Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Låga timlöner gav skadestånd

Ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, har brutit mot kollektivavtalet genom att inte följa bland annat byggavtalets löne-, ersätt­nings- och arbetstidsbestämmelser.Bolaget ska ersätta förbundet med vad man vunnit på att betala för låga timlöner.

”Ett bifall till en sådan talan skulle kunna få vidsträckt betydelse för andra branscher trots att regleringen av arbetstiderna skiljer sig åt mellan kollektivavtalen.”

Advokat Annika Elmér på Emplaw Advokater företräder Måleriföretagen i en tvist i Arbetsdomstolen. Målarförbundet vill få räkna restiden till och från kunderna som arbetstid för tre medlemmar, men frågan berör tusentals medlemmar. Förbundet har begärt en så kallad fastställelsetalan. Någon sådan vill inte Måleriföretagen se eftersom detta skulle kunna få stora konsekvenser, förklarar Annika Elmér för Lag & Avtal. Läs mer på www.lag-avtal.se

Andra EU-domen i samma pensionsmål

13 år och två vändor i EU-domstolen. Det är vad som hittills har krävts för att fastställa vilken pension som en deltidsdomare i Storbritannien ska få.I den senaste domen fastslår EU-domstolen att även tjänstgöringstid som fullgjorts innan deltidsdirektivet skulle ha genomförts ska beaktas.

Svenska lagar, praxis & regler!