Åklagaren har begärt förlängd åtalstid i målet mot den artist som är häktad misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

Den 5 juli 2019 häktades tre personer misstänkta för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019. En av dem är en internationellt känd artist. Enligt tingsrättens häktningsbeslut skulle eventuellt åtal väckas senast den 19 juli 2019, dvs. i dag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Lunds tingsrätt dömer två män till fängelse för med-hjälp till tillverkning av uppemot 300 kilo amfetamin

I september 2018 anlände polis till en ödegård utanför Landskrona. I ett hus på gården påträffades drygt 190 kilo amfetaminpulver. Ett vittne hade dokumenterat att ytterligare ca 100 kilo amfetamin fanns i huset tidigare på dagen, men den narkotikan var försvunnen från platsen när polisen kom. Tre personer sågs på platsen men försvann därifrån och har inte påträffats igen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Utvidgning av åtal mot huvudmannen i det s.k. Casinomålet

Åklagaren har som tidigare meddelats lämnat in en justering av stämningsansökan i målet. Tingsrätten har efter invändning från huvudmannen nu tillåtit åklagaren att utvidga åtalet. Det är ännu oklart hur detta kommer att påverka den planerade förhandlingen. Huvudmannens försvarare kommer att hålla en generell sakframställan i målet den 13 augusti 2019, då även förhör med huvudmannen kommer att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Extended time for the Prosecutor to bring charges in a case concerning suspected assault in Stockholm on 30 June, 2019

On 5 July, 2019, the District Court decided that three persons should be detained. They were suspected for assault in Stockholm on 30 June 2019. One of the detained persons is an internationally known artist.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet mot den artist som är häktad på grund av misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

I målet mot den artist som är häktad på grund av misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019, har åklagaren vid en förhandling i dag begärt och fått förlängd tid för åtals väckande. Åtalsfristen har förlängts till på torsdag den 25 juli 2019 kl. 11.00. Den misstänkte artisten ska under tiden vara kvar i häkte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Extended time for the Prosecutor to bring charges in the case against the artist who is detained for suspected assault in Stockholm

Today, the District Court has decided to grant a request from the Prosecutor to extend the time to bring charges against the artist suspected for assault in Stockholm on June 30, 2019. The new time limit has been set to 11 a.m. on Thursday 25 July, 2019. Meanwhile, the detained artist shall remain in custody.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingsplan i rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm

I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Åklagare väckte i april åtal mot tre poliser. En av poliserna har åtalats för vållande till annans död alternativt tjänstefel och de två andra för tjänstefel.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktningsförhandling i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

Den 5 juli 2019 häktades tre personer misstänkta för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019. En av dem är en internationellt känd artist. Enligt tingsrättens häktningsbeslut skulle eventuellt åtal väckas senast den 19 juli 2019, dvs. i dag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Detention hearing in the case against the artist who is detained for suspected assault in Stockholm on 30 June 2019

On 5 July 2019, the District Court decided that three persons should be detained. They were suspected for assault in Stockholm on 30 June 2019. One of the detained persons is an internationally known artist. According to the Court’s decisions on detention, any charges by the Prosecutor should be filed by 19 July, 2019, i.e. today.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Prosecutor has asked for an extension of the time for filing charges in the case against the artist who is detained for suspected assault in Stockholm on 30 June 2019

On 5 July 2019, the District Court decided that three persons should be detained. They were suspected for assault in Stockholm on 30 June 2019. One of the detained persons is an internationally known artist. According to the Court’s decisions on detention, any charges by the Prosecutor should be filed by 19 July, 2019, i.e. today.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långt fängelsestraff för styckmord

Tingsrätten har idag dömt en åtalad 39-årig man för bl.a. mord och brott mot griftefrid till fängelse i 18 år. Två personer som åtalats för medhjälp till mord har frikänts men dömts för andra brott till fängelse i tre år vardera.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms för sexualbrott mot barn till 12 års fängelse

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om bland annat grov våldtäkt mot barn. Den åtalade mannen döms till tolv års fängelse och att betala skadestånd till tolv målsäganden. Skadeståndsbeloppen avser kränkning samt sveda och värk. Beloppen varierar mellan de olika målsägandena men det totala skadeståndsbeloppet fastställdes till över en miljon kronor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rattfylleribrott med s.k. mopedbil

En förare av en mopedbil har haft en alkoholkoncentration som översteg 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår att rattfylleribrott med en mopedbil som utgångspunkt bör anses vara av normalgraden, om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten i Kalmar ändrar datum för dom i stort narkotikamål

Kalmar tingsrätt avslutade fredagen den 5 juli 2019 rättegången i ett stort narkotikamål. Tingsrätten beslutade att dom i målet skulle meddelas den 12 juli 2019. Tingsrätten har nu ändrat tidpunkten för meddelande av dom till den 19 juli 2019 kl. 11.00

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen

Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att han eller hon ska kunna dömas för våldtäkt. Vidare finns en ny straffbestämmelse om ansvar för oaktsam…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!