Etikettarkiv: Gåvobrev

Pt i hovrätt efter att gåvobrev dykt upp

HD: Tingsrätten förordnade att en samägd fastighet skulle säljas. HD meddelar nu prövningstillstånd i hovrätten efter att ett gåvobrev presenterats. Enligt gåvobrevet hade delägarnas fångesmän fått fastigheten i gåva med villkoret att samäganderättslagen inte skulle gälla. Bundenheten av ett sådant villkor bör enligt HD belysas i praxis.

Rättsområde: Allmän förmögenhetsrätt

Bluffakturor – företagare är för lättlurade

Varje år luras svenska företag på miljonbelopp på grund av bluffakturor men det kan undvikas genom bättre interna kontroller och genom att företagen arbetar på att bli mindre lättlurade.

Gåvokontrakt

Gåvokontrakt – behöver du skriva ett gåvokontrakt  för ge bort något av större värde såsom bostadsrätt, fastighet eller bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvokontrakt ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvokontrakt för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvokontrakt för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil.

Gåvoavtal

Gåvoavtal – behöver du skriva ett gåvoavtal för ge bort något av större värde såsom bostadsrätt, fastighet eller bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvoavtal ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvoavtal för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvoavtal för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil.

Gåvobrev bil

Gåvobrev bil – behöver du skriva ett gåvobrev för ge bort en bil i gåva? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvobrev ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvobrev för att ge bort en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvobrev för att ge bort en bil.

Gåvobrev fastighet

Gåvobrev fastighet – behöver du skriva ett gåvobrev för ge bort en fastighet i gåva? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvobrev ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvobrev för att ge bort en fastighet. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvobrev för att ge bort en fastighet.

Gåvobrev bostadsrätt

Gåvobrev bostadsrätt – behöver du skriva ett gåvobrev för ge bort en bostadsrätt i gåva? Här kommer du att kunna läsa vad ett gåvobrev ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvobrev för att ge bort en bostadsrätt. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en gåvobrev bostadsrätt mall.

Enskild egendom

Hur går man tillväga för att egendom ska bli enskild egendom vid:

– äktenskap – genom överenskommelse i äktenskapsförord
– gåva – genom villkor i gåvobrev om enskild egendom
– arv – genom testamente
– testamente – genom villkor om enskild egendom i testamente
– utfallande försäkringsbelopp – villkoras som mottagarens enskilda egendom

– sambo – genom samboavtal

Gåvobrev

Gåvobrev – behöver du skriva ett gåvobrev för ge bort något av större värde såsom bostadsrätt, fastighet eller bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvobrev ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvobrev för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvobrev för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil.

Gåvobrev fastighet (mellan makar)

Gåva av fastighet

Det finns mycket att tänka på när man ska ge någon en fastighet i gåva När man har för avsikt att ge en fastighet i gåva till någon är det viktigt att göra detta på rätt sätt. Lämpligen upprättar man ett gåvobrev. Gåvobrevet kan sedan ligga till grund för en ansökan om lagfart för gåvotagaren. När man upprättar ett gåvobrev finns det ett antal saker att tänka på, vissa endast tillämpliga vid gåva av fastighet, vissa generella för alla typer av gåvor.

En mycket vanlig formulering i ett gåvobrev är att man reglerar att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. På så sätt skyddas egendomen om gåvotagaren skulle skilja sig. Vidare är det vanligt att man funderar över om gåvan ska utgöra förskott på arv eller ej.

Om man ger en gåva till ett av två barn och inte reglerar något om arvsförskott kommer gåvan vid arvsskiftet ses som förskott. Har man för avsikt att skänka till exempel en fastighet och vill att arvet vid ett senare tillfälle ska delas lika är det viktigt att man klargör detta. För det fall att alla i syskonskaran får lika del i fastigheten har detta mindre betydelse vid gåvotillfället. Många förbehåller sig rätten att få nyttja fastigheten efter att de skänkt bort den till exempelvis barnen. På så sätt kan man fortsätta besöka sin sommarstuga eller sitt torp, eller bo kvar i sin bostad även om gåvotagaren äger denna.

Arvs- och gåvoskatten är numera borttagen varför man inte behöver överväga de skattemässiga konsekvenserna i lika stor utsträckning idag som för några år sedan. När det gäller gåva av fastighet måste man dock ha i åtanke att gåvotagaren kommer vara den som efter gåvotillfället betalar fastighetsskatten. Det är också viktigt att ha i åtanke sådant som fastighetsförsäkring och liknande när man skänker bort eller tar emot en fastighet.

Ett vanligt gåvobrev behöver inte registreras för att vara giltigt, sker gåvan mellan makar skall dock registrering ske vid tingsrätten.

Vi på Waldenberg Melin Juridik hjälper dig gärna att upprätta ditt gåvobrev och i de flesta fall kan vi erbjuda ett fast pris. För den som önskar bistår vi även med ansökan om lagfart.