Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Dom i mål om rättsprövning

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6054-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1411-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska Spel omfattas av upphandlingsreglerna

I ett mål där förvaltningsrätten prövat en ansökan om överprövning av en upphandling som Svenska Spel gjort har bolaget invänt att ansökan ska avvisas eftersom bolaget inte är ett offentligt styrt organ som omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktningsförhandlingar i uppmärksammat barnpornografimål

Södertörns tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandlingar under dagen i ett mål om bl.a. grovt barnpornografibrott och våldtäkt mot barn. Målet har varit uppmärksammat i medierna med anledning av flera tillslag som har gjorts av polisen på flera olika platser i landet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal i mordbrandsmålet

Åtal har väckts mot två personer för grov mordbrand, och grov stöld i två fall, sedan en bostad totalförstördes genom en brand den 23 juli 2016, det s.k. mordbrandsmålet. Huvudförhandling i målet ska hållas den 3 mars med fortsättning den 10 mars 2017. Om förhandlingen tar längre tid än planerat har tingsrätten reserverat den 17 mars som reservdag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mass execution in Syria is assessed to be a serious crime against the law of nations and results in life imprisonment

Stockholm District Court has today sentenced a 46 year old Syrian citizen for participation in a mass execution of seven people that took place in the Idlib province in Northwestern Syria in May 2012. The Defendant has been a member of the Islamist armed group the Suleiman Company (Firqat Suleiman el-Muqatila) and has shot a person with an assault rifle. The Defendant’s objection, that the…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Massavrättning i Syrien bedöms som grovt folkrättsbrott och ger fängelse på livstid

Stockholms tingsrätt har idag dömt en 46-årig syrisk medborgare för deltagande i en massavrättning av sju personer i provinsen Idlib i nordvästra Syrien i maj 2012. Den åtalade har varit medlem i den islamistiska väpnade grupperingen Suleimans stridskompani och har själv skjutit en person med automatkarbin. Den åtalades invändning att avrättningen skett på order och avsett verkställighet av ett…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Landstingsstyrelsens delegation bryter mot kommunallagen

Landstingsdirektören i Stockholms län får inte omprioritera beslut om vissa investeringar som fattats av landstingsstyrelsen. Det kan ha en sådan påverkan på verksamhetens mål, omfattning, inriktning eller kvalitet att det strider mot kommunallagen

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning

Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten frikänner en 47-årig man som åtalats för att ha utbildat sin son i ”terrorism”

Attunda tingsrätt har idag meddelat en dom i målet mot den 47-årige man som åtalats för att i december 2013 ha gett instruktioner till sin son om hur man spränger ett hål i en fängelsemur i Aleppo, Syrien. Tingsrätten har ogillat åtalet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att bereda anhörig, som den funktionshindrade är bosatt tillsammans med och som arbetar som dennes personliga assistent, avlösning i omvårdnadsarbetet (mål nr 4967-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3436-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!