Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Därför hade Maria Ågren inte rätt till skadestånd

AD-dom. Ingen tycks ha tänkt på det förrän AD slog fast det i domen rörande den tidigare generaldirektören Maria Ågren. Att generaldirektörer och andra i verksledande ställning inte har rätt till skadestånd.– Frågan diskuterades inte mellan parterna. Men det är ju första gången en generaldirektör avskedats, och frågan om allmänt skade­stånd har därför aldrig prövats tidigare, säger Hedda Mann, chefs­jurist på Arbetsgivarverket.

LO:s plan står ännu ohotad

Enighet. I över hundra år har LO:s plan för hur arbetarna ska organiseras i olika fack styrt verk­samheten. Men i den nyss avslutade hamnkonflikten försökte fristående Hamnarbetarförbundet spräcka den skyddsmur som LO byggt upp mot fri konkurrens och dumpade löner och villkor.

Byggnads vann segdragen tvist

Dom. Byggentreprenören Henrik Gustavsson förlorade i skadeståndsmålet i Svea hovrätt och får betala motparten, Byggnads, rättegångskostnader på drygt 2,7 miljoner kronor. Därmed är det fördel Byggnads i den segdragna tvisten som började med Byggnads blockad 2006.

LO:s murar håller än

När Hamn­arbetar­för­bundet nyligen fick ett så kallat andra­hands­avtal löstes en mångårig konflikt mellan Hamn­arbetarna, Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar.Lag & Avtal reder ut effekterna av konflikten, hur den på­verkar den aktuella strejkutredningen och konstaterar samtidigt att det finns risk för att barnmorskorna hamnar i samma problematik när de lämnar Vårdförbundet och an­sluter sig till akademikerförbundet, Srat.

Rätt till ledig långfredag

Österrikisk lagstiftning strider mot EU-rättens likabehandlingsdirektiv eftersom den bara ger vissa kristna rätt till ledig långfredag. Eftersom diskrimineringsförbudet återfinns i EU-stadgan har det horisontell direkt effekt. Det betyder att en arbetsgivare är skyldig att garantera alla arbetstagare rätt till ledighet på samma sätt som de kristna som skulle haft rätt till ledighet enligt österrikisk rätt.

Svenska lagar, praxis & regler!