kunna vara spridd obehörigen eller utgiven för så länge sedan att åtalet var preskriberat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ständigt nya turer om turordningen

Överenskommelse. Mittenpartierna tog chansen i höstens politiska limbo. Liberalismens vindar blåser nu rakt in i den svenska modellen och turordningsreglerna ska få fler undantag.Men det finns invändningar – reglerna har blivit en politisk symbolfråga utan förankring i verkliga problem.

Svenska lagar, praxis & regler!