Etikettarkiv: Information

Helena Jäderblom ny ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har idag utnämnt Helena Jäderblom till ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena arbetar som domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och är president på en av domstolens fem dömande avdelningar. Hon har tidigare varit justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. För mer information, se regeringens pressmeddelande .

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fler tvistar om konkurrensklausuler i AD

Alltmer av företagens kunskap och information sitter i den anställdas huvud. För att sätta stopp för att företagshemligheterna går ut genom dörren skrivs konkurrensklausuler in i anställningsavtalet. Ett nytt kollektivavtal är på plats för att stävja missbruk, men det finns de som vill se en annan lösning. Urban Persson i Grebbestad startade ett konkurrerande företag men fick ändå rätt mot sin förre arbetsgivare i Arbetsdomstolen.

Information inför huvudförhandling i mål nr B 1071-1

Måndagen den 27 november inleds huvudförhandlingen i mål nr B 1071-17 angående åtal för mord m.m. För att möta det stora intresset från media kommer medhörning från angränsande sal vara möjlig den första och den andra förhandlingsdagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information om veckans förhandlingar på Solna tingsrätt

Solna tingsrätt har nu börjat publicera information om veckans förhandlingar på sin externa webbplats. Information om den kommande veckans förhandlingar publiceras i regel på torsdagar och finns under rubriken ”Information”.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen bifaller begäran om informationsföreläggande rörande påstått varumärkesintrång

En innehavare av en webbplats som säljer bl.a. parfym till konsumenter har förelagts att lämna information om bl.a. sina leverantörer av en viss sorts parfym under en tvåårsperiod.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar sig om de rättsliga verkningarna av en s.k. emissionsgaranti i samband med nyemission.

Högsta domstolen har i dag slagit fast att ett avtal om emissionsgaranti inför nyemission är rättsligt bindande i den meningen att den som lämnat garantin (garanten), men inte fullgör sina åtaganden enligt denna, kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta förutsätter att garantiavtalet är skriftligt och att garanten har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frågor med anledning av beslut om informationsföreläggande till TeliaSonera

Tingsrätten har under dagen mottagit ett stort antal telefonsamtal med anledning av beslut som fattades den 2 september 2016 i sju olika ärenden. I besluten bestämde tingsrätten att TeliaSonera ska lämna ut information om namn och adress till användare av vissa specifika IP-adresser hos bolaget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information om när beslut om vargjakten kommer att meddelas

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i juli 2016 prövningstillstånd i fråga om förutsättningarna för licensjakt efter varg. Målen avser den jakt i Värmland 2016 som stoppades av domstolar.    Vidare har Kammarrätten i Sundsvall den 23 december 2016 avslagit överklaganden från vissa miljöorganisationer avseende 2017 års licensjakt efter varg, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut om jakt…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information om överklagandet av Julian Assange beträffande häktning

Hovrätten kommer den 16 september 2016, kl. 11.00, att meddela ett beslut i målet. Beslutet och ett pressmeddelande kommer vid den tidpunkten att läggas ut på denna webbplats. De nämnda dokumenten läggs samtidigt ut i en engelsk översättning. En av domarna kommer att finnas tillgänglig per telefon för att svara på medias frågor efter att beslutet meddelats.   Den som önskar få en kopia på…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information regarding the appeal of Julian Assange concerning his detention

The Court of Appeal will issue a decision in the case at 11.00 on 16 September 2016. At that time the decision and a press release will be posted on this website. An English translation of these documents will be posted at the same time. One of the judges will be available per telephone to answer questions from the media after the decision has been issued.   Anyone who wishes to receive a copy …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot den 20-årige man som åtalats för att införskaffat föremål för att tillverka en bomb. Mannen hade via nätet samlat information om bombtillverkning och laddat ned propaganda från IS. Han döms nu för förberedelse till terroristbrott till fem års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

I dag besöker justitieministern Morgan Johansson kammarrätten. Information om kammarrätten och lite extra fokus på hur migrationsreformen har slagit ut.

I dag besöker justitieministern Morgan Johansson kammarrätten. Information om kammarrätten och lite extra fokus på hur migrationsreformen har slagit ut.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar sig om de rättsliga verkningarna av en s.k. emissionsgaranti i samband med nyemission.

Högsta domstolen har i dag slagit fast att ett avtal om emissionsgaranti inför nyemission är rättsligt bindande i den meningen att den som lämnat garantin (garanten), men inte fullgör sina åtaganden enligt denna, kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta förutsätter att garantiavtalet är skriftligt och att garanten har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tydligare patientperspektiv i fokus för domstolen

Förvaltningsrätten i Karlstad publicerade idag rapporten En opartisk prövning – intervjuundersökning med patienter vid Rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn. I undersökningen har domstolen tagit reda på vilken sorts information och vilken typ av bemötande som patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning anser leder till att de har möjlighet att komma till…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen