Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Stockholms tingsrätt dömer kvinna för mordförsök och olaga hot riktade mot sin sambo i lägenhet på Östermalm

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom mot en kvinna som åtalats för försök till mord och olaga hot. Tingsrätten dömer en kvinna för båda brotten till fängelse i åtta år. Kvinnan ska även betala skadestånd till målsäganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde har ansetts vara bindande även under ett måls eller ett ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Maka i polygamt äktenskap har inte rätt till bostadsbidrag som ensamstående

En kvinna är ensam folkbokförd tillsammans med sina barn i en lägenhet. Hon är registrerad som gift med barnens pappa, som samtidigt är folkbokförd som gift och boende tillsammans med en annan kvinna. Kammarrätten har nekat kvinnan bostadsbidrag som ensamstående eftersom hon inte har visat att hon inte bor med sin man.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar – såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift – med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (Mål nr 3456–3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667–668-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Attunda tingsrätt frikänner avdelningschef på häktet i mål om vållande till annans död

I maj 2017 avled en man av uttorkning (vätskebrist) efter att han varit häktad en tid. Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där en avdelningschef på häktet har åtalats för vållande till annans död och tjänstefel. Avdelningschefen har haft ett ansvar för den intagnes hälsa men det är inte bevisat att han har nåtts av sådana signaler att han varit skyldig att agera på annat sätt än han gjort.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!