Dom i Degebergamålet

Kristianstads tingsrätt dömer en 43-årig man till 6 års fängelse och en 38-årig kvinna till 5 års fängelse för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Slagsmålet på Kristianstadsgatan i Malmö i mars 2014

Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i det uppmärksammade målet om slagsmålet på Kristianstadsgatan i mars 2014. En 33-årig man döms för två fall av grov misshandel till tre års fängelse. Han ska dessutom betala skadestånd till de båda målsägandena med sammanlagt 205 768 kr. Den andre tilltalade, en 30-årig man, frikänns av tingsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Slagsmålet på Kristianstadsgatan i Malmö i mars 2014

Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i det uppmärksammade målet om slagsmålet på Kristianstadsgatan i mars 2014. En 33-årig man döms för två fall av grov misshandel till tre års fängelse. Han ska dessutom betala skadestånd till de båda målsägandena med sammanlagt 205 768 kr. Den andre tilltalade, en 30-årig man, frikänns av tingsrätten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom angående människohandel

Örebro tingsrätt har idag dömt en man och en kvinna för människohandel av en ung kvinna som rekryterats i ett europeiskt land i syfte att sälja sex i Sverige. Mannen dömdes därutöver även för koppleri då han främjat bland annat den medtilltalade kvinnans prostitution.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Lunds tingsrätt dömer en pappa för bl.a. äktenskapstvång till fängelse i fyra år och ytterligare en man till tre års fängelse

En 43-årig man från Landskrona har utnyttjat att hans dotter i tjugoårsåldern befunnit sig i en utsatt belägenhet när hon vistats i Afghanistan och härigenom förmått henne att där ingå äktenskap mot hennes vilja.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Lunds tingsrätt dömer en pappa för bl.a. äktenskapstvång till fängelse i fyra år och ytterligare en man till tre års fängelse

En 43-årig man från Landskrona har utnyttjat att hans dotter i tjugoårsåldern befunnit sig i en utsatt belägenhet när hon vistats i Afghanistan och härigenom förmått henne att där ingå äktenskap mot hennes vilja.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom i mål om ansvar för försök till otillåten avfallstransport

En person åtalades för att ha försökt exportera 80 tv-apparater och en personbil från Sverige till Ghana. Högsta domstolen ansåg att tv-apparaterna och personbilen utgjorde farligt avfall för återvinning. Men eftersom personen inte handlade med uppsåt utan endast var oaktsam frikändes han på grund av att försök till oaktsamhetsbrott inte är straffbart.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen preciserar gränserna för s.k. likgiltighetsuppsåt

En man dödade en annan med ett knivhugg i ryggen. Gärningsmannen hade en psykisk störning som gjorde att det vid bedömningen av hans uppsåt inte kunde uteslutas att han trodde att offret inte skulle dö av hugget. Han döms därför inte för uppsåtligt dödande utan för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död till sex års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen m.m.

Fråga om Forskarskattenämnden vid prövning av en ansökan om skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ta ställning till om arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. (Mål nr 3025-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7571-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om Forskarskattenämnden vid prövning av en ansökan om skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ta ställning till om arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. (Mål nr 3025-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7571-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!