Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Dom från Migrationsöverdomstolen

Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare sig vid bedömningen av permanent uppehållsrätt eller vid bedömningen av bibehållen uppehållsrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare

Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som i media benämnts ”den norske jägaren” för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år. Målsäganden får skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Northvolt AB får miljötillstånd till utökad produktion i Skellefteå

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom förra året.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag

Förvaltningsrätten har bedömt att Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar inte strider mot kommunallagen eller tryckfrihetsförordningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tillstånd till övertäckning av fornlämning står fast

Länsstyrelsens beslut att ge Bostadsrättsföreningen Sjögatan i Falsterbo tillstånd att övertäcka delar av en fornlämning vid nybyggnad av sex flerbostadshus ändras inte. Riksantikvarieämbetet, som yttrat sig i målet, anser att länsstyrelsens tillståndsbeslut var riktigt. Kammarrätten ansluter sig till den bedömningen och avslår Falsterbonäsets naturvårdsförenings överklagande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, mål B 2412-18 vid Borås tingsrätt

Tingsrätten har idag den 17 april 2019 meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en busschaufför åtalats för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Tingsrätten har ogillat samtliga åtal. Tingsrätten har kommit fram till att det är utrett att trafikolyckan har uppkommit till följd av att föraren tappat kontrollen över bussen. Det har i sin tur berott på att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Det är inte straffbart att i ett polisförhör ge falskt alibi åt en person som har dömts för ett brott

En kvinna åtalades för skyddande av brottsling. Hon hade vid polisförhör lämnat uppgifter i syfte att ge alibi åt en person som hade dömts för medhjälp till mord. Tingsrätten och hovrätten ansåg att det inte var straffbart att lämna uppgifterna och frikände kvinnan. Högsta domstolen gör samma bedömning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det fanns sådana brister i det lämnade underlaget att något förhandsbesked inte borde ha lämnats av Skatterättsnämnden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten har idag dömt en man till fängelse på livstid för mord och grovfridskränkning av en kvinna

En man har dömts till fängelse på livstid för mord och grov fridskränkning av en kvinna han haft en relation med. Han har även dömts för olaga hot av en närstående till kvinnan och för misshandel av en man på en spårvagn. Tingsrätten har även beslutat att mannen ska utvisas när han eventuellt friges från fängelsestraffet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Metros företagsrekonstruktion tillåts fortsätta

Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att Metros företagsrekonstruktion får fortsätta. Tingsrätten har bedömt att det inte kan sägas att det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i ärenden angående hinder mot verkställighet

Tingsrätten har idag meddelat beslut i ett flertal ärenden där ARS Enterprise AB överklagat beslut från Kronofogdemyndigheten att vägra verkställa s.k. utslag meddelade till bolagets förmån. Ett utslag är ett bevis om att en borgenär har en fordran mot en person; en gäldenär. Ett sådant utslag ska ligga till grund för verkställighet hos Kronofogdemyndigheten på samma sätt som en dom och Kronofo…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!