Etikettarkiv: HQ Bank AB

Brottsmålsrättegången i HQ-målet

Den 9 februari 2016 börjar brottmålsrättegången i det så kallade HQ-målet. Åtalet riktar sig mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. Rättegången kommer att pågå under cirka 35 förhandlingsdagar fram till början av maj 2016. Tingsrätten kommer i samband med att huvudförhandlingen avslutas att lämna besked om när domen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Moderbolaget HQ AB (publ) får inte föra talan i mål gällande HQ Bank:s indragna tillstånd

Detta meddelar förvaltningsrätten i ett beslut idag. Frågan om Finansinspektionens beslut att återkalla bankens tillstånd var korrekt eller inte kvarstår däremot att bli prövat av domstolen. Parterna är då HQ Bank AB och Finansinspektionen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Carnegie Investment Bank AB återkallar HQ Bank:s överklagande av Finansinspektionens beslut

HQ Bank AB har fusionerats med Carnegie Investment Bank AB. Carnegie Investment Bank AB har i en skrivelse inkommen till Förvaltningsrätten i Stockholm den 11 oktober 2010 återkallat överklagandet av Finansinspektionens beslut gällande HQ Bank:s indragna tillstånd. Målet ska därför avskrivas från vidare handläggning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen