Konkurrensklausulers inlåsning hämmar tillväxten

Långtgående konkurrensklausuler skapar inlåsningar på arbetsmarknaden, och har därmed negativ påverkan på såväl kompetensförsörjning som innovationskraft. Detta är förödande för svensk arbetsmarknad, som redan plågas av kompetensbrist. Sveriges chefsorganisation Ledarna uppmanar därför chefer att syna sina kontrakt noggrant innan de skriver under, och arbetsgivare att tänka över användningen.

Flexibelt eller bara otryggt?

Gig-ekonomi. Digitali­ser­ingen har fått gig-­arbets­mark­naden att form­ligen explo­dera. En global, automatiserad arbets­marknad, där arbetsplatsen är internet och rollerna mellan arbetstagare och arbets­givare flyter. Hur ska detta regleras? Kanske på samma sätt som det möjliggjordes – genom tekniken.

”Jag ser uppdragen mest som en hobby”

Anna är en 26-årig stockholmska, just nu mellan två jobb, på resa för att hälsa på pojkvännen som arbetar utomlands. Sitt extraknäck för Testbirds kan hon sköta varifrån som helst i världen, bara hon har den mjukvara hon använder med sig. Men hon betraktar det inte som ett jobb, snarare en hobby.

Kan vi omplacera chefen?

En hög chef på vårt företag klarar inte av sitt jobb. Det finns en annan person som skulle kunna ta jobbet. Chefen vill inte låta sig omplaceras utan kräver i så fall att bli utköpt och det har vi inte råd med. Vad säger lagen? Kan vi omplacera någon till en lägre position mot hans vilja och kan vi i så fall sänka lönen?

Svenska lagar, praxis & regler!