Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om det hjälpbehov som kammarrätten lagt till grund för sitt avgörande (toalettbesök, hårtvättning, tandborstning och nagelvård motsvarande sammanlagt tre timmar per vecka) är av sådan karaktär och omfattning att det ger rätt till personlig assistans. (Mål nr 1057-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5218-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domar i mål om återkrav av utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete m.m.

När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarande…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om arbetsskadeförsäkring

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur bestämmelsen i 41 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska förstås såvitt gäller ”den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska lämnas.” (Mål nr 6432-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 927-16 samt mål nr 6715-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2853-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Assistansersättning; fråga om behov av hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. (Mål nr 4667-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3822-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15 samt mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15) 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

60-årig man döms för våldtäkter mot barn

Skaraborgs tingsrätt meddelade den 22 juni 2017 dom gentemot en 60-årig man som åtalats för bl.a. våldtäkt grovt brott. Mannen har erkänt tre fall av övergrepp av sexuell natur mot två av målsägandena. Tingsrätten finner att mannen gjort sig skyldig till de påstådda brotten och dömer honom för upprepade våldtäkter mot barn, grovt brott, gentemot tre målsägande. Tingsrätten lägger främst…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål angående sabotage

Tingsrätten har under åtta dagar hållit huvudförhandling i ett mål gällande bl.a. sabotage. Åklagarna har påstått att den tilltalade gjort sig skyldig till sabotage genom att ringa ett mycket stort antal obefogade samtal till SOS Alarm, larmnumret 114 14, Arbetsförmedlingen, en kommun och olika sjukvårdsinrättningar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt. (Mål nr 6660-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3402-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt. (Mål nr 6660-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3402-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut om rättspsyikatrisk undersökning i målet om mord och mordbrand m.m.

Tingsrätten har meddelat beslut om att den man som är misstänkt för mord, mordbrand och brott mot griftefriden ska genomgå en rättspsyikiatrisk undersökning.   Mannen är fortsatt häktad. Åklagaren har inte begärt restriktioner. Målet kommer återupptas efter att undersökningen har slutförts. Preliminärt datum för detta är den 25 juli 2017.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kungliga bibliotekets avtal med Riksarkivet omfattades av upphandlingsplikt men kunde inte överprövas

Kungliga biblioteket ingick avtal med Riksarkivet om digitalisering av pliktlevererade dagstidningar. Depona AB begärde överprövning av avtalet. Eftersom Deponas ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten mer än sex månader efter det att avtalet ingicks kom dock ansökan in för sent. Förvaltningsrättens beslut att avvisa ansökan om överprövning var därmed riktigt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!