Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga lagen kan inte överklagas

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får inte överklagas eftersom det inte är fråga om ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Den man som sedan den 5 januari 2017 varit häktad i sin utevaro har gripits och häktats

Tingsrätten har i dag häktat den 21-årige man som redan den 5 januari häk-tades i sin utevaro, misstänkt för mordet på Råslätt i Jönköping, den 21 de-cember 2016.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Linköpings tingsrätt meddelar dom i spritbussmålet

Linköpings tingsrätt meddelade i dag dom i det s.k. spritbussmålet. Det var en omfattande rättegång där 19 personer stod åtalade för att under åren 2012-2016 ha arrangerat eller på olika sätt deltagit i bussresor till Tyskland då det smugglades in stora mängder alkohol till Sverige eller för att de hade köpt alkohol från bussarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om vilket ansvar en kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning. (Mål nr 1527–1529-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1591–1593-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Brott mot efterforskningsförbudet

Justitiekanslern har under 2016 väckt åtal mot en prefekt vid Göteborgs universitet angående brott mot tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud. Göteborgs tingsrätt har den 12 januari 2017 hållit huvudförhandling i målet. Dom kommer att meddelas den 26 januari 2017 kl. 11.00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kommanditdelägare fr annat EU-land är ej egenföretagare, kan inte folkbokföras i Sverige

För att en person från ett annat EU-land ska ha uppehållsrätt i Sverige som egenföretagare krävs att personen utövar verksamheten självständigt och på eget ansvar. En kommanditdelägare har inte behörighet att företräda bolaget och inte, om inte något annat har avtalats, rätt att de del av förvaltningen av bolaget samt har ett begränsat ansvar för bolagets skulder. En kommanditdelägare kan därfö…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt anordnar jubileumsseminarier

Under eftermiddagen den 16 februari 2017 anordnar Svea hovrätt på nytt jubileumsseminarier. Vid seminarierna kommer namnkunniga paneler att diskutera högaktuella frågor om domstolars makt och oberoende under ledning av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om kriminalvård i anstalt

Fråga om Kriminalvårdens ställningstagande till när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission är ett överklagbart beslut. (Mål nr 4333-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1583-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål gällande skatteregler om ränteavdragsbegränsningar

Förvaltningsrätten har i dag funnit att ett svenskt storföretag har rätt till avdrag för räntekostnader för ett koncerninternt lån på 1 838 310 kronor enligt regler om ränteavdragsbegränsningar som infördes 2013.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stora delar av planerad bebyggelse runt Mikaelskyrkan i Uppsala kräver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen

Hela Mikaelsplan i Uppsala är inte kyrkotomt, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag. Istället är den mark som Mikaelskyrkan fick 1974 en naturlig kyrkotomt. Dessutom ingår en allé som leder till kyrkan. Domen rör tillstånd för uppförande av flerbostadshus och lokaler för förskola och andra verksamheter i centrala Uppsala. Målet återförvisas till länsstyrelsen för ny handläggning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!