Könsdiskriminerande föräldraledighet förbjuds

Det franska sättet att beräkna avgångsvederlag och omskolningsbidrag missgynnar föräldralediga. Mot bakgrund av att 96 procent av all föräldraledighet i Frankrike tas ut av kvinnor är det könsdiskriminering.Även om föräldraledighetsdirektivet inte har horisontell direkt effekt konstaterar EU-domstolen att lika­behandling följer av primärrätten. Den EU-rättsstridiga franska föräldraledighetslagen måste därmed ge vika för EU-rätten.Det fastslår EU-domstolen i ett mål om en fransyska som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

Svenska lagar, praxis & regler!