Tillstånd krävs för kamera på en drönare men inte för kamera i en bil

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar funnit att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen medan en kamera som är monterad innanför vindrutan på en bil eller på ett cykelstyre inte behöver tillstånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kameraövervakningslagen är inte tillämplig på Försäkringskassans användning av webb-kameror i tjänsten ”Personligt webbmöte”

Förvaltningsrätten har idag upphävt ett beslut av Datainspektionen där Försäkringskassan förelagts att upphöra med att använda webbkameror vid tjänsten ”Personligt webbmöte”.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har dömt i tvistemålet mellan Hemsö Hälsan AB och Region Jönköpings län

Hovrätten slår fast att Hemsö inte har bättre rätt än Regionen till drygt 6,5 miljoner kr som Regionen har deponerat hos länsstyrelsen. Beloppet avser hyrestillägg för ränta som Hemsö har debiterat Regionen i anledning av en ombyggnation av hyreslokaler i kvarteret Hälsan i Jönköping.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten upphäver varning och sanktionsavgift för H & M

Kammarrätten har i dag upphävt Konsumentverkets beslut om varning och sanktionsavgift för H & M Hennes & Mauritz Sverige AB. Kammarrätten anser att de uppgifter om konsumenters ekonomiska förhållanden som bolaget har använt vid sin kreditprövning är tillräckliga och att det därför inte finns grund för något ingripande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i målet om bråket på Möllan i mars 2014

Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag dömt en 30-årig man, som frikändes av tingsrätten, för grov misshandel till fängelse i tre år och bestämt att han ska betala skadestånd till målsäganden med knappt 400 000 kr. Hovrätten har frikänt en 33-årig man, som dömdes av tingsrätten, eftersom åklagaren inte lyckats motbevisa att han handlat i nödvärn

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om godkännande av läkemedel

Fråga om det funnits förutsättningar för förvaltningsrätten att i ett partiellt avgörande pröva om Läkemedelsverkets beslut om godkännande av försäljning av läkemedel strider mot 4 kap. 6 och 9 §§ läkemedelslagen. (Mål nr 3882-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3885-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ingen prövning av lönegaranti i Stampenbolag

Göteborgs tingsrätt har idag avvisat Tillsynsmyndigheten i konkursers talan mot en löntagare som fått lönegaranti i ett av bolagen ingående i de nyligen avslutade företagsrekonstruktionerna i Stampenkoncernen. Ett antal löntagare har fått ut lönegaranti i Stampenbolagen enligt beslut meddelade av rekonstruktören. Tillsynsmyndigheten ifrågasatte om rekonstruktörens beslut var riktigt och väckte…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

En förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrar till en son som är verkställande direktör i bolaget har ansetts ha ett annat syfte än att belöna sonen för hans arbetsprestationer. Inkomstbeskattning har därför inte skett.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!