Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" är avslutad

Tingsrätten beslutade i dag att den person som i media är benämnd som ”Kulturprofilen” häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Dom i målet kommer att meddelas måndagen den 1 oktober 2018 kl. 11.00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i migrationsmål

Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana omständigheter som kan anses vara synnerligen ömmande omständighteer och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. (Mål nr UM 8834-18, referat MIG 2018:16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ett yrkande om avdrag för moms i anslutning till annans momsbedrägeri har ansetts utgöra en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen

Ett företag yrkade avdrag för ingående moms avseende vissa inköp. Företagets företrädare var i ond tro om att inköpen ingick som ett led i ett momsbedrägeri utfört av företagets leverantörer. Högsta domstolen har ansett att avdragsyrkandet var en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte ansetts hindra straffansvar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

En registrerad fastighetsmäklare omfattas av fastighetsmäklarlagen i sin yrkesverksamhet som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

16 års fängelse för mord i koloniområde

Göteborgs tingsrätt har idag dömt den 25-årige man som stått åtalad för att ha mördat en 32-årig man i ett koloniområde i Kortedala den 29 december 2017. Tingsrätten avfärdar 25-årigens invändning om att han ska agerat i nödvärn och dömer mannen för mord och vapenbrott till 16 års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Debattklimatet ger mig klimatångest

KRÖNIKA. I somras led jag inte så mycket av hettan som av att den, liksom säldöden 1988, skulle påverka valresultatet. Klimatångesten hos röst- och klicksugna politiker, redaktörer och krönikörer blommade i takt med torkan. Förlåt min cynism, men de hade i varje fall tur med vädret, eller kanske rättare sagt, den naturliga variationen

Svenska lagar, praxis & regler!