Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Kristianstads tingsrätt stänger av nämndeman från tjänstgöring

  Tingsrätten har uppmärksammats på att en nämndeman gjort inlägg på det sociala mediet Facebook med ett innehåll som kan medföra att han anses olämplig som nämndeman. Tingsrätten har kallat honom till möte för att kunna ta ställning till fortsatt tjänstgöring. Nämndemannen har med kort varsel utan giltigt skäl avbokat mötet. Tingsrätten har därför beslutat att med omedelbar verkan stänga av…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Friande dom för föräldrar

Dom har i dag meddelats i ett mål där en 24-årig kvinna och en 22-årig man stått åtalade för att i en ort utanför Kristianstad under perioden augusti–september 2016 ha misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och för att av oaktsamhet ha orsakat barnets död. Kvinnan och mannen frikänns i alla avseenden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man som dödade sina föräldrar döms till rättspsykiatrisk vård

Den man som åtalats för att sommaren 2016 ha dödat sina föräldrar i Sollentuna döms enligt åtalet för mord. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård. Mannen ska betala skadestånd till offrens anhöriga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två dömda för skjutningarna i Skärholmen den 1 februari 2017 då en person dog och en blev allvarligt skadad

Tingsrätten har idag, den 14 juli 2017, dömt 2 personer, en 21- åring och en 20-åring, för mord och mordförsök till 16 år och 9 månaders respektive 11 års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Fråga om förutsättningarna för att besluta om vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga vid misstanke om s.k. skakvåld eller annat tillfogat yttre våld mot huvudet på ett sex månader gammalt barn. (Mål nr 991-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5470-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om grovt bedrägeri m.m.

Norrköpings tingsrätt har idag meddelat dom i ett omfattande mål mot tolv tilltalade om bland annat grovt bedrägeri genom telefonförsäljning av annonsplatser på internet mot närmare 500 målsägande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål gällande åtal för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott

Uppsala tingsrätt har idag bl.a. dömt en man för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sju år, dömt en man för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år och sex månader samt dömt en kvinna för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år. En man som stod åtalad för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott har frikänts

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om offentlig upphandling

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i ett uppmärksammat mål om allmänfarlig ödeläggelse

Tre män döms för medverkan i allmänfarlig ödeläggelse eller försök till sådant brott genom bombdåd eller försök till bombdåd i Göteborg. Den ene av männen, 23 år gammal, har enligt tingsrätten medverkat som gärningsman i alla tre fallen och han döms till fängelse i åtta år och sex månader. Den andre av männen, 50 år gammal, döms som medhjälpare för ett av de fullbordade brotten och för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vissa beslut i ett mål om synnerligen grov misshandel m.m.

Tingsrätten avslutade i tisdags, den 4 juli, huvudförhandlingen i ett mål där en 24-årig kvinna och en 22-årig man varit åtalade för att i en ort utanför Kristianstad och under perioden augusti-september 2016 ha misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och för att av oaktsamhet ha orsakat barnets död.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

16-åring fälls för att ha skjutit vaktmästare

I dag kom domen mot den 16-årige man som åtalats för att den 8 februari i år skjutit en vaktmästare. Malmö tingsrätt dömer honom för försök till mord och narkotikabrott till 3 års sluten ungdomsvård.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!