Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utgör ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i inkomstskattelagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande avseende Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kan min chef kräva att jag jobbar natt?

EXPERTFRÅGA. Jag arbetar som lokalvårdare på en kommunal verksamhet och nu har verksamheten organiserats om till tvåskift med tidiga morgnar och sena kvällar. Jag är ensamstående mor och förskolan har bara öppet på dagtid. I mitt avtal står det att andra arbetstider kan förekomma, men det var inte något jag tänkte på när jag tog jobbet. Två kolleger har fått möjlighet jobba enbart dagtid, men för de tjänsterna krävdes körkort, vilket jag inte har. Måste jag säga upp mig?

Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år

Statens medieråd beslutade att godkänna den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen från elva år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till sju år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domsjö Fabriker AB beviljas tillstånd

Mark och miljödomstolen har idag gett Domsjö Fabriker AB tillstånd att vid anläggningen i Domsjö, Örnsköldsviks kommun, få fortsätta produktionen. Tillståndet är förenat med krav på att bolaget ska utreda vissa frågor närmare.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten

Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio tillgängliggör musikaliska verk för allmänheten i upphovsrättslig mening. Tingsrätten och hovrätten har kommit fram till att biluthyrningen innebar att upphovsrättsligt skyddad musik gjorts tillgänglig för allmänheten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!