Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/web33459l/domains/ijuridik.se/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/) is not within the allowed path(s): (/storage/content/02/154802/ijuridik.se/:/storage/configuration/wrappers/02/154802/ijuridik.se/:/tmp/) in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/file.php on line 422 Juridik - Svenska lagar, praxis & regler! Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om handlingar i en databas ska anses förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (Mål nr 7439-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2613-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättidsprövning

En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent har inte ansetts innefatta ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsjakt efter älg

Fråga om ett beslut om skyddsjakt efter älg som fattats av Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) inte får överklagas (Mål nr 1048-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5288-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

16-åring dömd för mord

Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 16-åring för att med kniv uppsåtligen ha dödat en 17-åring på ett gym i Ängelholm. Gärningen rubriceras som mord och 16-åringen döms till sluten ungdomsvård. Han ska också utvisas från Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Eskilstuna tingsrätt söker en eller flera ordningsvakter

Vid Eskilstuna tingsrätt finns en fast säkerhetskontroll i entrén och kontrollen bemannas med ordningsvakter. Ordningsvakterna är en viktig del i bemötandet av dem som kommer till domstolen. Vi söker nu en eller flera ordningsvakter.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om lokalt aktivitetsstöd rör civil rättighet enligt Europakonventionen och kan prövas av allmän förvaltningsdomstol

Kammarrätten i Stockholm anser i domen att statligt lokalt aktivitetsstöd utgör en civil rättighet och att det därför finns en rätt till domstolsprövning av Sveriges Riksidrottsförbunds beslut angående stödet. Behörig domstol att pröva ett överklagande av Riksidrottsförbundets beslut anses vara allmän förvaltningsdomstol.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Nacka kommuns skolplaceringsmodell strider mot lag

Kammarrätten i Stockholm anser i två mål om skolplacering i Nacka kommun att den av kommunen tillämpade skolplaceringsmodellen bl.a. öppnar för taktiska skolval. Eftersom modellen kan leda till att skolplaceringar sker i strid med skollagen upphäver kammarrätten de i målen aktuella besluten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936–3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462–4464-16 och 5559-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936–3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462–4464-16 och 5559-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om en EU-medborgare som saknar uppehållsrätt och genomgår rättspsykiatrisk vård har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen för annat än akuta nödsituationer (Mål nr 4464-17 och 6418-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4553-16 och 4554-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Skola med islamsk inriktning godkänns som huvudman

Kammarrätten i Stockholm avslår Borås Stads överklagande om att en islamsk skola ska få etableras i kommunen. Skolinspektionen har bifallit ansökan om huvudmannaskap för skolan och förvaltningsrätten har inte ändrat beslutet. Eftersom skolan riktar sig till elever med samma trosuppfattning och enligt stadgarna ska ta särskild hänsyn till det arabiska språket, anser kammarrätten att en etablerin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skälig tid för uppsägning av ett långvarigt återförsäljaravtal har ansetts vara sex månader

En återförsäljare sades av en leverantör upp efter 22 år som försäljare av Massey Ferguson-traktorer i ett län. Parterna hade inte avtalat om vare sig uppsägningstid eller avgångsvederlag. Fråga uppkom om den av leverantören tillämpade uppsägningstiden om sex månader skulle gälla och om avgångsvederlag skulle utgå till återförsäljaren.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!