Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning enligt skollagen

Fråga om varning kan meddelas en legitimerad lärare när denne i utövningen av sin tjänst som rektor har ansetts agera olämpligt mot en elev. (Mål nr 2238-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3331-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då livränta första gången kan lämnas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tobak som ett bolag har importerat ska anses vara röktobak

Den tobak som ett bolag har importerat ska både när det gäller tobaksskatt och tull anses vara röktobak och är därför både skatte- och tullpliktig. Det konstaterar kammarrätten och upphäver förvaltningsrättens dom där förvaltningsrätten ansåg att varken tobaksskatt eller tull skulle påföras.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svårt få med sig äldre om skyddet försämras

AD-dom. – Det kan bli problem vid verksamhetsövergångar framöver att få med sig personal över 55 år när det ekonomiska skyddet nu försämras för dem.Det säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen, efter Arbetsdomstolens dom om uppsägningstiden i samband med verksamhetsöverlåtelser som berör fler än de fyra som målet gällde.

Svenska lagar, praxis & regler!