Etikettarkiv: klander av testamente

Fick inte intervenera i testamentstvist

HD: Dödsboet ansökte om att få intervenera som part i målet om klander av testamente för att försvara förordnandet att sälja den avlidnes företag. Men eftersom dödsboet är rätt svarandepart i talan mot försäljningsförordnandet anses det sakna befogat intresse av att intervenera i denna process.

Rättsområde: Successionsrätt, Allmän processrätt

Pt om intervention i testamentstvist

HD: I ett mål om klander av testamente har dödsboet ansökt om att få intervenera i målet som part. Detta i syfte att försvara testamentets ändamålsbestämmelser och ett exekutorsförordnande att sälja den avlidnes företag. Underinstanserna har nekat intervention men HD meddelar nu prövningstillstånd.

Rättsområde: Successionsrätt