Huvudförhandling avslutad i mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. mål B 1602-15

Den huvudförhandling som påbörjades den 11 april 2016 vid Borås tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande grovt sexuellt övergrepp mot barn, försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt förtal, förtal, barnpornografibrott samt grov fridkränkning i flera fall…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten dömer 16-åring för sexuellt utnyttjande

Tingsrätten dömde 16-åringen för våldtäkt mot barn till skyddstillsyn. Han begärde att hovrätten skulle frikänna honom, men hovrätten dömer honom för sexuellt utnyttjande av barn till ungdomstjänst.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ensamkommande barn anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik

Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Snart inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna

Den 1 september inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna. Prövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden samlas då i Patent- och marknadsdomstolen som kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen som blir en del av Svea hovrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sveriges Domstolar kraftsamlar för att klara den massiva ökningen av migrationsmål

Antalet migrationsmål hos Sveriges Domstolar ser ut att fördubblas från 2015-2017, enligt Migrationsverkets senaste prognoser. Redan under årets första sju månader ökade antalet migrationsmål på domstolarna med 27 procent jämfört med samma period året innan. Det är en stor utmaning att lösa för Sveriges Domstolar, som aldrig tidigare stått inför en liknande situation.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!