Kategoriarkiv: Övrigt

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg samt ersättning för kostnader

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att det inte finns förutsättningar för att med stöd av korrigeringsregeln efterbeskatta ett bolag på grund av oriktig prissättning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En person som gjort sig skyldig till våldsbrott mot sin sambo och hennes barn har utvisats på grund av risk för fortsatt brottslighet

En man som hade vistats drygt fyra år i Sverige dömdes för våldsbrott till fängelse i tre månader. Trots att han var tidigare ostraffad har Högsta domstolen beslutat om utvisning med hänsyn till att våldsbrott i nära relationer är en typ av brott där det erfarenhetsmässigt finns risk för återfall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tilltalad i målet avseende mord i Enskededalen den 16 december 2018 försatt på fri fot

Efter fortsatt enskild överläggning beslutade tingsrätten den 18 juni 2019 att den tilltalade i målet beträffande mordet i Enskededalen den 16 december 2018 ska försättas på fri fot.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har prövat ett mål om människorov

Människorov är en kvalificerad form av olaga frihetsberövande och innebär att gärningsmannen tar makt över och för bort eller spärrar in offret i syfte att t.ex. skada eller pressa på pengar. Straffet är fängelse i lägst fyra år och högst 18 år eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i högst 6 år. Målet gällde framför allt vad som påverkar allvaret i ett människorov.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i Högskoleprovsmålet – rättegången måste tas om

Göta hovrätt har idag beslutat att undanröja Norrköpings tingsrätts dom i det så kallade Högskoleprovsmålet. Hovrätten har bedömt att tingsrättens ordförande var jävig att handlägga målet på grund av uttalanden som han gjorde vid ett juristklubbsmöte. Detta innebär att rättegången i tingsrätten måste tas om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

CBD-olja som innehåller THC bedöms vara narkotika

Målet rörde CBD-olja som tillverkats av industrihampa. Sådan hampa undantas från definitionen av cannabis och anses därför som växt inte vara narkotika. Enligt Högsta domstolen gäller detta inte om växten har gjorts om till en beredning som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet THC. Eftersom CBD-oljan bedöms vara en sådan beredning utgör den narkotika. Det strider inte mot den…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Laga förfall när ett postat överklagande kommer in för sent?

Sedan den 1 januari 2018 gäller nya krav på Postnord. Numera ska ett brev normalt delas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Eftersom det alltid finns skäl att räkna med vissa förseningar ska ett överklagande lämnas för befordran minst tre dagar innan sista dag för ett överklagande. Lämnas det in senare och kommer in för sent anses laga förfall inte föreligga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Fråga om bestämmelsen i 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200) strider mot EU-rätten då den föreskriver återbetalning respektive jämkning av ingående skatt när frivillig skattskyldighet i uppförandeskede upphör innan någon skattepliktig uthyrning kommit till stånd (Mål nr 6144-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2895-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m

Fråga om det vid uttag av arbetsgivaravgifter finns förutsättningar för att åsidosätta uppdragsavtal och godkännande för F-skatt (Mål nr 3161-3166-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5587-5592-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen