Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål

Tingsrätten har i dag dömt tre män för våldtäkt, medhjälp till våldtäkt, underlåtenhet att avslöja våldtäkt samt för grovt förtal. Påföljden har i samtliga fall bestämts till fängelse. Männen ska även betala skadestånd till målsäganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Den 43-åriga mannen döms för mord på sin fru till 18 års fängelse och utvisas från Sverige

43-åringen har erkänt att han avsiktligt har dödat sin 30-åriga fru genom att hugga henne i bröstet med en kniv. Han anser att det finns förmildrande omständigheter som gör att brottet är mindre grovt och att han därför ska dömas för dråp. Tingsrätten delar inte hans mening, han döms därför till 18 års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt lanserar ny presstjänst

I dag lanserar Svea hovrätt sin nya presstjänst Svea hovrätts pressrum . Journalister kommer att kunna nå Svea hovrätt via en särskild presstelefon, även utanför kontorstid (070-183 66 93). Specifika frågor om enskilda mål hänvisas i regel till de som dömer i det aktuella målet. Presstjänsten kommer också bistå journalister i frågor av allmän och principiell karaktär. – Syftet med den nya…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten för Övre Norrland flyttar fram huvudförhandlingen om rånmordet i Kalamark en vecka

Åklagaren har begärt att hovrätten ska senarelägga den planerade huvudförhandlingen. Nu har hovrätten beslutat att förhandlingen ska inledas tisdagen den 16 maj i Umeå i stället för som tidigare sagts den 9 maj. Förhandlingen beräknas pågå maj månad ut.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Friande dom i mål om åtal för 22 år gammalt mord

Södertälje tingsrätt frikänner en 63-årig kvinna som stått åtalad för ett mord 1994. Kvinnan erkände inledningsvis mord, men ändrade sig under rättegången och erkände slutligen endast försök till mord.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om hjälp med sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 682-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3208-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Friande dom i mål om terroristbrott alternativt mordbrand

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål som rör branden i en shiamuslimsk föreningslokal i Malmö. Tingsrätten friar den 30-årige man som stått åtalad för gärningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom om skadestånd och försäkring avseende en skadad båt

Högsta domstolen prövar om en båtägare ska få ett lägre skadestånd av den som skadat hans båt av det skälet att båten inte var försäkrad. Domstolen konstaterar att det saknar betydelse för skadeståndets storlek att båten var oförsäkrad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolens avslår en ansökan om resning i fortsättningen på Emissionsgarantimålet

Den dom i emissionsgarantimålet (NJA 2016 s. 107) som Högsta domstolen meddelade i mars 2016 vann omedelbart laga kraft. Efter det klagade de förlorande parterna över domvilla. Beslutet i domvilloärendet har därefter blivit föremål för de förlorande parternas ansökan om resning. Högsta domstolen har idag avslagit resningsansökan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!