En 26-årig man döms för mord vid sjön Lafsen

I maj 2018 påträffades en död man i sjön Lafsen. Kroppen var då insvept i sopsäckar. Två män åtalades för mord och en tredje man åtalades för medhjälp till mord. Tingsrätten har i dag dömt en av männen för mord till fängelse 16 år. De två andra männen har dömts för bland annat grov misshandel respektive medhjälp till misshandel till fängelse. Tingsrätten har funnit utrett att mannen dödades den…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att ett utskott i en kommunal nämnd inte har överskridit sin befogenhet enligt kommunallagens delegationsregler när utskottet beslutat att godkänna ett avtal om reservation av mark i ett medialt uppmärksammat ärende.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nätkasinos spellicens ska vara fortsatt återkallad

Spelinspektionen har återkallat SafeEnt Limiteds spellicens. Beslutet innebär omedelbart spelförbud i Sverige. SafeEnt Limited har överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten har idag beslutat att Spelin-spektionens återkallelse ska gälla även under tiden domstolen handlägger Sa-feEnts överklagande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust är utdelningsberättigad enligt kupongskattelagen (Mål nr 2858-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2716-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hundra år av arbete och fritid

KRÖNIKA. För nästan exakt 100 år sedan, den 4 augusti 1919, beslutade Sveriges riksdag om åttatimmarsdag. ”Åtta timmars arbete, åtta timmars vila och åtta timmars fritid”, löd parollen i demonstrationerna som föregick det historiska beslutet.

Lagpaket för lastbilar splittrar EU i öst och väst

Transport. Östeuropeiska lastbilar kör svenska inrikestransporter med löner motsvarande en bråkdel av svenska kollektivavtal. För att förhindra den typen av osund konkurrens innehåller EU:s nya ”Mobilitetspaket” flera olika åtgärder.Nu efter EU-valet går förhandlingarna in i ett slutskede som ställer öst mot väst. Åtgärderna enar svenskarnas fack och arbetsgivare men delar Europa.

Tillåtet att ge uppsagda visstidsanställda sämre villkor

Den särskilda uppsägningsersättning som utgår när en tillsvidareanställning sägs upp, men inte när en visstidsanställning upphör enligt spansk rätt, är förenlig med EU-rätten.Det fastslår EU-domstolen i en dom rörande uppsägningar av tills­vidareanställningar samt upphörande av visstidsanställningar som grundade sig i att ett företag förlorade ett löp­ande avtal om avläsning av el­mätare.

Svenska lagar, praxis & regler!