Kategoriarkiv: Övrigt

Stockholms tingsrätt dömer kvinna för mordförsök och olaga hot riktade mot sin sambo i lägenhet på Östermalm

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom mot en kvinna som åtalats för försök till mord och olaga hot. Tingsrätten dömer en kvinna för båda brotten till fängelse i åtta år. Kvinnan ska även betala skadestånd till målsäganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde har ansetts vara bindande även under ett måls eller ett ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Maka i polygamt äktenskap har inte rätt till bostadsbidrag som ensamstående

En kvinna är ensam folkbokförd tillsammans med sina barn i en lägenhet. Hon är registrerad som gift med barnens pappa, som samtidigt är folkbokförd som gift och boende tillsammans med en annan kvinna. Kammarrätten har nekat kvinnan bostadsbidrag som ensamstående eftersom hon inte har visat att hon inte bor med sin man.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar – såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift – med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (Mål nr 3456–3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667–668-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Attunda tingsrätt frikänner avdelningschef på häktet i mål om vållande till annans död

I maj 2017 avled en man av uttorkning (vätskebrist) efter att han varit häktad en tid. Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där en avdelningschef på häktet har åtalats för vållande till annans död och tjänstefel. Avdelningschefen har haft ett ansvar för den intagnes hälsa men det är inte bevisat att han har nåtts av sådana signaler att han varit skyldig att agera på annat sätt än han gjort.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

25-åring och 29-åring döms för mord

Tingsrätten har idag meddelat dom angående det åtalade mordet i Kristianstad. Både 29-åringen och 25-åringen fälls för mord. Den 29-årige mannen döms till fängelse i 15 år och 9 månader medan 25-åringen döms till 16 års fängelse. Däremot ogillar tingsrätten åtalet för skyddande av brottsling som riktade sig mot en 19-årig kvinna.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn via nätet m.m. – B 765-17 vid Borås tingsrätt

  Borås tingsrätt har i dag den 9 januari 2019 haft fortsatt huvudförhandling i rubricerat mål. Tingsrätten beslutade efter avslutad huvudförhandling den 4 december 2018 – sedan rätten vid överläggning funnit att det presenterats övertygande bevisning om att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett stort antal olika former av sexuella övergrepp mot barn – att den tilltalade skulle genomgå …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Livstids fängelse för viaduktmordet

Tingsrätten dömer en 28-årig man för grov våldtäkt och mord på en jämnårig kvinna i Fagersta den 27 juli 2018. Mannen, som erkänt brotten, döms till fängelse på livstid. Han ska också betala skadestånd till kvinnans närmaste anhöriga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om förberedelse till terroristbrott

Rättegången kommer att börja den 7 januari 2019 och hållas i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. Totalt är tio dagar inplanerade den 7, 9, 16, 21, 24, 30 och 31 januari samt den 1,4 och 11 februari 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen