Man dömd för grov våldtäkt som begicks för 24 år sedan

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt som skedde i Billdal söder om Göteborg för 24 år sedan. Den tilltalade förnekade gärningen men rätten fann åtalet styrkt och dömde mannen för grov våldtäkt. Straffet bestämdes till 6 års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kristianstads tingsrätts faxnummer upphörde 25 april 2019

Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att myndigheter ska vara möjliga att kontakta via fax. Att upphöra med användningen av fax är ett naturligt steg i det digitaliseringsarbete som pågår på tingsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om valprån

Åklagaren har väckt åtal mot två personer för grovt rån, mot en person för medhjälp till grovt rån och mot två personer för häleri. Enligt åtalet har rånarna stulit hundvalpar genom att utsätta en kvinna för våld i hennes bostad. Huvudförhandlingen är planerad till fyra dagar den 3, 4, 10 och 11 juni 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

”Märket håller även den här gången”

Löneökningarna fortsätter att vara historiskt låga. Och lite talar för någon förändring i kommande stora avtalsrörelse. Men med hjälp av marknadskrafterna går det att slita sig fri från bojorna. Sjuksköterskor och lärare är de senaste årens löneraketer, och de senaste årens förlorare, piloterna, lyckades i och med strejken spräcka märket.

Häktningsframställan i ett uppmärksammat mål (B 3167-19)

Uppsala tingsrätt har idag mottagit en häktningsframställan rörande en person som är involverad i Wikileaks, JA.  Tingsrätten kommer löpande att lämna ut information om målets handläggning på hemsidan.   För att ta del av handlingar i målet, beställ via e-post till annika.steen@dom.se och ange beställning B 3167-19 i ämnesraden.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Application for a detention order (Case number 3167-19)

Today, the Swedish Prosecutor Authority has applied for a detention order at Uppsala District Court concerning a man involved in Wikileaks, JA. The Uppsala District Court will post information relating to the matter on its website, www.uppsalatingsratt.domstol.se In order to obtain access to documents in this case, please contact Annika Steen ( annika.steen@dom.se   and note case number B…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Fråga om innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 3757-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2359-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten dömer en 20-årig man för grov mordbrand avseende branden den 16 januari 2019 i Södra Ryd i Skövde

Mannen döms för grov mordbrand, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Mordbranden har bedömts som grov då den anlades sent på kvällen i ett flerfamiljshus i ett tättbebyggt samhälle, då den innebar risk för många människors liv och hälsa samt då den ledde till egendomsskador för – lågt räknat – 45 miljoner kr och risk för betydligt större ekonomiska skador. Brottslighetens straffvärde bestäms…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!