Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Ett yrkande om avdrag för moms i anslutning till annans momsbedrägeri har ansetts utgöra en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen

Ett företag yrkade avdrag för ingående moms avseende vissa inköp. Företagets företrädare var i ond tro om att inköpen ingick som ett led i ett momsbedrägeri utfört av företagets leverantörer. Högsta domstolen har ansett att avdragsyrkandet var en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte ansetts hindra straffansvar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

En registrerad fastighetsmäklare omfattas av fastighetsmäklarlagen i sin yrkesverksamhet som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

16 års fängelse för mord i koloniområde

Göteborgs tingsrätt har idag dömt den 25-årige man som stått åtalad för att ha mördat en 32-årig man i ett koloniområde i Kortedala den 29 december 2017. Tingsrätten avfärdar 25-årigens invändning om att han ska agerat i nödvärn och dömer mannen för mord och vapenbrott till 16 års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Debattklimatet ger mig klimatångest

KRÖNIKA. I somras led jag inte så mycket av hettan som av att den, liksom säldöden 1988, skulle påverka valresultatet. Klimatångesten hos röst- och klicksugna politiker, redaktörer och krönikörer blommade i takt med torkan. Förlåt min cynism, men de hade i varje fall tur med vädret, eller kanske rättare sagt, den naturliga variationen

Nekad reseersättning brott

En facklig förtroendeman på ett byggbolag fråntogs den reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, en kontorsplats hos arbetsgivaren, som han tidigare fått i enlighet med byggavtalet. Företaget har därmed brutit mot förtroendemannalagen.

Starta hr-arbetet – från scratch

Processer. En ny hr-chef kommer ny till en organisation och får ansvaret för att sätta i gång hr-arbetet. Vad är viktigast att få på plats först och hur undviker man att drunkna i processen? Anna Fredrixon har gjort resan två gånger. Tidigare på Truecaller och nu som hr-chef på Kry.

Offentlig förvaltning får särbehandla visstidsanställda

Enligt spansk arbetsrätt har fast­anställda, till skillnad från visstids­anställda, inom offentlig förvaltning rätt till återanställning efter ett felaktigt avskedande. En sådan särbehandling är motiverad mot bakgrund av de särskilda krav på oberoende, opartiskhet och effektivitet som uppställs för offentlig förvaltning. Det konstaterar EU-domstolen i en dom rörande en sjuksköterska som avskedats eftersom hon vägrat att gå till sitt arbete.

Svenska lagar, praxis & regler!