Etikettarkiv: IT-rätt

Skärpt straff för polismans dataintrång

Hovrätten: Polismannen dömdes för dataintrång för slagningen på sitt eget personnummer. Däremot ogillades åtalet för sökningen på hans fru då det ansågs ligga inom polisens arbetsuppgifter att på förfrågan från allmänheten göra kontroller i passregistret. Hovrätten fäller honom däremot för båda slagningarna.

Rättsområde: IT-rätt, Övriga specialreglerade brott

Kritik mot registerbaserad forskning

Datainspektionen: är kritisk till det lagförslag som lagts fram för registerbaserad forskning, bland annat för att det gör det möjligt att samla in omfattande mängder personuppgifter utan att den enskilde individen ens får information om att uppgifterna samlats in.

Rättsområde: IT-rätt, Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter, Förvaltningsrätt övrigt

Programinstallation i dator – inte dataintrång

Hovrätten: Mannen fälldes för brott mot upphovsrättslagen samt dataintrång. Nu ogillas åtalet för dataintrång. Installation av ett dataprogram som endast påverkar sådana system i datorn som är betingade av dess funktion bör falla utanför vad som utgör ett ”införande av uppgift i register” i den mening som avses i 4 kap. 9 c § brottsbalken då syftet med bestämmelsen är att skydda datalagrat material.

Rättsområde: IT-rätt, Övriga specialreglerade brott

Bakgrundskontroll stred inte mot PUL

HFD: Bolaget tillhandahåller kontroller på arbetssökande inför en anställning. Personuppgifterna listas i enkla digitala dokument i kalkyl- och ordbehandlingsprogram. Till skillnad mot underinstanserna kommer nu Högsta förvaltningsdomstolen fram till att personuppgifterna inte är strukturerade. Bolagets behandling av dem omfattas därför av undantagsregeln i 5 a § första stycket PUL.

Rättsområde: IT-rätt