Ensamkommande barn anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik

Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Snart inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna

Den 1 september inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna. Prövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden samlas då i Patent- och marknadsdomstolen som kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen som blir en del av Svea hovrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sveriges Domstolar kraftsamlar för att klara den massiva ökningen av migrationsmål

Antalet migrationsmål hos Sveriges Domstolar ser ut att fördubblas från 2015-2017, enligt Migrationsverkets senaste prognoser. Redan under årets första sju månader ökade antalet migrationsmål på domstolarna med 27 procent jämfört med samma period året innan. Det är en stor utmaning att lösa för Sveriges Domstolar, som aldrig tidigare stått inför en liknande situation.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om synnerligen grov misshandel och folkrättsbrott

Hovrätten fastställer tingsrättens dom på synnerligen grov misshandel men dömer också för folkrättsbrott

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Court of Appeal today announced its judgment in a case of extremely aggravated assault and crimes against international law

The Court of Appeal upholds the District Court’s judgement regarding extremely aggravated assault but finds the accused guilty also of crimes against international law

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!