Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Patent- och marknadsdomstolen har meddelat dom i ett mål angående Bookings avtal med hotell i Sverige

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Bookings avtalsvillkor om att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Booking har ålagts att ta bort sådana villkor i sina avtal med hotell i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms till fängelse för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering

Tingsrätten har i dag meddelat dom mot en man som åtalats för att bland annat ha filmat ett stort antal barn i ett omklädningsrum i en skola i Sigtuna. Han döms för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering och påföljden bestäms till fängelse i två år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen tillämpar inte det sänkta beviskravet rörande utlänningars identitet i den så kallade gymnasielagen

Migrationsdomstolen i Stockholm har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har funnit att bestämmelsen i 16 f § tredje stycket om sänkt beviskrav för identitet står i strid med för Sverige bindande överordnade förpliktelser och ska därför inte tillämpas. Istället gäller…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två män döms för mord respektive medhjälp till mord i Bårslöv

Tingsrätten har i dag dömt en 36-årig man till 16 års fängelse för att uppsåtligen ha skjutit en 20-årig man till döds vid en idrottsplats i Bårslöv. En 22-årig man döms för medhjälp till mordet till åtta års fängelse. Männen nekar till brott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

36 årig man från Eskilstuna döms för bl.a. våldtäkt mot barn och ett stort antal fall av sexuella övergrepp begågna mot 63 flickor

36-åringen döms för våldtäkt av barn och sexuellt utnyttjande av barn, 45 fall av sexuella övergrepp mot barn, 204 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, 52 fall av sexuellt ofredande, barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott m.m. till fängelse i 4 år och 6 månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

52-åring döms till livstids fängelse av hovrätten för det så kallade Berghemsmordet i Umeå

Hovrätten har idag meddelat dom mot den 52-årige man som dömts av Umeå tingsrätt för bland annat mord på en kvinna på Berghem i Umeå. Även hovrätten dömer mannen för mordet och bestämmer straffet till livstids fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolen tillämpar inte den så kallade gymnasielagen

Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Iställ…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

I Högsta domstolens mål B 4888-17 ang. frågan om ansvar för misshandel för en gärning utförd under en ishockeymatch meddelas dom den 10 juli 2018

I Högsta domstolens mål B 4888-17 ang. frågan om ansvar för misshandel för en gärning utförd under en ishockeymatch meddelas dom den 10 juli 2018

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten prövar inte överklagande av tillstånd till allmän sammankomst

Förvaltningsrätten har i beslut den 3 juli 2018 funnit att RFSL inte har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att bevilja Nordiska motståndsrörelsen tillstånd till allmän sammankomst på Södertorg i Visby.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bolag inom Stockholms kommun nekas avdrag med miljardbelopp

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att tretton bolag som ägs av Stockholms kommun via ett holdingbolag får avslag på sina överklaganden om avdrag för räntekostnader med över en miljard kronor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!